Wiesław Kopyciński

ur. 02 listopada 1959
zm.
Zespół Szkół w Woli Droszewskiej - Szkoła Podstawowa

Wiesław Kopyciński – nauczyciel dyplomowany. Ojciec – Władysław Kopyciński – ślusarz, spawacz – repatriant z Ukrainy. Matka – Irena Radna – nauczyciel zawodu – krawiec.

Urodził się 02.11.1959 r. w Koszalinie. W latach 1966-1974 uczęszczał do szkoły podstawowej nr 10 i nr 17 w Kaliszu. W latach 1974–1978 kontynuował naukę w I L.O. im. A. Asnyka w Kaliszu. W roku 1978 r. rozpoczął studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku nauczycielskim, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1982 roku. W trakcie studiów zdobył uprawnienia instruktora piłki ręcznej oraz lekkiej atletyki, a także ratownika wodnego. W roku 1981 ożenił się, a jeszcze tego samego roku urodziła się córka – Anna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów odbył roczną służbę wojskową. W roku 1996 urodził się syn – Wiktor.

Pracę zawodową rozpoczął w 1983 roku w Szkole Podstawowej w Woli Droszewskiej jako nauczyciel w.f. biorąc udział w eksperymencie naukowo-pedagogicznym prowadzonym przez AWF Poznań „Kaliska Próba Kolarska”. Pracując społecznie udało mu się rozbudować bazę sportową szkoły (zastępcza sala gimnastyczna, bieżnia, boisko) oraz pozyskać wśród rodziców wielu przyjaciół i zwolenników sportu. W latach 1987-1989 pracował w WUSW w Kaliszu i w tym samym roku wrócił do pracy w szkole w Woli Droszewskiej.W roku 1988 i 1989 pracował społecznie w Komitecie Budowy Telefonów co zakończyło się powszechną telefonizacją części gminy Godziesze. W roku 1990 uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie w.f. oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy. Tego samego roku ukończył kurs dla kierowniczej kadry oświatowej zorganizowany w Kaliszu. W 1991 roku zgłosił szkołę do udziału w ogólnopolskim konkursie „Zrobimy to sami” organizowanym przez Rade Główną SZS w Warszawie. Szkoła zajęła III miejsce w kraju i otrzymała nagrodę Zarządu Głównego SZS. W roku 1992 dzięki zdobytym z jego inicjatywy środkom finansowym pobudowano w szkole nowy pokój nauczycielski oraz zakupiono sprzęt audio-wideo. W roku 1993 został wybrany na Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów. Prace (w większości w czynie społecznym) zakończyły się sukcesem w 1995 r. dzięki którym w Woli Droszewskiej powstał drugi w gminie wodociąg. W roku 1995 z jego inicjatywy powołano społeczny komitet budowy Sali gimnastycznej i w tym samym roku podjęto pierwsze prace, które ukończono w roku 1998. W latach 1998-2002 pełnił funkcję radnego i przewodniczącego Rady Gminy Godziesze. W tym okresie, z jego inicjatywy, przy dużym zaangażowaniu rodziców, powstało przedszkole w Woli Droszewskiej, nowe chodniki, oświetlenie uliczne. W roku 2001 uzyskał wyróżniającą ocenę pracy oraz stopień nauczyciela dyplomowanego. W latach 1999-2002 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej, a od pierwszego września 2002 r. funkcję dyrektora gimnazjum. W latach 2003-2007 był członkiem Zarządu Rady Powiatowej LZS w Kaliszu. Od września 2006 r. szkołę przekształcono w Zespół Szkół i w tym samym roku Wiesław Kopyciński wygrał konkurs na stanowisko dyrektora. W trakcie pełnienia obowiązków dyrektora wymieniono w szkole wszystkie krzesła i stoliki uczniowskie oraz wykładziny podłogowe, wymieniono okna i niektóre drzwi, pomalowano także wszystkie pomieszczenia klasowe i korytarze, wybudowano i oddano do użytku siłownię dla młodzieży i środowiska, uruchomiono szkolny radiowęzeł, zrobiono boisko asfaltowe do piłki ręcznej i koszykówki, zakupiono nowy autobus w celu dowożenia młodzieży, pozyskano komputery dla wyposażenia biblioteki szkolnej i pracowni komputerowej, klasy wyposażono w tablice multimedialne, rzutniki i ekrany, wykonano remont toalet szkolnych oraz termomodernizację szkoły, wykonano remont przedszkola oraz jego termomodernizację oraz zakupiono dla najmłodszych dobrze wyposażony plac zabaw. Wiesław Kopyciński zasiada też w Zarządzie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zefir” – (Kolarstwo) oraz jest Prezesem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Godziesze (Piłka siatkowa i lekkoatletyka). Kluby sportowe oraz szkoła są organizatorami i uczestnikami wielu imprez sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim (wyścigi kolarskie). Dzięki tej działalności od wielu lat organizowany jest letni wypoczynek młodzieży w postaci obozów sportowych dla dzieci.

Szkoła realizowała i realizuje wiele projektów edukacyjnych:

Uniwersytet Gimnazjalisty (we współpracy z PWSZ w Kaliszu) – zakończony.

Szkoła Kompetencji – zakończony.

Moje Przedszkole – zakończony.

Gmina Przyjazna Dzieciom – zakończony.

Doskonalenie Pracy Nauczycieli i Szkól w Powiecie Kaliskim – w trakcie.

Mały Mistrz (we współpracy z SZS Wielkopolska) – w trakcie.

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

Organizacja i Zarządzanie Placówką Edukacyjną specj. Menedżer Oświaty-studia podyplomowe (2000 r.).

Przedsiębiorczość i Wiedza o Społeczeństwie – studia podyplomowe (2002r.).

Organizator zewnętrznego sytemu egzaminacyjnego – szkolenie OKE (2003r.).

Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki – warsztaty K.O. (2003).

Organizacja i Funkcjonowanie Szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego – szkolenie CDN (2003).

Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły i placówki – szkolenie CDE (2004 r.) społeczeństwa.

Edukacja dla bezpieczeństwa-studia podyplomowe (2010r.).

Nagrody i wyróżnienia dla dyrektora:

Zarząd Główny SZS w Warszawie za III miejsce w kraju w konkursie „Zrobimy to sami”- 1991 r.

Od Prezydium Rady Głównej LZS w Warszawie odznakę „Zasłużony działacz LZS” za wybitne zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi – 1999 r.

Nagrody Wójta Gminy w 2006 , 2009 r. i 2013 r.

Nagrody Kuratora Oświaty w 1991 i 2010 r.

Tytuł „Przyjaciel Gminy” nadany przez Wójta i Radę Gminy – 2005 r.

Tytuł „Mistrz Sportu Mistrz Życia” nadany przez Komitet Krajowy w Warszawie pod przewodnictwem Roberta Korzeniowskiego – 2005 r.

Podziękowania od Starosty Kaliskiego, Zarządu Powiatowego ZNP, Wójta Gminy, Prezesów Klubów Sportowych, młodzieży i społeczeństwa.

Tytuł i odznakę „Za zasługi dla Powiatu Kaliskiego” – 2010r.

Tytuł „ Najlepszy Działacz Sportowy Powiatu Kaliskiego” – 2010 r.

Odznakę : „ Zasłużony dla rozwoju Kolarstwa Polskiego” – 2010 r. od Zarządu PZKOL w Warszawie.

Podziękowanie od Rektora PWSZ w Kaliszu za współpracę – 2010 r.

Stan rodzinny: Żona – Danuta Kopycińska – nauczyciel dyplomowany (biologia, geografia, wdżwr, przyroda), pracuje w zespole Szkół w Woli Droszewskiej. Córka – Anna, mieszka w USA i pracuje jako terapeutka wzroku. Syn – Wiktor, uczeń II klasy Technikum – grafik komputerowy.