Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Mało mówić - dużo robić”

Zbigniew Szturo

ur. 02 stycznia 1949
zm.
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach

Pan Szturo opowiada o Ochotniczej Straży Pożarnej
Pan Szturo opowiada o budowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp w Wilkowicach
Pan Szturo opowiada o pracy w Radzie Gminy
Biogram – dzieciństwo
Biogram – praca społeczna część I
Biogram – praca społeczna część II
Biogram – praca zawodowa
Biogram – rodzina
Biogram – szkoła
Biogram – znaczenie postaci
Zdjęć: 18
Filmów: 3
Nagrań: 7

Dzieciństwo

Pan Zbigniew Szturo urodził się w niedzielę 2 stycznia 1949 r. w swoim domu rodzinnym przy ulicy Święciechowskiej w Wilkowicach. Mama miała na imię Maria, z domu Rowińska. Pochodziła z powiatu stanisławowskiego (dzisiejsze tereny Ukrainy). Tata miał na imię Wacław i pochodził spod Wilna (dzisiejsze tereny Litwy). Miał sześcioro rodzeństwa: Jana, Aleksandra, Romana, Józefa, Ryszarda, Tadeusza. Pan Zbigniew bardzo miło wspomina swoje dzieciństwo.
Komunię Świętą udzielał mu ówczesny proboszcz Parafii w Wilkowicach ks. Zbigniew Artymowski.

Szkoła i rodzina

Do przedszkola Pan Zbigniew chodził w Wilkowicach. Edukację szkolną rozpoczął w wieku 6 lat.Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Wówczas kierownikiem szkoły był wówczas pan Piotr Rowiński. Wychowawcą w szkole był pan Henryk Kamieniarz. W tamtym czasie Szkoła Podstawowa w Wilkowicach mieściła się w trzech budynkach. Obowiązywał wtedy system 7 klas szkolnych. Po skończeniu szkoły podstawowej, w wieku 13 lat rozpoczął naukę w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Wilkowicach. Uczył się w niej dwa lata.
Pan Zbigniew wziął ślub z Grażyną, z domu Krawiec, w dniu 21 lipca 1973 r. Państwo Szturo mają pięcioro dzieci: Annę, Ewę, Lidię, Karola i Amelię. Doczekali się również ośmioro wnucząt.

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął od stażu w Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Lipnie. Był odpowiedzialny za organizację produkcji rolnej. Staż ten trwał jeden rok. Następnie w latach 1968-1970 pracował w Kołku Rolniczym w Wilkowicach jako chemizator. Do jego obowiązków należało rozprowadzenie nawozów, pasz, zakup i wynajem sprzętu rolniczego. W tym zakresie obowiązków był odpowiedzialny za cały powiat leszczyński. Następnie został Przewodniczącym Związków Zawodowych Pracowników Kółek Rolniczych dla Powiatu. Na tym stanowisku pracował do listopada 1975 r. Odpowiedzialny był za organizowanie wyjazdów okolicznościowych, paczki świąteczne dla pracowników, wystawienie skierowań na wczasy, wypłatę zasiłków.
W latach 1975-2002 prowadził własne gospodarstwo rolne, które miało blisko 12 hektarów. Gospodarstwo pana Zbigniewa specjalizowało się w hodowli owiec, uprawie warzyw, zbóż i roślin okopowych, hodowli trzody chlewnej.
Obecnie Pan Zbigniew jest na emeryturze, a od 2002 r. dodatkowo pracuje w firmie FOGO w Wilkowicach. Zajmuje się sprawami administracyjno-technicznymi.

Wojsko

Służbę wojskową odbył w latach 1970-1972. Początkowo uczęszczał do Szkoły Podoficerów w Brzegu nad Odrą. Następnie w stopniu kaprala był dowódcą drużyny w Jednostce Wojskowej Artylerii Przeciwlotniczej w Lesznie.

Praca społeczna

Wiosną 1984 r. grupa mieszkańców, głównie strażaków, przystąpiła do budowy sali wiejskiej w Wilkowicach. W tym celu powołany został Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka w Wilkowicach. Jego przewodniczącym został pan Szturo. W grudniu 1984 r. pan Zbigniew został wybrany sołtysem wsi, a członkowie Społecznego Komitetu Budowy Domu Strażaka zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej. Większość prac przy budowie sali wykonywana była w czynie społecznym. Ponad 100 osób z wielkim zaangażowaniem pomagało w tym przedsięwzięciu. Wszyscy wiedzieli, że powstanie sali wiejskiej w Wilkowicach jest niezbędne. Pan Szturo był koordynatorem wszystkich tych prac. Budowa trwała ponad 1,5 roku. Fundusze na budowę pozyskiwane były z części podatku rolnego oraz jako dotacja z Urzędu Gminy. Pierwszą imprezą i zarazem otwarciem obiektu był Sylwester zorganizowany w 1986 r. Do dziś Dom Strażaka jest wizytówką Wilkowic. Odbywają się na sali wszelkie uroczystości organizowane przez instytucje działające na terenie Wilkowic. Także zainteresowane osoby spoza naszej miejscowości mogą wynająć obiekt, np. na wesele.
Po zakończeniu budowy Domu Strażaka pan Szturo wraz z radnymi uznali, że w Wilkowicach musi zostać wybudowana nowa szkoła. W latach 1986 – 1993 powołano Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Znów na jego czele stanął pan Szturo. Przy pomocy Kuratorium Oświaty w Lesznie, Urzędu Gminy i dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu mieszkańców Wilkowic udało się z powodzeniem zakończyć prace. Pan Szturo decydował o wielu szczegółach dotyczących wykonywania prac budowlanych, wykończeniowych. Ku zdziwieniu wielu osób uznał, że szkoła ma być kolorowa, przyjazna dzieciom. I tak też się stało. Każda z trzech części szkoły ma inny kolor: zielony, niebieski i pomarańczowy. Do dziś służy uczniom Wilkowic, którzy z chęcią uczęszczają do niej i zgłębiają wiedzę.
Równocześnie z budową szkoły powstał Społeczny Komitet Telefonizacji Wilkowic. Pan Zbigniew został jego przewodniczącym. Ponownie podjął się kierowania i koordynowania bardzo dużą inwestycją w Wilkowicach. Kolejny raz doprowadził przedsięwzięcie do końca. Centrala telekomunikacyjna została umieszczona w budynku szkoły. Telefony w bardzo znaczący sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców.
Będąc sołtysem pan Szturo zawsze podejmował decyzje, których efekt końcowy miał służyć mieszkańcom wsi. Tak też było z powstaniem nowego boiska sportowego Klubu “LUKS” Korona Wilkowice. Panu Szturo udało się pozyskać teren pod tą inwestycję. Wykonano wiele prac związanych z odpowiednim przygotowaniem podłoża pod murawę. Współpraca z ówczesnym prezesem Klubu zaowocowała powstaniem trybun, wybudowaniem pomieszczeń, które służą jako szatnia i salka konferencyjna. Są tam również toalety, prysznice dla sportowców. Również boisko jest do dziś miejscem, które skupia mieszkańców wsi i gminy.
W okresie, kiedy pan Szturo był sołtysem Wilkowice cały czas się rozwijały. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Zbudowano nowe drogi: na dworzec, cmentarz, do kościoła. Odbywały się prace zakrywania rowów. We wszystkich tych zadaniach Pan Szturo uczestniczył. Interesował się, doglądał, dbał o prawidłowy przebieg. Był jednym z inicjatorów zbudowania pomnika Jana Pawła II przy kościele parafialnym Św. Marcina w Wilkowicach.
Za swoją pracę społeczną został odznaczony wieloma wyróżnieniami:
– Brązowym Krzyżem Zasługi
– Medalem “Zasłużony dla Oświaty Leszczyńskiej”
– Medalem “Za Zasługi Dla Województwa Leszczyńskiego”.

Poza pracą społeczną w Wilkowicach Pan Zbigniew udzielał się również na terenie całej Gminy Lipno. W latach 1984 – 1990 był radnym gromadzkiej Rady Narodowej w Lipnie. Następnie w latach 1990 – 1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Lipno (dwie kadencje). W kolejnej kadencji 1998 – 2002 był radnym Gminy Lipno. Przez te wszystkie lata współdecydował o inwestycjach na terenie naszej Gminy. Podejmował decyzje, które poprawiały jakość życia mieszkańców, wpływały na rozwój Gminy.

W 1985 r. został przyjęty w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach. Pełnił funkcję sekretarza. Blisko 20 lat pracował na rzecz rozwoju jednostki straży w Wilkowicach. Za swoją pracę otrzymał:
– odznakę – Wzorowy strażak
– dwukrotnie Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Znaczenie postaci

Pan Zbigniew Szturo przez wiele lat pracy społecznej dokonał dużo dobrego. Dzięki jego staraniom, wysiłkowi, zaangażowaniu w Wilkowicach jest między innymi nowa szkoła, piękna sala wiejska, boisko. Nie sposób zliczyć wszystkich inwestycji, które były przez ten czas wykonywane. Pan Szturo w swej pracy zawsze kierował się dobrem mieszkańców. Jest osobą, która wokół siebie skupiała wiele życzliwych ludzi. Z ich wsparciem i pomocą mógł realizować wszelkie cele i założenia. Dzięki panu Zbigniewowi, my uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach możemy uczyć się w kolorowej szkole, grać w piłkę na nowym boisku, uczestniczyć w wielu imprezach organizowanych w sali wiejskiej, mieszkać we wsi, która ciągle się rozwija.


Kalendarium:

 • 1949 ― Narodziny bohatera
 • 1955 ― Rozpoczęcie nauki w S...
 • 1962 ― Ukończenie nauki w Sz...
 • 1964 ― Ukończenie nauki w Sz...
 • 1967 ― Ukończenie nauki w Te...
 • 1968 ― Rozpoczęcie pracy w K...
 • 1970 ― Rozpoczęcie dwuletnie...
 • 1973 ― Ślub z Grażyna Krawie...
 • 1975 ― Zakończenie pracy w K...
 • 1984 ― Wybór na sołtysa wsi ...
 • 1985 ― Przyjęcie do Ochotnic...
 • 1986 ― Wybór na Przewodniczą...
 • 1990 ― Wybór na Przewodniczą...
 • 1994 ― Po raz drugi wybór na...
 • 2002 ― Rozpoczęcie pracy w f...

Cytaty:

 • „Mało mówić - dużo robi...”

Źródła:

 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa

Zobacz też: