Walerian Tyburcjusz Breański

ur. 12 kwietnia 1805
zm. 25 maja 1866
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Gaju Małym

Breański Walerian
Zdjęć: 7
Dokumentów: 1

Walerian Tyburcjusz Breański

Pochodzenie

Urodził się 12 kwietnia 1805 roku w Gaju Małym. Pochodził z bardzo patriotycznej, szlacheckiej rodziny Breańskich herbu Łabędź.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w Brączewie wraz ze swoim bratem Feliksem, który był od niego o 11 lat starszy.

Edukacja

W 1825 roku ukończył gimnazjum im.Marii Magdaleny w Poznaniu.Tego samego roku rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim,które ukończył w 1828 roku.

Etapy działalności:

Etap pierwszy

Walerian Tyburcjusz Breański w 1829r. w Gnieźnie został wyświęcony na kapłana przez Marcina Siemińskiego i rozpoczął swoją posługę.

Etap drugi

Dwa lata później Walerian Tyburcjusz Breński brał udział w Powstaniu Listopadowym oraz w wielu bitwach m.in. pod Dobrem,Wawrem,Olszynką Grochowską,Dębem Wielkim, Iganiami, Ostrołęką i Tykocinem.Za bohaterstwo w tej ostatniej bitwie zdobył rangę pułkownika. Później bracia Breańscy wyjechali do Francji, a stamtąd uciekli do Szwajcarii.

Etap trzeci

Walerian Breański wraz z demokratami w styczniu 1834 roku brał udział w powstaniu sabaudzkim. Bohater powrócił do Francji i działał aktywnie w Centralizacji TDP-Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.

Etap czwarty

W kronice Poznania odnotowano, że w 1839 roku przybył do miasta jako emisariusz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.

Etap piąty

W 1846 roku reprezentował Księstwo Poznańskie w powstańczym Komitecie Ogólnopolskim.

Etap szósty

Po nieudanym powstaniu poznańskim oraz zakończonej niepowodzeniem Wiośnie Ludów w 1846 roku Walerian Breański wycofał się z działalności emigracyjnej.

Etap siódmy

Dwa lata później wstąpił do Zakonu Cystersów w La Rochelle we Francji (klasztor ten znany jest nam z powieści A. Dumasa „Trzej Muszkieterowie”).

Etap ósmy

Walerian Tyburcjusz Breański początkowo był wikariuszem we Wrześni,następnie w Krobi, a dwa lata późnej został na 16 lat proboszczem w Tarnowie Podgórnym, miejscowości oddalonej około 30 km od Gaju Małego.

Etap dziewiąty

W 1866 roku zmarł w Tarnowie Podgórnym na cholerę pomagając innym chorym. Miał 61 lat. Pochowany został na przykościelnym cmentarzu. Na ścianie kościoła wymurowana została tablica epitafijna. Źródła podają różne miesiące śmierci Waleriana Tyburcjusza Breańskiego (maj lub sierpień).

Znaczenie postaci

Walerian Breański żył w czasach rozbiorów Polski, wymazania naszego narodu z mapy świata, panowania Napoleona, powstania Księstwa Warszawskiego, Powstania Listopadowego, Wielkiej Emigracji, Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego. Narażał życie dla Polski, był patriotą i dobrym proboszczem, pomagał ludziom w czasie epidemii cholery w Tarnowie Podgórnym. Warto pamiętać, że ta niezwykła postać pochodzi z Gaju Małego.

Kalendarium:

 • 1805 ― Narodziny bohatera
 • 1825 ― Skończenie gimnazjum ...
 • 1828 ― Skończenie studiów na...
 • 1829 ― Wyświęcenie na kapłan...
 • 1831 ― Udział w walkach pows...
 • 1832 ― Ucieczka z bratem z F...
 • 1834 ― Udział w Powstaniu Sa...
 • 1839 ― Przybycie Waleriana d...
 • 1846 ― Wycofanie się z dział...
 • 1848 ― Wstąpienie do Zakonu ...
 • 1850 ― Zosianie proboszczem ...
 • 1866 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

 • > Miejsce narodzin ...
 • > Wyświęcenie Waler...
 • > Ukończenie gimnaz...
 • > Breański Walerian