Władysław Leśnik

ur. 13 stycznia 1944
zm.
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu

Wywiad z Władysławem Leśnikiem
Zdjęć: 16
Filmów: 1

Pochodzenie

Władysław Leśnik urodził się 13 stycznia 1944 roku w Kębłowie. Jego ojciec nazywał się Antoni Leśnik, a matka Maria (z domu Nyćkowiak).

Dzieciństwo i edukacja

Dzieciństwo spędził w Adamowie wraz z swoim młodszym rodzeństwem, których było aż dziewięcioro. Pan Władysław ukończył szkołę podstawową w Widzimiu Starym.

Młodość

Po ukończeniu szkoły podstawowej Władysław poszedł do szkoły średniej w P.T.R. w Powodowie. Edukacja została zakończona egzaminem maturalnym w 1963 roku. Po ukończeniu szkoły został zatrudniony w państwowym gospodarstwie rolnym w Żodyniu. Tam też poznał swoją przyszłą żonę – Teresę, z domu Brudło.

Życie zawodowe

Po maturze Władysław Leśnik rozpoczął pracę w państwowych i spółdzielczych gospodarstwach rolnych. Zaczynał jako magazynier, z czasem awansował na stanowisko kierownicze. W tym samym czasie prowadził indywidualne gospodarstwo rolne o obszarze 10 hektarów. Choroba zawodowa spowodowała odejście na rentę.
Szybko rozpoczął pracę społeczną w swojej wsi i dla Gminy Siedlec. Od 1988 roku był przewodniczącym komitetów wiejskich, mających na celu gazyfikację, telefonizację, wodociągowanie, budowę dróg i chodników oraz podejmowanie innych inicjatyw w Żodyniu.
Od początku lat dziewięćdziesiątych Władysław działał czynnie w Radzie Sołeckiej, w tym samym czasie po raz pierwszy został wybrany na radnego swojego okręgu. Do Rady Gminy został wybrany czterokrotnie, później przez dwie kadencje był członkiem Rady Powiatu. Dwudziestoczteroletnia praca samorządowa obejmowała działalność we wszystkich komisjach Rady Gminy, w latach 2001-2006 Władysław został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Siedlec. W tym czasie podejmował też kontakty zagraniczne, głównie z niemiecką Gmina Golzen oraz Dahmen Sprewald. Czynnie uczestniczył także w kapitule oraz konferencjach Stowarzyszenia Gmin Regionu Kozła w latach 1999-2006. Władysław współpracował również z Sądem Rejonowym w Wolsztynie, przez dwadzieścia lat był tam aktywnym ławnikiem (do 2011 roku).
Oprócz działalności samorządowej Władysław Leśnik zajmował się także historią lokalną. W 2004 roku wydał książkę „Żodyń. Moja Mała Ojczyzna.”, otrzymał za nią Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na Targach Książki, rok później publikacja została wyróżniona za dokumentowanie i popularyzację wiedzy krajoznawczej podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego TOUR SALON 2005. Od 15 lat jest także członkiem zespołu redakcyjnego gazetki Rady Gminy Siedlec „Gminne Wieści”, do której pisuje artykuły . Oprócz tego prowadzi kronikę wsi, kronikę działalności samorządowej oraz kronikę rodzinną. Dodatkowo jest także współtwórcą Koła Emerytów i Rencistów w Siedlcu, entuzjastą wykorzystania energii odnawialnej oraz miłośnikiem przyrody.
W roku 2012 nagrodzony został uhonorowany nagrodą „Czapli Siwej’’, która jest przyznawana za szczególną działalność na rzecz Gminy Siedlec.

Życie prywatne

Władysław Leśnik ożenił się z Teresą Brudło, pochodzącą z Tuchorzy. Ma cztery córki, kilkunastu wnuków oraz kilku prawnuków. Wraz z żoną i jedną z córek obecnie nadal mieszka w Żodyniu, w miejscu swojego gospodarstwa. Prowadzi kronikę rodzinną i dokumentuje zmiany w gminie. Mimo przejścia na emeryturę i zakończenia oficjalnej działalności politycznej nadal można liczyć na jego pomoc w celu unowocześnienia wsi i gminy.

Odznaczenia

– Medal 40-lecia PRL (22.07.1984)
– Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa zielonogórskiego” – odznaczenie przyznane dwukrotnie (15.10.1984)
– Srebrny Krzyż Zasługi (11.05.1988)
– Statuetka „Czapli Siwej” za szczególną działalność na rzecz Gminy Siedlec (2012)

Znaczenie postaci

Pan Władysław Leśnik wiele zrobił dla swojego regionu. Aktywnie działał w komitetach mających na celu unowocześnienie wsi, współuczestniczył w budowie salki wiejskiej i boiska w Żodyniu, kanalizacji, telefonizacji, ścieżki rowerowej oraz prowadził rozmowy w sprawach ważnych w lokalnej społeczności. Jego wieloletnie praca samorządowa przyczyniła się do polepszenia jakości życia mieszkańców wsi. Wiele inwestycji planowanych i wykonanych w Żodyniu nie powstałoby, gdyby nie jego zaangażowanie i wiara w powodzenie przedsiemwzięcia. Oprócz tego napisał i wydał książkę o wsi Żodyń, która została kilkukrotnie nagradzana. Jest bardzo znanym działaczem społecznym, który posiada bardzo duże zaufanie wśród ludzi w swojej okolicy. Niewiele jest osób, które nieprzerwanie są wybierane przez 24 lat przy każdej kadencji.Kalendarium:

 • 1944 ― Narodziny bohatera
 • 1963 ― Egazamin maturalny
 • 1963 ― Praca w PGR
 • 1988 ― Przewodniczący komite...
 • 1990 ― Działalność w Radzie ...
 • 1991 ― Współpraca z Sądem Re...
 • 2001 ― Przewodniczący Rady G...
 • 2004 ― Nagroda Wojewody Wiel...
 • 2004 ― „Żodyń. Moja Mała Ojc...
 • 2005 ― Wyróżnienie podczas M...
 • 2006 ― Działalność w Radzie ...
 • 2012 ― Nagroda „Czapli...

Źródła:

 • Publikacja „Żody...
 • Strona Internetowa Gmi...
 • Żodyń. Moja mała ojczy...

Zobacz też:

 • > Poznań
 • > Siedlec
 • > Wolsztyn
 • > wolsztyński, powiat