ks. Leszek Woźnica

ur. 10 maja 1958
zm.
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie

Zdjęć: 10

Pochodzenie i edukacja

Ksiądz Leszek Woźnica urodził się 10 maja 1958 r. w Podrzeczu, jako piąte z sześciorga dzieci Sylwestra i Stanisławy Woźniców. Przyszedł na świat i spędził dzieciństwo w miejscu historycznym. W tej wsi błogosławiony Edmund Bojanowski w 1850 roku założył pierwszą ochronkę dla dzieci. Ojciec księdza był murarzem. Leszek Woźnica po ukończeniu szkoły podstawowej zaczął uczyć się zawodu cukiernika. Prawie kończył “słodką edukację”, gdy wspólnie z rodzicami zdecydowali, że rozpocznie naukę w Średniej Szkole Misjonarzy Oblatów w Markowicach koło Inowrocławia. Ksiądz Leszek wzrastał w domu, w którym panowała atmosfera religijna i patriotyczna. Ojciec był wielkim patriotą, po wojnie należał do formacji, którą teraz nazywa się Żołnierzami Wyklętymi.
Duszpasterz zdał maturę w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo interesował się historią. Zastanawiał się nawet, czy po liceum nie kontynuować studiów właśnie w tym kierunku. Jednak myśl o kapłaństwie zwyciężyła.
Leszek Woźnica odbył nowicjat w Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Następnie rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Ojców Oblatów w Obrze koło Wolsztyna, co miało związek z podróżami do krajów misyjnych. Uświadomił sobie, że tułacze życie mu nie odpowiada. Czuł się związany
z klasztorem na Św. Górze, gdzie przychodził się modlić jako młodzieniec. Kontynuował studia w Seminarium Filipinów w Tarnowie. Podczas pobytu księdza Leszka w nowicjacie w 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Było to uskrzydleniem i podbudową motywacji bycia księdzem. Już jako kleryk kształtował się jako Polak-patriota, zdawał sobie sprawę, że Kościół był jedyną instytucją, która wówczas chroniła wartości narodowe.

Duszpasterstwo

Gdy zaczęło się życie zawodowe na Świętej Górze w Gostyniu w 1985 roku miał możliwość wyrażania swoich poglądów patriotycznych. W 1987 roku ksiądz Leszek Woźnica zaproponował utworzenie na Świętej Górze duszpasterstwa ludzi pracy, w ramach którego zjeżdżali działacze opozycyjni nawet spoza Wielkopolski .Był animatorem działań Duszpasterstwa, w które wkładał mnóstwo pracy i serca, nie licząc godzin poświęconych na organizowanie i przygotowywanie spotkań. Zapraszał znane postaci, których myśli i wystąpienia wzbogacały ludzi pracy związanych z “Solidarnością” i Duszpasterstwem. Podczas wielkich konferencji odbywało się kształtowanie duszy człowieka, poprzez przywoływanie cytatów księdza Jerzego Popiełuszki i Jana Pawła II. Inicjował spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizował Pielgrzymki Ludzi Pracy z regionu leszczyńskiego do Częstochowy. Aktywnie włączył się w promowanie solidarnościowych kandydatów startujących w czerwcowych wyborach do parlamentu z list komitetów obywatelskich.
Duszpasterz znany ze swojej postawy wygłaszał kazania patriotyczne podczas świąt narodowych – 3 maja, 11 listopada. Pomagał ludziom opozycji z regionu Leszna, Gostynia, Góry, Rawicza, Kościana i Poznania.
Współpracował z księdzem superiorem Zbigniewem Starczewskim i księdzem Michałem Smagaczem. Był otwarty na problemy ludzi pracy, przejawiał wielką patriotyczną postawę, którą potrafił zaszczepić w środowiskach robotniczych ówczesnych działaczy NSZZ „Solidarność”. Nadal blisko jest związany z ruchem związkowym. Od 1991 roku ksiądz Leszek Woźnica prowadzi duszpasterstwo osób uzależnionych od alkoholu. Duszpasterz uczestniczył w zajęciach Gostyńskiego Uniwersytetu III Wieku, gdzie był prelegentem wykładu pt. „Co wynika z nauki Edmunda Bojanowskiego dla współczesnych”.
Ksiądz Leszek Woźnica jest jednym z siedemnastu księży filipinów, głoszącym kazania i działającym na Świętej Górze, miejscu o wielkim znaczeniu zarówno historycznym jak i etycznym.

Wyróżnienie


W maju 2014 roku otrzymał statuetkę “Przyjaciel Solidarności”, która jest wyrazem wdzięczności za współpracę z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym “Solidarność”. 3 listopada 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, jako jeden z tych, którzy w okresie PRL-u sprzeciwiali się złu totalitarnego państwa.

Znaczenie postaci

Jest jednym z pięciu księży w Polsce szczególnie zasłużonych w walce o wolną Polskę. Angażował się w politykę z reżimem komunistycznym, działając na rzecz Solidarności, niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Duszpasterz osób uzależnionych od alkoholu wskazuje dobrą drogę tym,którzy mając wolność, nie potrafią z niej korzystać.
Jako filipin służył i nadal służy ludziom.

Źródła:

1. Wywiad z księdzem Leszkiem Woźnicą, Święta Góra, 2015 r.
2. Panorama Leszczyńska, Ksiądz na trudne czasy, Lila Gabrielów, 2014 r.
3. www.dzieje.pl/ wiadomości. Odznaczenia duchownych za walkę z totalitaryzmem, 2014 r.
4. Zbiory prywatne księdza Leszka Woźnicy.

Zobacz też: