Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Zostałem więc nauczycielem z wyboru i prawdziwego zamiłowania.”

Zbigniew Mocek

ur. 06 marca 1943
zm.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie

Zbigniew Mocek – życie…
Zbigniew Mocek o Lesznie
Zdjęć: 9
Filmów: 2

Pochodzenie

Zbigniew Mocek urodził się w 6 marca 1943 r. w Bukówcu Górnym jako syn Ignacego Mocek i Marianny z Dodotów. Ma dwoje rodzeństwa – starszego o 3 lata brata Zenona i młodszą o 3 lata siostrę Ireneuszę. W 1969 roku zawarł związek małżeński z Haliną z domu Jóźko. Ma dwie córki – Natalię i Barbarę.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Zbigniewa Mocka przypadło na okres powojenny. Po dwóch latach spędzonych w Bukówcu w 1945 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Leszna. Dzieciństwo wspomina przez pryzmat zmian, jakie nastąpiły w minione dziesięciolecia. Nie było wówczas tylu samochodów, a na rynku w Lesznie stały bryczki. Najpopularniejszym środkiem lokomocji był pociąg.

Edukacja

Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie. Następnie uczęszczał do jedynego wówczas w Lesznie Liceum Ogólnokształcącego, które w województwie poznańskim miało numer 34. Obecnie jest to I Liceum Ogólnokształcące. Po maturze rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu, które ukończył w 1964 r. W 1977 r. został magistrem geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – obecnie Uniwersytet Pedagogiczny. Ponadto ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oświatą.

Praca

W latach 1964-1971 był zatrudniony w Szkole Podstawowej w Jabłonnie, w gminie Rydzyna, a następnie od roku 1971 w Wydziale Oświaty i Wychowania w Lesznie na stanowisku podinspektora oświaty. W latach 1975-1990 pracował w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie. Od 1990 do 2003 r. był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. W 1999 r. objął funkcję kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Komeńskiego w Lesznie. Dnia 1 czerwca 2014 r. obchodził jubileusz 50-lecia pracy zawodowej.

Działalność

Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Fundacji na Recz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Jest także Honorowym Członkiem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PWSZ. Ponadto, od 1990 r. jest zastępcą dyrektora Zarządu Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego oraz dyrektorem jej Zarządu Oddziału w Rydzynie. W 2003 r. objął stanowisko sekretarza Generalnego Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Należy również do: Związku Nauczycielstwa Polskiego, zarządu Fundacji Rozwoju Urologii Leszczyńskiej, Klubu Myśli Obywatelskiej w Lesznie i Klubu Miłośników Muzeum Regionalnego w Lesznie.

Znaczenie postaci

Zbigniew Mocek był wychowawcą, kierownikiem i organizatorem wielu form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Pracując w Wydziale Oświaty i Wychowania w Lesznie przyczynił się do rozwoju bazy materialnej, turystyki i sportu szkolnego, poprawy warunków mieszkaniowych i bytowych nauczycieli. Utworzył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Policealne Studium Administracji oraz Liceum Administracji w Lesznie. Był współautorem ponad dwudziestu programów autorskich przedmiotów ekonomicznych, zatwierdzonych przez MENiS i autorem licznych artykułów z dziedziny edukacji i wychowania oraz z zarządzania oświatą.

Odznaczenia

Został uhonorowany odznaczeniami państwowymi, branżowymi i regionalnymi, m.in.: wyróżnieniem Zasłużony dla Miasta Leszna, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Oświaty Leszczyńskiej”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Statuetką im. Jana Amosa Komeńskiego.

Kalendarium:

 • 1964 ― praca w Jabłonnie
 • 1971 ― praca w Wydziale Oświ...
 • 1975 ― praca w Kuratorium Oś...
 • 1990 ― dyrektor Zespołu Szkó...
 • 1943 ― Narodziny bohatera
 • 1964 ― ukończenie Studium Na...
 • 1969 ― Ślub bohatera
 • 1990 ― zastępca dyrektora Za...
 • 1999 ― kanclerz Państwowej W...
 • 2003 ― sekretarz Generalnego...

Cytaty:

 • „Bukówiec to czasy prze...”
 • „Chodziłem do jedynki. ...”
 • „Zostałem więc nauczyci...”

Zobacz też:

 • > Tadeusz Łopuszański