Stefan Majcher

ur. 20 sierpnia 1923
zm. 20 grudnia 1999
Zespół Szkół w Miedzichowie

Zdjęć: 21
Filmów: 11
Nagrań: 11
Dokumentów: 11

Pochodzenie

Urodzony 20.08.1923r w Borzęcicach koło Krotoszyna. Syn Józefa i Jadwigi z domu Jozik.

Dzieciństwo

Miał troje rodzeństwa. Był najstarszym z rodzeństwa. Przez kilka lat po urodzeniu mieszkał z rodzicami w Toruniu. Następnie przeniósł się z rodzicami do Skierniewic.

Edukacja (lub „młodość”)

W Skierniewicach ukończył szkołę powszechną oraz rozpoczął gimnazjum. W 1938r przeniósł się z rodzicami do Izdebna, koło Sierakowa. Dojeżdzał wówczas do gimnazjum w Szamotułach. Gdy wybuchła wojna rodzina została wywieziona do Guberni, mieszkali w Kępie Tarchomińskiej koło Warszawy. Tam Stefan Majcher uczestniczył w kompletach tajnego nauczania. Po wyzwoleniu wrócili do Izdebna.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W 1945-1947 odbywał służbę wojskową w Krakowie. Służył także w Rzeszowie. Po odbyciu służby wojskowej uzupełnił swoje pedagogiczne wykształcenie w Poznaniu, gdzie w 1949r. skończył Liceum Pedagogiczne i tego samego roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Miedzichowie. Uczył historii i chemii. W 1952r został kierownikiem Szkoły w Miedzichowie. 12.04.1952r odbył się ślub Stanisława Majchra z Bronisławą Zarębą. Mieli troje dzieci: dwie córki i jednego syna. Po wojnie był również współtwórcą, a później członkiem Banku Spółdzielczego, Kółka Rolniczego oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Miedzichowie. 14.11.1962r został wyróżniony Odznaką Honorową za „Zasługi w Rozowoju Województwa Poznańskiego”.W 1964 roku ukończył Studium Nauczycielskie w Poznaniu w zakresie fizyki i matematyki. 26.02.1973 został odznaczony Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1974r otrzymał nagrodę Ministra Edukacji. 23.07.1975r odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pod koniec lat 70-tych ukończył studia kwalifikacyjne w zakresie fizyki we Wrocławiu. W 1979 roku był współdziałającym w modernizacji budynku szkoły w Miedzichowie. Jako nauczyciel a później dyrektor brał czynny udział w rozwoju szkoły. Przyczynił się do powiększenia obiektu oraz dbał o jego rozwój. 12.06.1979r Otrzymał Złotą Odznakę za „Zasługi dla Województwa Gorzowskiego”.

Etap drugi

W okresie stanu wojennego 1981roku był przewodniczącym PRON-Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 14.07.1982 roku Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1983r przeszedł wraz z żoną na emeryturę. Funkcję Dyrektora Szkoły pełnił przez 31 lat. Został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla Oświaty i Wychowania.22.07.1984 roku odznczony także Medalem 40- lecia Polski Ludowej. 12.07.1985r Uchwałą Wojskowej komendy Uzupełnień awnsował do stopnia wojskowego-plutonowego. 04.06.1986r otrzymał medal „Za Udział w Walkach w Obronie władzy Ludowej”. W 1988-1989r pełnił funkcję I wiceprezesa Gminnego Koła ZBoWiD w Miedzichowie. 01.09.1997r Otrzymał Odznakę za Zasługi Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Znaczenie postaci

Mówiono o nim służbista.Wszystko co rozpoczął dokończył. Był konsekwentny w swoich działaniach, solidny i zorganizowany. Przygotowywał się do każdej lekcji. Walczył z analfabetyzmem, szerzył oświatę. Był dość surowy i wymagający jako nauczyciel i dyrektor, jednak miał bardzo dobre relacje z uczniami i współpracownikami. Miał bardzo inteligenty humor. Był wspaniałym człowiekiem.Bardzo lubił czytać. Spotkać można było go stale z książką. Czytał w każdej wolnej chwili. Był bardzo mądrym człowiekiem, na każde pytanie potrafił odpowiedzieć. Dla rodziny bardzo kochający, dobry, łagodny. Był wsparciem i wzorem dla swoich dzieci i wnuków. W czasie wolnym zajmował się hodowlą zwierząt, ogrodnictwem oraz uprawą. Jego pasją było także gotowanie. Był bardzo dobrym kucharzem. Realizował się w kuchni głównie w niedziele i święta, gdy miał wolne od pracy zawodowej. Nie lubił majsterkowania i robót ręcznych. Był domtorem, miał swoje zwyczaje, lubił swój dom, swoje otoczenie. Bardzo dużo czasu musiał jednak spędzać poza domem, do czego obligowały go sprawowane funkcje. Uczestniczył w spotkniach, naradach, konferencjach. Był doskonałym mówcą, miał lekkość wypowiadania się w związku z czym często przemawiał na wielu uroczystościach. Będąc na emeryturze uległ wypadkowie. Poślizgnął się zimą i doznał otwartego złamania biodra. Przeszedł operacje, które jednak nie pozwoliły wrócić do pełnej sprawności ruchowej. Do końca życia poruszał się o kuli. Zmarł 20.12.1999r w Miedzichowie, pochowany na tutejszym cmentarzu.

Źródła:

1. Kroniki ZBoWiD Miedzichowo.

2. Kroniki Szkoły Podstawowej w Miedzichowie.

3. Wywiad z Ewą Węgrzak- Zawartą- aktualnym Dyrektorem Szkoły w Miedzichowie.

4. Wywiad z Małgorzatą Tramowską-córką Stefana Majchra.

Kalendarium:

 • 1923 ― Narodziny bohatera
 • 1949 ― Rozpoczął pracę w Szk...
 • 1952 ― Został kierownikiem S...
 • 1952 ― Ślub bohatera
 • 1973 ― Został odznaczony Zło...
 • 1974 ― Otrzymał nagrodę Mini...
 • 1982 ― Odznaczony Krzyżem Ka...
 • 1983 ― Przeszedł na emerytur...
 • 1999 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce śmierci b...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • > „Studia Edukacyjne”