Walenty Majdański

ur. 14 lutego 1899
zm. 10 grudnia 1977
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie

Zdjęć: 4

Pochodzenie

Urodzony 14.02.1899 r. w Strzałkowie w powiecie kaliskim, zmarł 10.12.1977 r. w Warszawie. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Był synem Józefa i Rozalii. Jego brat – Kazimierz Majdański, który w marcu 1979 został biskupem diecezjalnym diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Dzieciństwo

Brak informacji na temat dzieciństwa.

Edukacja (lub „młodość”)

Ukończył gimnazjum w Kaliszu, następnie eksternistycznie ukończył Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski. Już w wieku 16-lat podjął pierwszą pracę jako nauczyciel w szkole w Strzałkowie, a potem był nauczycielem w Miłaczewie i Uniejowie.

Etapy działalności

Walenty Majdański był ostatnim nauczycielem prowadzącym jednoklasową szkołę w Kotwasicach.

Był inicjatorem wzniesienia nowego budynku szkolnego i jego mieszkańcem. Będąc w podeszłym wieku zawsze wspominał że za jego czasów „szkoła kipiała życiem, a budynek kryty słomą z jedną wielką klasą, dużymi ławkami, tętnił gwarem, szumiał jak wicher pieśnią. Wspominał jak to na bosaka biegano po szkolnej dróżce, jak to we wsi śpiewano, jakie urządzano występy artystyczne”.

Etap pierwszy

Walenty Majdański był polskim pedagogiem, czołowym działaczem opowiadającym się przeciw przerywaniu ciąży w Polsce.

Etap drugi

Był przywódcą Ligii Narodowo Demokratycznej, bioetykiem, demokratą, pisarzem i publicystą, działaczem przedwojennej Narodowej Demokracji. Bywali u niego m. in. Stanisław Piasecki, Adolf Nowaczyński, Jan Mosdorf.

Kolejne etapy…

Walenty Majdański pisał też dramaty, które sam reżyserował, opublikował w tym czasie także powieść „Miazga”. Książki i publikacje:

– „Co robi młody święty?”,

– „Państwo rodziny”,

– „Polska kwitnąca dziećmi”,

– „Ekonomia ziemi”,

– „Kołyski i potęga”,

Publikował on też w „Gazecie Kaliskiej” i „Ziemi Sieradzkiej”, później również w szeregu czasopism katolickich. W 1970 r. ksiądz kardynał Stefan Wyszyński wręczył mu medal „Bene merenti” nadanym przez papieża Pawła VI.

Znaczenie postaci

Karol Wojtyła pisał o nim: „Walenty Majdański stawiał zawsze jasno z wielką odwagą najtrudniejsze problemy moralne naszego polskiego życia. Małżeństwo, rodzina, wychowanie, przyszłość narodu nie przestawały być głównymi tematami jego publikacji, które wprawdzie od dawna już nie mogą oglądać światła dziennego, lecz stale tworzą kapitał myśli i zaangażowania w najtrudniejsze sprawy naszego życia.”

Kalendarium:

  • 1899 ― Narodziny bohatera
  • 1977 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: