Wiktor Kaja

ur. 16 maja 1891
zm.
Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Wizyta w Białośliwiu
Zdjęć: 20
Filmów: 21
Nagrań: 20
Dokumentów: 20

Pochodzenie

Wiktor Kaja urodził się 16 maja 1891 roku w Rzadkowie, powiat chodzieski. Jest to miejscowość położona przy drodze z Kaczor do Miasteczka Krajeńskiego, linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. Był to czas, kiedy państwo polskie znajdowało się pod zaborem pruskim. Rodzinna wieś Wiktora Kaji należała wówczas do Wielkiego Księstwa Poznańskiego, będącego pod kontrolą zaborczych władz niemieckich. Rzadkowo na tym terenie było jedną z nielicznych miejscowości, w której nie mieszkał ani jeden Niemiec. Po odzyskaniu niepodległości – w latach dwudziestolecia międzywojennego rodzina gospodarzy Kajów, była jednym z inicjatorów budowy kościoła w Rzadkowie, gdzie dotąd istniała tylko niewielka kaplica. Zachodnia granica państwa polskiego, przebiegała wówczas między Kaczorami a Piłą.W latach 1909- 1912 był słuchaczem Seminarium Nauczycielskiego w Pile , gdzie zdał egzamin dojrzałości. Do pierwszej pracy został skierowany do Lwówka, powiat nowotomyski. Pracował tam od kwietnia 1912 roku do roku 1920.

I wojna światowa

2 sierpnia 1914 roku został powołany do wojska pruskiego, uczestniczył w walkach na froncie niemiecko- francuskim oraz niemiecko – rosyjskim. W czasie walk pod Gorlicami został ranny, w wyniku rany prawe ramię zostało unieruchomione i z tego powodu został zwolniony ze służby. Z chwilą wybuchu powstania wielkopolskiego zgłosił się do walki i znalazł się w szeregach armii powstańczej jako telegrafista.

20-lecie międzywojenne

Po zakończeniu udziału w powstaniu wielkopolskim wrócił do pracy jako nauczyciel. W latach 1920-1923 pełnił funkcję kierownika szkoły powszechnej w Miasteczku Krajeńskim. W latach 1923-26 kierował szkołą powszechną w Nowej Wsi Ujskiej. W latach 1926 – 39 pełnił funkcję kierownika szkoły powszechnej w Białośliwiu.

II wojna swiatowa

Po wybuchu II wojny światowej , wraz z innymi przedstawicielami inteligencji W.Kaja został aresztowany i 28 pażdziernika 1939 roku rozstrzelany w Paterku koło Nakła.

Kalendarium:

  Źródła:

  Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > I wojna światowa ...
  • > kampania wrześnio...
  • > powstania wielkop...
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >