Tadeusz Szułdrzyński

ur. 19 października 1864
zm. 20 października 1943
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie

Zdjęć: 4

Życiorys Tadeusza Szułdrzyńskiego

Tadeusz Szułdrzyński urodził się 19 października 1864 r. w Poznaniu. Był synem Zygmunta i Józefy z Zakrzewskich.

Ukończył gimnazjum w Poznaniu, następnie studia prawniczo-ekonomiczne w Berlinie i Lipsku oraz szkołę rolniczą w Berlinie.

Działał i pełnił różnorakie funkcje w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Banku Włościańskim, Banku Ziemskim, Związku Ziemian, Poznańskim Ziemstwie Kredytowym, Centralnym Towarzystwie Gospodarczym, Kasynie Obywatelskim, Polskim Centralnym Komitecie Wyborczym na Rzeszę Niemiecką.

Był także posłem do Sejmu Pruskiego. W grudniu 1918 roku znajdował się w grupie działaczy przyjmujących w Poznaniu Ignacego Paderewskiego, którego przyjazd stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania wielkopolskiego.

W niepodległej Polsce był współtwórcą Komisji Polskich Związków Ziemiańskich, Banku Związku Ziemian, Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego, a następnie Stronnictwa Narodowo–Chrześcijańskiego, z ramienia którego w latach 1922–1927 zasiadał w Senacie II RP I kadencji. Był również członkiem rad nadzorczych m.in. Związku Ziemian, Związku Producentów Rolniczych, Banku Związku Spółdzielni Zarobkowych oraz Banku Kwilecki, Potocki i Spółka.

Ożenił się 23 stycznia 1899 roku z Wandą Zakrzewską, z którą miał siedmioro dzieci.

Tadeusz Szułdrzyński zmarł 20 października 1943 r. w Kozietułach koło Grójca pod Warszawą.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Tadeusz Szułdrzyński – szkic genealogiczny

Kalendarium:

  • 1864 ― Narodziny bohatera
  • 1899 ― Ślub bohatera
  • 1922 ― zostaje senatorem I k...
  • 1943 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: