Elżbieta Wita

ur. 17 listopada 1962
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach

Fragment wywiadu z panią Elżbietą Witą przeprowadzony 3 marca 2015 r. część I
Fragment wywiadu z panią Elżbietą Witą przeprowadzony 3 marca 2015 r. część II
Zdjęć: 13
Filmów: 2

Pochodzenie

Elżbieta Wita z domu Stępczak urodziła się 17 listopada 1962 roku w Sławie. Matka Kornelia z domu Karkutt pochodziła z Osłonina, ojciec Jerzy z Wijewa, gdzie po ślubie wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Matka Kornelia 35 lat była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Wijewie. Ojciec był aktywnym działaczem wielu organizacji takich jak: Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego. W 1984 roku reaktywował Chór Hejnał, który śpiewa do dziś. Dostał Złoty Krzyż Zasługi za działalność społeczną.

Dzieciństwo

Wychowywała się razem z bratem Piotrem i siostrą Reginą w Wijewie, gdzie wraz z rodzeństwem pomagała rodzicom w pracy na gospodarstwie. W szkole podstawowej była zuchem, a następnie harcerzem. Bardzo lubiła kontakt z dziećmi, dlatego też w szkole średniej prowadziła drużynę zuchową przy Szkole Podstawowej w Wijewie. W tym czasie należała do żeńskiej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie. Już od najmłodszych lat marzyła by zostać nauczycielką, dlatego po szkole średniej podjęła studia pedagogiczne. Po ich ukończeniu rozpoczęła pracę w Mochach.

Edukacja

-1969-1977 Szkoła Podstawowa w Wijewie

-1977-1981 Liceum Ogólnokształcące we Wschowie

-1981-1984 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze –kierunek nauczanie początkowe.

-1985-1987 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze-studia magisterskie zaoczne

-2005 – Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej-Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

-2014-Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą- Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Rodzina

Razem z mężem Romanem wychowała synów: Kamila, Aleksandra i Dominika.

Praca zawodowa

-1984-1986 Szkoła Podstawowa w Mochach,

-1986-1988 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi ( w Nowej Wsi założyła drużynę harcerską i zuchową ,,Grzybowe Bractwo”),

-1988-do dnia dzisiejszego pracuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach.

Działalność społeczna

Elżbieta Wita bardzo aktywnie działa na rzecz wsi Mochy i jej mieszkańców. Potrafi słuchać i porozumieć się z mieszkańcami wsi, często motywuje ichdo wspólnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Aktywnie działa w założonym w 2007 roku Stowarzyszeniu Przyjaciół Moch, którego celem jest m.in. promowanie wsi Mochy i regionu w kraju i za granicą; ochrona walorów historycznych, kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych rodzinnej miejscowości; wspieranie działań kulturalnych, oświatowych, sportowych, ekologicznych i antyalkoholowych; opracowywanie własnych projektów rozwojowych wsi; współdziałanie z władzami w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi; organizowanie wypoczynku młodzieży oraz współpracy zagranicznej, także wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej. Pani Elżbieta wspólnie z członkami Stowarzyszenia pisze projekty pozyskując pieniądze na rajdy rowerowe, oznakowanie trasy rowerowej ,,Szlak Cysterski”. W Stowarzyszeniu jest członkiem Komisji Rewizyjnej, jednak najchętniej zajmuje się organizowaniem wypoczynku letniego i zimowego dla najmłodszych mieszkańców Moch. Dwukrotnie pozyskała dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi, ponad to pozyskuje sponsorów wśród okolicznych zakładów pracy. Otrzymuje też wsparcie finansowe od wójta Gminy Przemęt. Zorganizowała bezpłatne półkolonie letnie w 2013 roku pod hasłem ,, Pokaż co masz na strychu- wystawa staroci”, w 2014 roku ,, Indiańskie lato” oraz organizuje zimowisko ,, Ferie na wsi”. Współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną i Kołem Gospodyń Wiejskich, pomaga w organizowaniu uroczystości, przygotowuje dekoracje i przedstawienia okolicznościowe (dożynki), które integrują lokalną społeczność. W marcu 2015 roku była reżyserem uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Od 2007 roku jest członkiem Rady Sołeckiej, wchodzi w skład Grupy Odnowy Wsi, w której wraz z paniami Barbarą Utratą i Renatą Bortniak zajmuje się pisaniem projektów, celem których jest pozyskiwanie funduszy na rozwój kulturalny i społeczny Moch. Cieszy się dużym poważaniem wśród mieszkańców swojej miejscowości, dwukrotnie została radną Gminy Przemęt (2010-2014-I kadencja, 2014- 2018-II kadencja). Jako radna zajmuje się sprawami wsi, rozwiązuje problemy zgłaszane przez mieszkańców, stara się dbać o wizerunek Moch. Jest przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Przemęt oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

Nagrody i odznaczenia

Aktywnie działając w Radzie Sołeckiej przyczyniła do wielokrotnego zdobycia przez swoją miejscowość nagród w corocznie organizowanym konkursie ,, Aktywna wieś Gminy Przemęt”.

Znaczenie postaci

Elżbieta Wita to osoba pełna werwy i wigoru, która posiada dar nawiązywania kontaktów z ludźmi. Cieszy się dużym szacunkiem wśród uczniów i mieszkańców swojej gminy. Współpracuje z lokalnymi grupami społecznymi, jest otwarta na nowe pomysły. Poprzez aktywną pracę w Radzie Sołeckiej i Gminnej oraz w Stowarzyszeniu Przyjaciół Moch wraz z mieszkańcami Moch wprowadza zmiany, które poprawiają jakość życia mieszkańców. Dba o rozwój najmłodszych obywateli Moch, organizuje im czas wolny w czasie ferii i wakacji, zachęca do udziału w wielu konkursach i akcjach charytatywnych, promuje rozwój czytelnictwa w ramach akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom”. Organizuje dla dzieci spotkania ze znanymi osobistościami: podróżnikiem Markiem Fidlerem, pisarką Wandą Chotomską, a w tym roku na 10-lecie istnienia akcji Cała Polska czyta dzieciom w Zespole Szkół w Mochach z pisarką Joanną Krzyżanek.

Źródła:

– wywiad z panią Elżbietą Witą przeprowadzony 3 marca 2015 roku,
– Kurier Przemęcki,
– sonda uliczna przeprowadzona z mieszkańcami Moch,
– strona www.mochy.bior.pl
– rozmowy z koleżankami i kolegami z pracy pani Elżbiety Wity.


Kalendarium:

  • 1962 ― Narodziny bohatera
  • 1984 ― Rozpoczęcie pracy zaw...
  • 1987 ― Ukończenie studiów ma...
  • 2007 ― Działalność w Stowarz...
  • 2010 ― Radna Gminy Przemęt &...
  • 2014 ― Radna Gminy Przemęt &...

Źródła:

  • Stowarzyszenie Przyjac...

Zobacz też:

  • > Mochy