ks. Władysław Czarnecki

ur. 28 grudnia 1861
zm.
Szkoła Podstawowa w Kopanicy

Zdjęć: 4

Pochodzenie

Ksiądz Władysław Czarnecki urodził się 28 grudnia 1861 r. w Kamienicy w powiecie wągrowieckim . Był synem

Mikołaja,nauczyciela miejscowej szkoły ludowej i Anny z domu Żuromskiej.

Edukacja

Uczył się na początku u swego ojca a następnie krótko w szkole w Wągrowcu. Tutaj też kształcił się w gimnazjum

gdzie w 1885 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

W tym też roku rozpoczął studia teologiczne na uniwersytecie w Wurzburgu po ukończeniu których, po jednorocznym kursie praktycznym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, przyjął święcenia kapłańskie 25 marca 1889 r. z rąk biskupa Edwarda Likowskiego.

Etapy działalności

Pracę duszpasterską jako wikariusz rozpoczął w Skwierzynie a następnie w Wolsztynie, Ujściu i Trzcielu.

Proboszczem został w 1892 r. w Kopanicy. Chociaż doskonale władał językiem niemieckim często podkreślał swoją

polskość. Zaangażowany był w ruch wyborczy do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego.

Nakłaniał do głosowania na polskiego kandydata również Niemców mieszkających na terenie kopanickiej parafii.

Działał w kasie oszczędnościowo- pożyczkowej oraz patronował Katolickiemu Towarzystwu Robotników Polskich,

które w 1911 r. liczyło 165 członków.

W 1902 r. jego staranie wybudowano kaplicę w Kargowie ( dziś kościół parafialny). W 1905 r. wybudowano w

Kopanicy szkołę katolicką.

Był jednym z organizatorów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. w powiecie babimojskim ( wolsztyńskim) .

W czasie wiecu wyborczego do Sejmu Dzielnicowego i Rady Ludowej w Wolsztynie 24 listopada 1918 r.,

był jego protokolantem.

Po zajęciu Kopanicy przez Powstańców Wielkopolskich 11 stycznia 1919 r. wspierał utworzenie kopanickiej drużyny

powstańczej liczącej 69 Powstańców. Naraziło go to na dotkliwe represje ze strony Niemców. Był przez nich internowany lecz uratował się ucieczką. Z jego schwytanie Niemcy wyznaczyli nagrodę 2 tysięcy marek.

Jego kolejną i ostatnią parafią było Murzynno na Kujawach. Został dziekanem gniewskowskim i tutaj również podjął społeczną działalność będąc wiceprezesem Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tutaj zmarł 10 maja 1932 r. i tu został pochowany.


Znaczenie postaci

Ksiądz Władysław Czarnecki, podobnie jak inni Wielkopolscy duchowni, łączył w jedno miłość do Boga i Ojczyzny.

Oddany działalności duszpasterskiej, prowadził jednocześnie ważną i owocną działalność społeczno-narodową w okresie zaborów i Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Jest on postacią nieco zapomnianą, również w Kopanicy, stąd cieszymy się znalazł w Encyklopedii Wielkopolan.

Bibliografia:

Księża społecznicy wielkopolscy 1894-1919, słownik biograficzny,
red. ks. Marian Banaszak i in., t. I (A-H), Poznań 2007.

Kazimerz Żurek, Bo wolność krzyżami się znaczy…, [w:]
Tak przyszła wolność. Wolsztyn 1918-1919, Wolsztyn 2008.

Wielkopolscy Księża od XVIII do XX wieku http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza


Zobacz też: