Barbara Kramek-Matuszak

ur. 15 lutego 1968
zm.
Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2

Wywiad z Panią Agnieszką Bereta – siostrzenicą Barbary Kramek – Matuszak.
Nagrody, wyróżnienia, podziękowania dla Barbary Kramek – Matuszak
Z Panią Barbarą Kramek – Matuszak przez świat…
Zdjęć: 20
Filmów: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie i rodzina

Barbara Kramek – Matuszak ur. 15.02.1968r w Poznaniu. Córka Jana Kramka (23.10. 1918 – 13.12.2013) oraz Anny Kramek z domu Rudawskiej ur. 26.07.1931r.


Ojciec Barbary Kramek – Matuszak pochodził z rodziny emigrantów polskich. Rodzice pana Jana Kramka (Michał Kramek i Maria z domu Kamińska) powrócili do Polski przed II wojną światową. Pan Jan Kramek brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku, walczył nad Bzurą i tam dostał się do niewoli. Resztę wojny spędził w niewoli niemieckiej. W 1946 roku po powrocie do Mosiny rozpoczął pracę w zakładzie fotograficznym swojego brata Franciszka przy ul. Słowackiego. Po kilku latach każdy z braci pracował we własnym zakładzie fotograficznym. Pan Jan Kramek kontynuował i rozwijał pracę w zakładzie przy ul. Słowackiego. W 1975 roku przeniósł zakład do budynku przy ul. Farbiarskiej. W 1992 roku córka Barbara Kramek przejęła pracę w zakładzie jako właścicielka.

Matka Barbary Kramek – Matuszak pochodziła z okolic Wielichowa ( obecnie gmina Wielichowo położona w południowej części powiatu grodziskiego w bezpośrednim sąsiedztwie gmin: Rakoniewice i Kamieniec z powiatu grodziskiego, Przemęt z powiatu wolsztyńskiego i Śmigiel z powiatu kościańskiego) z przedwojennej rodziny o szlacheckich korzeniach polsko – niemieckich. W 1944 roku zamieszkała w Mosinie. Po wojnie pracowała w Magistracie w Mosinie, później pomagała mężowi w zakładzie fotograficznym.

Rodzice Barbary Kramek – Matuszak zawarli związek małżeński w 1949 roku w Mosinie. Barbara Kramek – Matuszak jest najmłodszą z trzech sióstr. Najstarsza Ewa ur.10.09.1950 r. ukończyła Akademię Rolniczą na kierunku ogrodnictwo i pracuje w zawodzie. Izabela ur. 12.04.1953r. z wykształcenia fotograf, zajmowała się fotografią, następnie pracowała jako księgowa w oświacie. W latach 1970 – 1980 mieszkała w Chodzieży i zajmowała się pracą nad stworzeniem katalogów chodzieskiej porcelany. Córka Izabeli, Agnieszka Bereta także zajmuje się fotografią i współpracuje z Barbarą Kramek – Matuszak, pomaga w prowadzeniu zakładu fotograficznego, kataloguje zdjęcia o wartości historycznej, utrwala na fotografii ważne wydarzenia w dziejach Mosiny.

W 1989 roku Barbara Kramek zawarła związek małżeński z Jackiem Matuszakiem. Jacek Matuszak jest absolwentem UAM wydziału fizyki w Poznaniu. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie i nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie. Pasjonował się fotografią, w latach szkolnych należał do Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Po ukończeniu Technikum Energetycznego w Poznaniu prowadził tam kółko fotograficzne. W swoim dorobku ma wiele wygranych konkursów fotograficznych. Obecnie z Barbarą Kramek – Matuszak prowadzi zakład fotograficzny FotomatArt przy ul. Farbiarskiej w Mosinie. Państwo Matuszakowie mają córkę Weronikę urodzoną w 2000 roku, która jest uczennicą II klasy Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie.

Edukacja

Barbara Kramek – Matuszak rozpoczęła naukę w 1975 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie. Od 1981, ze względu na dojazdy do szkoły muzycznej w Poznaniu, kontynuowała ją w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie. W Szkole Muzycznej I stopnia w Poznaniu uczyła się gry na flecie poprzecznym i pianinie. Zamiłowanie do muzyki narodziło się na szkolnych zajęciach kółka muzycznego, na których nauczyła się gry na cymbałkach i flecie prostym. Naukę ukończyła w roku 1984. W latach 1983 – 1987 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcące w Kościanie, a po jego ukończeniu od 1987 roku uczyła się zawodu fotografa w zakładzie fotograficznym ojca. W 1989 roku uzyskała dyplom czeladniczy, a 2001 roku dyplom mistrzowski.

Zamiłowanie do fotografii i praca zawodowa

Barbara Kramek – Matuszak zamiłowanie do fotografii zawdzięcza ojcu. Bardzo wcześnie rozpoczęła edukację w tym zakresie. Zamiast do przedszkola dumnie kroczyła do zakładu fotograficznego i tam zagłębiała tajniki zawodu. W wieku 10 lat nauczyła się pracy w ciemni fotograficznej, pomagała ojcu wywoływać filmy, robić czarno-białe odbitki zdjęć, zmieniać płyty w specjalnych kasetkach aparatu fotograficznego. Ojciec powierzał jej tajemnice sztuki fotograficznej, by córka w razie nagłej potrzeby mogła zastąpić go w pracy. Od najmłodszych lat robiła zdjęcia koleżankom podczas szkolnych wycieczek i zabaw.

W 1992 roku Barbara Kramek – Matuszak przejęła zakład fotograficzny od ojca. Nieustannie go rozwija i modernizuje. Obecnie Studio FotomatArt posiada bardzo szeroką ofertę. Wykonuje zdjęcia ślubne: studyjne i plenerowe, zdjęcia reporterskie, fotografię studyjną dla potrzeb reklamy (katalogi, moda), fotografię portretową oraz rodzinną.


Harcerstwo

Barbara Kramek – Matuszak w 1975 roku wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego. Najpierw należała do zastępu zuchów. Jej druhną była Mariola Przewoźna. Przyrzeczenie harcerskie złożyła w 1979 roku. Przez cały ten okres przyjaźniła się ze swym wówczas kolegą szkolnym Jackiem Matuszakiem, późniejszym mężem. To wspólne przygody w harcerstwie pomogły zawiązać ich przyjaźń. W drużynie harcerskiej pełniła na obozach funkcje instruktorskie. Kiedy w Mosinie powstała I Harcerska Drużyna Wodna, prowadzona przez Lucynę Dolatę, wstąpiła do niej. Wraz z grupą kolegów i koleżanek doskonaliła naukę pływania, odbywała zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie pływania na żaglówkach. Od roku 1982 grała na flecie poprzecznym w Harcerskiej Orkiestrze Dętej im. Antoniego Jerzaka w Mosinie. Razem z orkiestrą brała udział w wielu wyjazdach koncertowych i zgrupowaniach, m.in. w 1986 roku wzięła udział w wyjeździe do Finlandii. Kiedy podjęła pracę zawodową, musiała zrezygnować z działalności w harcerstwie i orkiestrze, bowiem praca fotografa wymagała zaangażowania i pełnej dyspozycyjności we wszystkie dni tygodnia.

Działalność społeczna i fotografia

Barbara Kramek – Matuszak współpracowała z wieloma instytucjami na terenie Mosiny oraz okolic. Przede wszystkim bezinteresownie wykonywała dokumentację fotograficzną podczas różnorodnych uroczystości, dzięki jej zaangażowaniu istnieje fotograficzna dokumentacja z wielu wydarzeń . Bardzo ważną częścią tej współpracy był kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Mosinie, z Zespołem Szkolno – Wychowawczym w Mosinie oraz z Przedszkolem Integracyjnym w Mosinie. Barbara Kramek – Matuszak wspierała także te placówki podczas organizacji balów charytatywnych, z których dochód przeznaczany był na polepszenie warunków nauki i zabawy dzieci uczęszczających do tych placówek. W 1996 roku towarzyszyła jako fotograf i opiekun dzieciom ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski podczas wyjazdu na festiwal teatralny do Nottingham w Anglii. Barbara Kramek – Matuszak była także częstym gościem dokumentującym na zdjęciach uczniowskie działania podczas różnorodnych szkolnych uroczystości w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie i Szkole Podstawowej nr 2 Mosinie, w Szkole Podstawowej w Pecnej.

W 2004 roku Barbara Kramek – Matuszak przyjęła zaproszenie pani Iwony Hertig – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie do stworzenia szkolnej galerii pod patronatem Galerii Miejskiej w Mosinie. Wielokrotnie przygotowywała wystawy dla dzieci, prowadziła także spotkania z dziećmi, uczyła podstaw fotografii, zapraszała do podróży w różne miejsca na świecie. Dzięki przygotowanym wystawom fotograficznym dzieci miały okazję poznać m.in. Afrykę, Amerykę Północną i Amerykę Południową, Azję, Europę, Skandynawię, odbyły fotograficzne podróże po Polsce. Wystawom towarzyszyły prelekcje na temat zwyczajów i życia codziennego ludzi w różnych zakątkach naszej planety. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci stały się także bywalcami Galerii Miejskiej w Mosinie i zdobywały doświadczenie w obcowaniu ze sztuką. Barbara Kramek – Matuszak była także współautorką (razem z Iwoną Hertig i A. Bereta) w 2013 roku wystawy przygotowanej przez uczniów z SP Nr 2 w Mosinie pt. „Przez sztukę, ciekawość i podróże poznajemy Świat”.

Współpraca Barbary Kramek – Matuszak z Galerią Miejską w Mosinie rozpoczęła się od początku jej powstania. Na zaproszenie kierownika artystycznego Galerii Doroty Strzeleckiej Barbara Kramek – Matuszak w latach dziewięćdziesiątych zaprezentowała w Galerii kilka wystaw fotograficznych o tematyce przyrodniczej, wystawę z podróży do Chin i USA. Fotografka uczestniczy także we wszystkich wernisażach i wykonuje dokumentację fotograficzną na potrzeby Galerii Miejskiej.

Barbara Kramek – Matuszak to fotograf o społecznym zacięciu. Wiele lat współpracowała z Urzędem Miasta i Gminy Mosina, dokumentowała lokalne inicjatywy, wizyty delegacji z zaprzyjaźnionych miast europejskich, prace radnych na sesjach, uroczyste sesje Rady Miejskiej, w tym uroczystości nadania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wykonywała portrety laureatów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyższego lokalnego odznaczenia, które można oglądać w Galerii Laureatów w Mosińskim Domu Kultury. Uroczyste sesje Rady Miejskiej uświetniały także wystawy artystki w nowo wybudowanym, jeszcze nie wykończonym, budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Barbara Kramek – Matuszak tworzyła także dokumentację fotograficzną dla lokalnej prasy m.in. „Ziemi Mosińskiej”, „ Merkuriusza Mosińskiego”, w którym w latach 90-tych prowadziła konkurs pt.” Zgadnij gdzie To” inspirując czytelników do odszukiwania ciekawych miejsc na terenie miasta i gminy Mosina. W 1996 roku Barbara Kramek – Matuszak w Bunschoten w Holandii zaprezentowała wystawę fotograficzną promującą piękno ziemi mosińskiej.

Mosiniacy mogli podziwiać piękno swojego miasta i okolic także podczas wystaw plenerowych Barbary Kramek – Matuszak m.in. wystawy zaprezentowanej na Placu 20 Października w Mosinie pt „ Mosina nocą”. Barbara Kramek – Matuszak była także autorką zdjęć do montażu słowno – fotograficznego zaprezentowanego mieszkańcom Mosiny podczas uroczystości wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Artystka wystawiała także swoje prace – fotografię wieloformatową podczas lokalnej imprezy „ Szeroko na Wąskiej” m.in. w 2007 roku, na której swoje prace prezentują lokalni twórcy, artyści, pasjonaci i hobbyści.

Dzięki fotografiom Barbary Kramek – Matuszak powstało wiele folderów, ulotek i pocztówek promujących piękno Ziemi Mosińskiej. Artystka jest także jedną z autorek fotografii w albumie jubileuszowym Mosina 700 lat ( opracowania zbiorowego pod red. Włodzimierza Łęckiego, Warszawa – Poznań – Mosina 2002.)

Barbara Kramek – Matuszak społecznie dokumentowała na zdjęciach również wydarzenia różnorodnych organizacji i stowarzyszeń . Współpracowała z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mosinie, z placówką leczniczą w Ludwikowie, Związkiem Emerytów i Rencistów w Mosinie, z Ośrodkiem Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, Kościołem parafialnym w Mosinie, chórem św. Cecylii i chórem Mikołajki w Mosinie, Związkiem Harcerstwa Polskiego w Mosinie, Klubem Żeglarskim w Mosinie.


Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia

Pani Barbara Kramek – Matuszak zdobyła wiele cennych nagród i wyróżnień. W 2012 – Barbara Kramek – Matuszak, jako trzecia osoba z Polski, po spełnieniu wszystkich wymagań i ocenie wykonywanych prac, została przyjęta do międzynarodowego stowarzyszenia Wedding Portrait Photographers International, January 2012 z siedzibą w USA, z przydzielonym numerem 29890, została także przyjęta do Wedding Profesjonal Jurnalists, z siedzibą w USA, otrzymała świadectwa jakości w elitarnym programie Promice of Exeellence by Kodak. Dwukrotnie zajęła pierwsze miejsce i zdobyła złoty medal ( 2003, 2004) w konkursie na najlepsze laboratorium pod względem jakości wykonywanych usług i obsługi klienta w Polsce organizowanym przez firmę Kodak Polska. Przez wiele lat utrzymywała się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych w tym konkursie, zajmowała także trzecie miejsce. Barbarę Kramek – Matuszak uhonorowano także brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W 2005 roku Barbara Kramek – Matuszak została uhonorowana Mosińskim Laurem Elegancji – nagrodą Burmistrza Gminy Mosina przyznawaną dla najbardziej aktywnych gospodarczo i społecznie podmiotów gospodarczych, instytucji i stowarzyszeń, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do wzrostu przedsiębiorczości i atrakcyjności regionu. Barbara Kramek – Matuszak otrzymała także wiele podziękowań i odznaczeń w dowód wdzięczności za działalność od lokalnych organizacji.

Pasje

Największą pasją Barbary Kramek – Matuszak jest fotografia, szczególnie o tematyce przyrodniczej. Każdego dnia praca Pani Barbary Kramek – Matuszak polega na obserwacji i ujmowaniu ludzkich emocji, tego co jest niezwykłe w ich zachowaniu, więc po pracy, w wolnych chwilach spokój, cisza i urzekające piękno przyrody nabiera szczególnego wymiaru. Pani Barbara Kramek – Matuszak kocha pracę w ogrodzie. Kolekcjonuje też figurki aniołów z wszelkiego rodzaju materiałów, są wśród nich nawet te przywiezione ze Stanów Zjednoczonych, zrobione przez Indian.

Znaczenie postaci

Społeczna działalność fotograficzna Pani Barbary Kramek – Matuszak sprawia, że istotne wydarzenia z życia naszego regionu zostają utrwalone na fotografii. Dzięki temu udokumentowana historia ludzi i miasta zostaje ocalona od zapomnienia. Zgromadzona w zakładzie fotograficznym dokumentacja jest źródłem materiałów dla historyków oraz osób poszukujących pamiątek rodzinnych, a tworzone na bieżąco materiały przyczyniają się do promocji naszego miasta i gminy w Polsce i poza jej granicami. Pani Barbara Kramek – Matuszak to osoba o niezwykle otwartym sercu na potrzeby dzieci. Nie tylko uwrażliwia je na piękno otaczającego świata, uczy obcowania ze sztuką, ale także stara się wnieść do ich codzienności radość i uśmiech.

Bibliografia

http://www.kultura.gmina.pl/szerokonawaskiej2007.html

http://www.gazeta-mosina.pl/2014/mosinie-mieszka-znanych-artystow-tworcow/ – http://www.kultura.gmina.pl/galeria.html

www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=153294 ( zasoby Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)

http://www.mosina.pl/asp/pliki/download/merkuriusz_01_35.pdf, s. 3 ( stopka drukarska),

http://www.mosina.pl/asp/pliki/download/merkuriusz_5_27.pdf ( 2005)

http://www.mosina.pl/asp/pliki/download/merkuriusz_03_37.pdf, 2003

http://www.wspomnijbliskich.pl/nekrologi/jan-kramek/33297274

„ Album – Mosina 700 lat” ( opracowanie zbiorowe pod red. Włodzimierza Łęckiego, Warszawa – Poznań – Mosina 2002.)


Kalendarium:

  • 1968 ― Narodziny bohatera

Źródła:

  • Harcerska Orkiestra Dę...
  • Nadanie Medali Rzeczyp...
  • Plan wystawienniczy G...
  • Stopka drukarska z inf...

Zobacz też: