Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Jeśli się człowiek zaangażuje całym sobą w pracę, wtedy staje się ona treścią...”

Stefan Doerffer

ur. 04 stycznia 1946
zm.
Zespół Szkół w Klęce

Pochodzenie

Stefan Doerffer urodził się 4 stycznia 1946 roku w Gołębinie Starym.

Dzieciństwo

Pochodzi z Klęki, tutaj spędził swoje dzieciństwo. W latach 1952 – 1959 był uczniem tutejszej szkoły podstawowej.

Edukacja (lub „młodość”)

Do klasy VII uczęszczał już do szkoły w Nowym Mieście nad Wartą – miejscowości oddalonej od Klęki zaledwie o 2 kilometry. Jest absolwentem kórnickiego Liceum Ogólnokształcącego, a później Politechniki Gdańskiej

Etapy działalności

Etap polski

Przygoda z przemysłem jądrowym rozpoczęła się jeszcze w Polsce w początkach lat 80-tych. Rozpoczyna pracę zawodową w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, następnie uzyskał doktorat w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Wówczas budowano pierwszą w Polsce elektrownię jądrową w Żarnowcu (nieopodal Gdańska) i jego praca naukowa w Instytucie zaczęła się koncentrować na zjawiskach cieplno-przepływowych w rdzeniu reaktora. Zapewnienie bowiem odpowiedniego chłodzenia rdzenia reaktora w każdych warunkach (normalnej pracy czy w warunkach awaryjnych) ma pierwszorzędne znaczenie dla bezpieczeństwa reaktora, personelu czy środowiska. Jest to bardzo ważne i tym zagadnieniom poświęca się wiele uwagi.

Etap europejski

W 1988 roku wygrywa konkurs na stypendium naukowe PAN do Glasgow w Szkocji, gdzie następuje dalsze zagłębianie się w zagadnienia technologii jądrowej na Strathclyde University. Następnie zaproszono go do University of Manchester w Anglii i University of Ottawa w Kanadzie, gdzie jego praca miała charakter naukowo-badawczy. W Kanadzie zaproponowano mu pracę w AECL (Atomic Energy Canada Lymity) w laboratorium w Chalk River. Tamże wymyślono unikalną konstrukcję reaktorów kanadyjskich CANDU i dokonano wszelkich niezbędnych badań, by takie reaktory można było zbudować. Poznawszy tę technologię, Stefan Doerffer ciągle jest pod jej wrażeniem i ma wielkie uznanie dla twórców tych reaktorów.

Chalk River

Praca Stefana Doerffera w Chalk River zmieniała się w czasie. Choć w zasadzie przez całą dekadę prowadził badania eksperymentalne, to do tego dochodziły dodatkowe funkcje kierownicze. Był odpowiedzialny za programy badawcze AECL w dziedzinie termohydrauliki kanałów paliwowych, zarówno tych eksperymentalnych jak i analitycznych, czy komputerowych kodów obliczeniowych. Brał też udział w pracach na rzecz CANDU Owners Group (COG). COG jest światową organizacją użytkowników reaktorów CANDU i CRNL (Chalk River Nuclear Laboratories) przeprowadzało badania zlecone przez COG. Zajmował się także bezpieczeństwem reaktorów. Jego praca badawcza dotyczyła między innymi zjawisk, jakie mają miejsce w czasie przepływu chłodziwa przez kanał paliwowy i wymiany ciepła między paliwem a chłodziwem , które są bardzo złożone. Bardzo trudno jest stworzyć komputerowy obraz takich zjawisk, pozostają wówczas tylko badania eksperymentalne jako najbardziej wiarygodne (i te zwykle służą do sprawdzania poprawności obliczeń komputerowych).Po dekadzie pracy w CRNL, zaoferowano mu w Sheridan Park szefostwo zespołu zajmującego się jednym z ważniejszych kodów obliczeniowych z dziedziny termohydrauliki reaktorów CANDU dla celów projektowania i analiz bezpieczeństwa. W zespole (analityków, programistów i inżynierów) prowadził prace dalszego rozwijania kodu, by można było analizować reaktory CANDU nowej generacji tzw. ACR (Advanced CANDU Reactor). Rozbudowując swój zespół Stefan Doerffer musiał przeprowadzać wywiady z kandydatami, oceniać ich przydatność i w końcu, po decyzji wyboru, zatrudnić i współpracować. Różnorodność ich miejsc pochodzenia wzbogacała zespół w wymiarze kultury, zwyczajów czy obyczajów. Miał pracowników z Iranu, Rumunii, Chin, i tych, którzy od pokoleń żyli już w Kanadzie.Kiedy amerykańscy właściciele i operatorzy elektrowni jądrowych zaczęli się bardzo interesować reaktorem ACR-700, zmienił rolę. Został szefem innego zespołu inżynierów, który dużo uwagi poświecił Amerykanom, by ich zapoznać z technologią reaktorów CANDU. Wówczas sporo jeździł do centrali NRC w Washington DC i dość dobrze poznał przepisy i wymagania amerykańskie na uzyskanie licencji na budowę i eksploatację reaktorów jądrowych na terenie USA.W ten sposób powoli się zagłębił w zagadnienia i procesy licencjonowania reaktorów przez urzędy dozoru jądrowego. W Kanadzie takim urzędem jest Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) z siedzibą w Ottawie. Jest obecnie jednym z szefów w dziale procesów licencjonowania AECL, który prowadzi wszelkie tego typu sprawy z CNSC, jeśli chodzi o budowę reaktorów w Kanadzie.

Znaczenie postaci

Stefan Doerffer uważa, że jeśli się człowiek zaangażuje całym sobą w pracę, wtedy staje się ona treścią życia, jest fascynująca i nie czuje się żalu, że to życie nam tak szybko ucieka. Jest przedstawicielem polskiej myśli naukowej i technicznej w świecie. Dzięki tej pracy mógł poznać świat, o czym marzył o lat młodości, ale kiedy ustanie jego życie zawodowe obiecuje wrócić do Klęki.

http://ca.linkedin.com/pub/stefan-doerffer/59/401/26b

http://www.zoominfo.com/p/Stefan-Doerffer/1220251193

Kalendarium:

    Cytaty:

    • „Jeśli się człowiek zaa...”

    Zobacz też:

    • > Rodzinna miejscow...