Teresa Góralska

ur. 05 lutego 1949
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie, Szkoła Podstawowa im. T. Zawadzkiego "Zośki"

Zdjęć: 13

Pochodzenie

Teresa Góralska urodziła się 05 lutego 1949 roku w Grzegorzewie. Rodzice pochodzący z Grzegorzewa to ojciec Kazimierz i matka – Marianna z domu Wyrowska.

Dzieciństwo

Grzegorzewianka – Teresa Góralska spędziła dzieciństwo na terenie Grzegorzewa. Jest najstarszą z rodzeństwa. Jej siostry to – Krystyna, Ewa, Elżbieta, które podobnie jak Teresa, związane są całe życie z Grzegorzewem oraz ze szkolnictwem.

Edukacja (lub „młodość”)

Teresa Góralska jest absolwentką Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie. Była pilną i bardzo dobrą uczennicą. Już wtedy marzyła o zostaniu nauczycielką. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Trzciance, a następnie Studium Nauczycielskie w Poznaniu.

Etapy działalności

Teresa Góralska pracę w szkole powiązała z działalnością w Związku Harcerstwa Polskiego, którego oddział założyła w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie. Jest pierwszą uczestniczką oraz opiekunką „Rajdów Arsenał” w Warszawie, w których czynnie i z ogromnym zaangażowaniem brała udział.

Praca w szkole

Teresa Góralska od 1968 roku pracowała najpierw przez 10 lat w Szkole Podstawowej w Łubiance, następnie w rodzinnym Grzegorzewie w Zbiorczej Szkole Gminnej. Ucząc matematyki, czuła się w głębi duszy humanistką. Była bardzo aktywna w pracy z dziećmi: jako opiekun Samorządu Uczniowskiego i druhna Związku Harcerstwa Polskiego. Dzięki Jej zaangażowaniu doszło do wyboru Patrona Szkoły i nadania imienia szkole – Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. W tym celu, nawiązała kontakt z siostrą Patrona Szkoły – Anną Zawadzką. Razem ściśle współpracowały, odwiedzały się podczas „Rajdu Arsenał”, zresztą pani Anna również była nauczycielką.

Nasza harcerka nawiązała także znajomość ze Stanisławem Sieradzkim „Świst”. Był on kolegą Tadeusza Zawadzkiego oraz uczestnikiem Powstania Warszawskiego. „Świst” odwiedzał Naszą Szkołę podczas uroczystości „Święta Szkoły” oraz cyklicznie przesyłał korenspodencję.

Dała się poznać jako doskonały wychowawca, dobry nauczyciel oraz znakomity organizator zajęć edukacyjnych oraz społecznego życia w szkole. Dlatego też, przez cały okres pracy w szkole zajmowała się prowadzeniem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie działali w różnych formach: pomocy nauczycielom w czasie dyżurów, prowadząc sklepik uczniowski, organizując działalność charytatywną.

„Rajd Arsenał” i ZHP

Teresa Góralska działając wśród braci harcerzy w stopniu podharcmistrza, na terenie szkoły prowadziła drużynę harcerską. W latach 1983 – 1993, brała nieprzerwanie udział z drużyną harcerską – w Krajowym Rajdzie „Arsenał” w Warszawie. Każdy wyjazd poprzedzony był ogromnymi przygotowaniami oraz szczególnym zaangażowaniem Teresy i harcerzy w podjęte przedsięwzięcie. Za każdym razem przyjeżdżali grzegorzewscy harcerze z pochwałami, nagrodami, dyplomami. Sukcesy były bardzo duże, a dzięki druhnie i jej harcerstwu Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie zaczęła się wyróżniać.

W roku 1996, dzięki zaangażowaniu Teresy Góralskiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie otrzymała w darze Sztandar, który do tej pory uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe.

Cieszyła się ogromnym autorytetem wśród uczniów i ich rodziców, a dla młodszego pokolenia nauczycieli była znakomitym wzorem, służąc radą i pomagając w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

Znaczenie postaci

Teresa Góralska to szczególna postać związana całe życie z Grzegorzewem. Za swoją pracę była niejednokrotnie nagradzana – w roku 1999 została „Belfrem Roku” w plebiscycie „Przeglądu Konińskiego”, przeprowadzonym przez uczniów szkoły.

Przepracowała w szkolnictwie 36 lat i w 2004 roku przeszła na emeryturę. Nadal odwiedza szkołę, spotyka się z nauczycielami, harcerzami, absolwentami. Tęskni za pracą w szkole i wciąż żyje jej sprawami. Uczestniczy dalej w wycieczkach do Warszawy pt. „Śladami Naszego Patrona”.

Przez te lata pracy w zawodzie nauczyciela bardzo mocno była zaangażowana w sprawy dydaktyczno – wychowawcze szkoły. Pracę zawodową traktowała jako służbę wobec młodego pokolenia, którym szczególnie się zajmowała.

Szczególne zaangażowanie Teresy Góralskiej docenił Związek Harcerstwa Polskiego, który uhonorował ją złotym i srebrnym medalem.

Kalendarium:

  • 1949 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: