ks. Marian Seweryn Kazubiński

ur. 26 marca 1877
zm. 07 lutego 1943
Zespół Szkół w Iwanowicach - Szkoła Podstawowa im. Ks. Augustyna Kordeckiego

Zdjęć: 1

Pochodzenie

Ksiądz Marian Seweryn Kazubiński urodził się 26.03.1877r. (niektóre źródła podają datę 26.05.1877r.) w Tuszynie.


Dzieciństwo i edukacja
Dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości. We wrześniu 1895r. wstąpił do włocławskiego seminarium duchownego. 27.05.1900r. przyjął świecenia kapłańskie. W 1923r. uzyskał stopień magistra prawa kanonicznego na Uniwersytecie Warszawskim.


Praca duszpasterska
Po przyjęciu święceń kapłańskich przez kilka miesięcy pracował przy boku proboszcza Antoniego Jabłońskiego w Wieruszowie. W roku 1901 został mianowany wikariuszem w Kowalu. W 1902r. przeniesiono go na stanowisko wikariusza do parafii św. Zygmunta w Częstochowie. W 1907r. został wikariuszem w Nieszawie. Od 1909r. pełnił funkcję administratora parafii Sędziejowice. W roku 1912 przeszedł na placówkę do Ruśca. W latach 1925- 1931 był proboszczem nieszawskim. Pełnił również funkcję katechety w nieszawskim seminarium nauczycielskim. Ksiądz Marian Kazubiński zwracał uwagę na pojawiające się w parafii problemy, m.in. potrzeby materialne oraz upadek życia religijnego, posunięty do oznak ateizmu oraz postępującą ateizację. Aby temu zapobiec, obrał za orędowniczkę przed Bogiem św. Teresę od Dzieciątka Jezus (w tym czasie rozwijał się kult kanonizowanej w 1925r. św. Teresy od Dzieciątka Jezus) i postanowił sprowadzić jej obraz z Lisieux. Ogłosił również cotygodniowe nabożeństwa, co przyniosło oczekiwany skutek. Od 1931r został proboszczem w Radziejowie. W latach 1934- 1941 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach. W roku 1938 miała miejsce uroczystość poświęcenia placu pod budowę szkoły podstawowej i domu parafialnego im. Ojca Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach, w której wzięli udział kardynał August Hlond, marszałek Edward Rydz- Smigły, premier Sławoj- Składkowski oraz biskup włocławski Karol Radoński. Wtedy odsłonięto również pomnik Księdza Augustyna Kordeckiego w Szczytnikach. 4 czerwca 1939 r. poświęcił budynek szkoły w Szczytnikach.

Działalność społeczna
Zainicjował budowę domu katechetycznego im. Ojca Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach.

Wyróżnienia i nagrody
W roku 1925 biskup Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki zaszczycił go godnością honorowego kanonika kolegiaty kaliskiej.

Ostatnie lata życia i miejsce spoczynku
W dniu 6.10.1941r. został aresztowany, co miało związek z polityką Artura Greisera „jeden Bóg, jedna religia, jeden kapłan i sakrament”. 13.09.1941r. wydał on rozporządzenie delegalizujące Kościół katolicki, na jego miejsce powołując Kościół Rzymskokatolicki Narodowości Niemieckiej w Kraju Warty, organizację podlegającą prawu prywatnemu Niemiec. Ksiądz został odwieziony do przejściowego obozu w Konstantynowie Łódzkim, gdzie w okresie od października do grudnia więziono około 450 kapłanów z diecezji częstochowskiej, łódzkiej i włocławskiej oraz archidiecezji poznańskiej przed wysłaniem do obozu koncentracyjnego w Dachau, który był głównym obozem dla księży katolickich. Tam ksiądz Marian Kazubiński został przewieziony 30.10.1941r. Otrzymał numer 28471 i przynależność do 28 baraku. Zginął 7.02.1943r. Jego ciało spalono w krematorium.

Znaczenie postaci
Był kapłanem zawsze zatroskanym o ludzi, którzy byli mu powierzeni, działał społecznie. Miał wpływ na kształtowanie postaw i świadomości parafian. W każdej parafii, na którą został posłany, starał się dbać o rozwój duchowy swoich parafian, dbał o rozwój moralny parafii. Problemy, na które zwracał uwagę, to potrzeby materialne oraz upadek życia religijnego. Dostrzegał problem ateizacji. Za jego proboszczowania w Iwanowicach dokonało się wiele dobrych rzeczy. Zainicjował budowę domu katechetycznego im. Ojca Augustyna Kordeckiego. Za jego posługi duszpasterskiej poświęcono pomnik Ks. Kordeckiego w Szczytnikach. Dbał o całą parafię, która w tamtych czasach liczyła około 6,5 tys. wiernych. Był wielkim patriotą. Jako jedna z tysięcy ofiar wojny oddał życie za wiarę i ojczyznę.
21.09.2014r. w parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach, podczas uroczystej Mszy Świętej, którą sprawował Ksiądz Biskup Senior Stanisław Napierała, został poświęcony memoriał ku pamięci Iwanowiczan, którzy zostali zamordowani w latach hitlerowskiego terroru II wojny światowej. Wśród nich jest proboszcz iwanowickiej parafii Ks. Marian Kazubiński. Tablica ma przypominać o wielkiej ofierze z życia, jaką złożyli zamordowani parafianie.

Kalendarium:

  • 1877 ― Narodziny bohatera
  • 1943 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „W marcu 1925 roku spro...”
  • „Aby tej wszystkiej bie...”

Zobacz też: