Dobrosława Małecka

ur. 20 sierpnia 1933
zm.
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu

Wywiad z Dobrosławą Małecką
Wywiad z Dobrosławą Małecką 1
Zdjęć: 9
Filmów: 2

Pochodzenie

Dobrosława Małecka (z d. Kosmala) urodziła się 20 sierpnia 1933 roku w Wodzicznej, gmina Trzcinica, powiat kępiński. Rodzicami byli Anna (z d. Czekała) i Antoni Kosmala. Ojciec był zawodowym wojskowym w stopniu plutonowego, a mama zajmowała się wychowaniem dzieci. Rodzeństwo Dobrosławy Małeckiej to bracia Henryk, Jan i Michał.

Dzieciństwo

Od urodzenia (1933 r.), aż do wybuchu II wojny światowej (1939 r.) Dobrosława Małecka mieszkała z rodziną w Ostrowie Wielkopolskim. 1 września 1939 roku z mamą i bratem została ewakuowana na tereny dzisiejszej Ukrainy w okolice Stanisławowa. Przebywali tam do lutego 1940 roku. Następnie z całą rodziną wrócili do Wodzicznej i zamieszkali w domu rodzinnym mamy Pani Dobrosławy. W czasie okupacji Pani Dobrosława nie uczęszczała do szkoły, uczestniczyła w tajnym nauczaniu prowadzonym przez miejscową nauczycielkę oraz w domu uczyli ją rodzice.

Edukacja

Po zakończeniu II wojny światowej Dobrosława Małecka została przyjęta do klasy IV Szkoły Podstawowej w Wodzicznej i w roku szkolnym 1946/47 ukończyła klasę VI. Do klasy VII w roku szkolnym 1947/48 uczęszczała w Bierutowie, ponieważ w Szkole Podstawowej w Wodzicznej nie było w tym czasie klasy VII-mej. W roku szkolnym 1948/49 rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie, które ukończyła w roku szkolnym 1951/52. Maturę zdała w 1952 roku.

Życie prywatne i zawodowe

Z dniem 1 grudnia 1952 roku Dobrosława Małecka rozpoczęła pracę jako niewykwalifikowana nauczycielka w Szkole Podstawowej w Wodzicznej. W roku 1953 ukończyła Państwowy Kurs Nauczycielski w Kaliszu, zdobywając kwalifikacje nauczycielskie. W swojej rodzinnej miejscowości pracowała jako nauczyciel do 1958 roku.

Dnia 28 kwietnia 1956 roku wyszła za mąż za Jana Małeckiego. W 1957 r. urodziła się córka Anna, a w roku 1959 syn Wojciech.

Z dniem 1 września 1958 roku podjęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Rychtalu i pracowała tu do 30 czerwca 1990 roku, przechodząc w tym dniu na emeryturę.

W czasie pracy zawodowej Dobrosława Małecka podnosiła swoje zawodowe kwalifikacje:

– w 1967 ukończyła 2-letnie Studium Nauczycielskie Wydział Zaoczny dla Pracujących we Wrocławiu – kierunek wychowanie muzyczne,

– dnia 16 maja 1978 roku uzyskała Dyplom Wyższego Studium Zawodowego w Poznaniu – kierunek bibliotekoznawstwo,

– dnia 15 maja 1981 roku ukończyła roczny kurs dla nauczycieli historii i wychowania obywatelskiego w Jedlcu,

– w czasie pracy pedagogicznej stale się dokształcała na różnych kursach m.in. wychowanie muzyczne, historia i wychowanie obywatelskie.

Działalność społeczna

Pracując w latach 1952-1958 w Szkole Podstawowej w Wodzicznej, która była jedynym ośrodkiem kultury w danej miejscowości, organizowała spotkania ze starszą młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami wsi, przygotowując sztuki teatralne przy lampach naftowych Sztuki wystawiane były dwa razy w roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc w sali pełnej publiczności. Scenografię i stroje przygotowywano we własnym zakresie.

Pracując w latach 1958-1990 w Szkole Podstawowej w Rychtalu nauczycielka podejmowała wiele dodatkowych zadań dla społeczności lokalnej, szczególnie zwracając uwagę na potrzeby i rozwój dzieci.

Na początku pracy pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Rychtalu, w latach 60-tych organizowane były kursy dokształcające dla dorosłych mieszkańców Gminy Rychtal – ukończenie klasy VII-mej. Pani Małecka uczyła języka polskiego, historii i wychowania obywatelskiego.

Od początku pracy dydaktycznej, przez 21 lat Dobrosława Małecka uczyła klasy pierwsze. Klasy te były bardzo liczne, powyżej 40 uczniów. W jednym roku szkolnym w klasie pierwszej było nawet ponad 50 uczniów. Z całym sercem i poświęceniem pracowała z tymi dziećmi. Kiedy zauważyła, że dziecko ma jakiekolwiek trudności w nauce, poświęcała swój prywatny czas, aby wyrównać braki u tego dziecka. Zawsze dziecko i jego problemy były na pierwszym miejscu, było najważniejsze i poświęcony dodatkowy czas nie był stracony.

Jako nauczyciel muzyki, przez 17 lat prowadziła szkolny chór (60-70 uczniów). Chór występował na różnych uroczystościach szkolnych i państwowych. Prowadzony szkolny chór brał udział w wielu konkursach, otrzymując wyróżnienia i nagrody. W latach 70-tych, przez okres 5 lat Pani Dobrosława prowadziła również chór dla dorosłych, który występował na uroczystościach środowiskowych. Wychowała więc wiele pokoleń przez śpiew.

Dobrosława Małecka jako nauczyciel historii bardzo interesowała się historią regionu. Od początku pracy pedagogicznej prowadziła kroniki w szkole. Na bieżąco gromadziła materiały o swojej małej ojczyźnie. Na 600-lecie powstania Rychtala, w roku 1986 roku Pani Małecka opracowała ” Kronikę Rychtala”, która została wydana na tę historyczną uroczystość w dwóch częściach. ” Z kart historii ” i ” Dzień dzisiejszy Rychtal “. Od początku 2000 roku autorka kroniki rozpoczęła zbierać materiały o Rychtalu, w celu zaktualizowania wydarzeń w latach 1987-2003. Dobrosława Małecka zakończyła pisanie kroniki w roku 2003. W roku 2004 “Kronika Rychtala” została wydana przez Urząd Gminy w Rychtalu w 500-set egzemplarzach. Kronika Rychtala została opracowana z myślą o mieszkańcach, którzy wcześniej byli uczniami Pani Małeckiej oraz dla przyszłych pokoleń. Bardzo często Pani Małecka ( będąc na emeryturze) gości w swoim domu uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, studentów historii i dorosłych mieszkańców, którzy zwracają się po wiadomości o ” Naszej Małej Ojczyzny”.

W latach 1967-1969 prowadziła dla młodzieży szkolnej (trzykrotnie), jako wychowawca-opiekun razem z nauczycielem z miejscowej szkoły obozy wędrowne po Ziemi Wielkopolskiej. Dzieci bardzo licznie uczestniczyły w czasie wakacji w takich formach wypoczynku, a rodzicie bardzo chętnie wyrażali zgodę na spędzenie części wakacji przez ich dzieci poza rodzinną miejscowością.

Przez 15 lat Pani Małecka prowadziła w szkole organizację PCK. Hasłem szkolnego koła był porządek wokół nas ( w klasach i na boisku szkolnym) oraz utrzymanie higieny osobistej. Co roku lekarz lub pielęgniarka przeprowadzali wśród członków koła krótki kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej.Członkowie koła PCK byli wyposażeni we własną apteczkę. Grupa dziewcząt szkolnego koła PCK opiekowała się również rodziną, w której była bardzo ciężka chora matka z trojką małych dzieci. Dziewczęta bezinteresownie sprzątały mieszkanie i robiły zakupy. W swoim dorosłym już życiu, również pomagały potrzebującym.

Przez lata Pani Dobrosława była sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, niosąc pomoc potrzebującym dzieciom z terenu Gminy Rychtal ( Drożki, Wielki Buczek, Rychtal, Zgorzelec, Darnowiec). Członkowie Towarzystwa organizowali w czasie wakacji nieodpłatne ” Dziecińce”, opiekując się dziećmi, szczególnie w czasie żniw. Dzieci z biednych rodzin wyposażano w przybory szkolne. W 1967 roku dwoje dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu wyjechało do dziecięcego sanatorium do Wroniaw. Obecnie Pani Małecka również nie jest obojętna na sytuację skrzywdzonych przez los i wspiera dziecięcą fundację Dr Clown.

Dobrosława Małecka pracowała wiele lat w Lidze Kobiet Polskich, włączając mieszkanki Rychtala w aktywne życie społeczne. Kobiety z lokalnego środowiska angażowały się w życie kulturalne. Wspomagano potrzebujące rodziny, zaopatrując je w żywność i artykuły chemiczne z pozyskanych wcześniej środków np. organizując wieczorki taneczne dla lokalnej społeczności. Organizowano kursy gotowania, pieczenia ciast, szycia oraz wystawy robótek ręcznych i kwiatów. W 1973 roku odbyła się w czasie wakacji akcja – przygarnięcie dzieci z Domu Dziecka z Górzna. Przez dwa miesiące wakacji u Pani Małeckiej przebywała 7-letnia dziewczynka Basia.

Jako mieszkanka Wodzicznej i autorka Kronik Rychtala Dobrosława Małecka współpracuje z Towarzystwem Społecznym “Tilia” w Wodzicznej. Jest zapraszana przez Towarzystwo na spotkania i miejscowe uroczystości. W 2010 roku “Tilia” zrealizowała film ” Moja kraina jest taka zwyczajna”, w którym jednym z głównych bohaterów jest Dobrosława Małecka, która przedstawiała swoje wspomnienia jako mieszkanka i nauczycielka Wodzicznej.

Odznaczenia za zasługi w życiu osobistym i działalności społecznej

Srebrny Krzyż Zasługi – 11.11.1969 r.

Odznaka Honorowa Za zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego- 02.02.1972 r.

Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną 16.07.1975 r

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – 30.07.1983 r.

Medal 40-lecia Polski Ludowej – 22.07.1984 r.

Odznaka Przyjaciela Dziecka za pracę społeczną dla dobra dzieci – 12.09.1985 r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 09.07.1986 r.

Odznaka za zasługi dla Województwa Kaliskiego – 24.06.1987 r.

Honorowa Odznaka Ligi Kobiet Polskich – 27.071989 r.

Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa – Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera

Złota Odznaka PCK

Odznaka za 50-letnią przynależność do ZNP – 22.03.2005 r.

Medal z okazji 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego – za zaangażowanie w realizację zadań statutowych ZNP – 03.10.2005 r.

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie – 50-lecie – 17.10.2007 r.

Znaczenie postaci

Dobrosława Małecka jako wieloletnia mieszkanka Rychtala wpisała się w historię naszej miejscowości jako pedagog, społecznik i pasjonat lokalnej historii. Ucząc 38 lat w szkole wykształciła wiele pokoleń, zgłębiając historię Rychtala przybliżyła mieszkańcom ich Małą Ojczyznę, pracując społecznie pomogła wielu ludziom w codziennym życiu, zwracając szczególną uwagę na dobro dziecka. Każdą podjętą pracę wykonywała sumiennie i dokładnie. Obecnie będąc na emeryturze spotyka się z sympatią i życzliwością mieszkańców. Każde spotkanie z naszą bohaterką to ogromna dawka optymizmu i pozytywnej energii.

Źródła

– Wywiad z Dobrosławą Małecką udzielony 23 marca 2015 r.
– Materiały z prywatnych zbiorów Dobrosławy Małeckiej

Kalendarium:

  • 1933 ― 20.08.1933 r. urodził...
  • 1952 ― 01.12.1952 r. Dobrosł...
  • 1956 ― 28.04.1956 r. Dobrosł...
  • 1958 ― 01.09.1958 r. Dobrosł...
  • 1986 ― W 1986 r. na 600-leci...
  • 1986 ― 09.07.1986 r. Dobrosł...
  • 1990 ― 30.06.1990 r. Dobrosł...
  • 2004 ― W 2004 r. Urząd Gminy...

Zobacz też: