Grzegorz Wojciechowski

ur. 09 lutego 1957
zm.
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie

Zdjęć: 13

Pochodzenie i edukacja

Grzegorz Wojciechowski urodził się 9 lutego 1957 roku w Koszanowie, jako syn Romualda i Stanisławy. W latach 1976-1980 studiował
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Uzyskał tytuł magistra historii na podstawie pracy „Źródła do dziejów organizacji kombatanckich powstańców wielkopolskich 1919-1939”. Studium Pedagogiczne ukończył w 1985 roku. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 1994 roku. Praca doktorska nosiła tytuł „Organizacje kombatanckie w Wielkopolsce w latach 1919 -1939”. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie nauczania historii osiągnął
w 1998 roku.W latach 2010-2011 podjął podyplomowe studia w zakresie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Uzyskiwał kolejne kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach. Cyklicznie uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Praca zawodowa

W latach 1980-1982 pracował na stanowisku archiwisty w Archiwum Państwowym w Lesznie, a w latach 1982-1984 w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W 1984-2000 pracował w Szkole Podstawowej w Poniecu. Od 2000 roku jest zatrudniony w Publicznym Gimnazjum w Poniecu. Współpracował również z Prywatną Szkołą Ponadpodstawową „Edukator” (1998-2001), ze Szkołą Podstawową
w Poniecu (2000-2001) oraz III Liceum Ogólnokształcącym i Zespołem Szkół Technicznych w Lesznie. Główne kierunki zainteresowań zawodowych związane są z dydaktyką historii, dziejami Powstania Wielkopolskiego, ze środowiskiem kombatanckim i dziejami regionu poprzez publikacje, badania naukowe i popularyzację. Jest autorem programów autorskich do nauczania historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej i historii I-III gimnazjum. Tworzy publikacje dydaktyczne, takie jak :podręczniki, zeszyty ćwiczeń i przewodniki metodyczne do nauczania historii na różnych poziomach edukacyjnych. Jest autorem publikacji naukowych, popularnych i popularnonaukowych. Wśród nich znajdują się „Zapiski Grabonoskie”, „Dzieje Ponieca”, „Wielkopolski powstaniec”, „Poniec.Miasto i gmina – informator”, przewodnik rowerowy „Szlak powstańców wielkopolskich”, artykuły w prasie lokalnej i portalach internetowych. Współpracuje
z instytucjami oświatowymi: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Jest aktywny w środowisku lokalnym. W latach 1984-1993 był Instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Współorganizował rajdy szlakiem Powstania Wielkopolskiego. Od 1997 do 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Ponieckiego Towarzystwa Kulturalnego. Był prelegentem wykładu „Wielkopolskie tradycje powstańcze” w Gostyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W roku 2011 i 2014 prowadził zajęcia ze studium wiedzy o regionie w Gostyniu.Współtworzył Mobilnego Asystenta Turystycznego (MAT) w Poniecu.

Wyróżnienia

Za swoja działalność został nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej w 2011 roku. Przyznano mu odznaki honorowe: „Wierni Tradycji” i ” Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Znaczenie postaci

Grzegorz Wojciechowski jest historykiem z zamiłowania i wykształcenia. Odgrywa ogromną rolę w społeczeństwie, tworzy historię oraz przekazuje ją młodym ludziom poprzez zajęcia w szkołach. Jest pasjonatem i popularyzatorem historii Powstania Wielkopolskiego. Jako nauczyciel zaszczepił w wielu uczniach fascynację historią. To człowiek skromny, bardzo pracowity, godny do naśladowania.

Źródła:

1. Wywiad z Grzegorzem Wojciechowskim, Poniec 2015 r.
2. Zbiory prywatne bohatera.

Zobacz też: