Zenon Furmaniak

ur. 13 grudnia 1937
zm. 05 czerwca 2013
Zespół Szkół w Bolewicach - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera

wspomnienia
wspomnienia 2
Zdjęć: 10
Filmów: 10
Nagrań: 8
Dokumentów: 8

ZENON JAN FURMANIAK

Urodził się w Goździnie 17 grudnia 1937 roku. Dom rodzinny znajdował się w Kiełpinach okolice Powodowa niedaleko Wolsztyna. Zmarł 05.06.2013 roku, pochowany na cmentarzu w Bolewicach.

Rodzeństwo:

Starsza siostra o 3 lata, brat młodszy o 9 lat.

Edukacja

Szkołę Podstawową skończył w Kiełpinach. Następnie uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Sulechowie od 1951-1955r. W tym samym roku pisał Egzamin Dojrzałości-Matura. Studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w zakresie Geografii. 11 lipca 1972 otrzymał tytuł magistra geografii z zakresu geografii ekonomicznej.

Kolejny etap w życiu

W 1958 roku związek małżeński z panią Bogusławą Jachecką (pochodzi z gór)

Pan Zenon Furmaniak – nauczyciel geografii wraz z żoną Bogusławą – nauczycielką muzyki, przybyli do Bolewic w 1964 roku. Pan Zenon został kierownikiem szkoły, natomiast pani Bogusława poprowadziła chór w Bolewicach. Młode małżeństwo nauczycieli bardzo szybko wzbudziło sympatię wśród mieszkańców Bolewic.

Dzieci: Robert 1960 rok, Renata 1962 -1965, Dariusz 1969.

Inicjator budowy nowej szkoły – Zenon Furmaniak

Zaczęło się to wszystko wiele lat temu…

W Bolewicach- wsi w gminie Miedzichowo dzieci i młodzież nie miały bowiem godziwych warunków do nauki, uczniowie uczyli się w trzech oddalonych od siebie budynkach. Drobne remonty i przeróbki czynione staraniem miejscowych władz szkolnych, tylko w niewielkim stopniu poprawiały tragiczną bazę szkolną. Społeczeństwo Bolewic, lokalne władze oświatowe, publiczne i administracyjne rozpoczęły uciążliwe starania o rozpoczęcie w naszej miejscowości budowy szkoły na czele z Zenonem Furmaniakiem. 12.12.1983 roku odbyło się w Miedzichowie posiedzenie aktywu społecznego i władzgminy Miedzichowo z Wojewodą Gorzowskim, Kuratorem Oświaty i Wychowania oraz Przewodniczącym Komisji Planowania Urzędu Wojewódzkiego w sprawie budowy szkoły. 17 stycznia 1984 roku odbyło się wiejskie zebranie mieszkańców, któremu przewodniczył sołtys wsi Bolewice –Zygmunt Kaczmarek. Podczas zebrania Gminny Dyrektor Szkół Gminy Miedzichowo Pan Zenon Furmaniak przedstawił mieszkańcom Bolewic cel i ogólne założenia budowy obiektów szkolnych w Bolewicach.Ponieważ szkoła ma powstać w czynie społecznym w tym celu zawiązano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Bolewicach , którego przewodniczącym został Zenon Furmaniak- Gminny Dyrektor Szkół Gminy Miedzichowo, jego zastępcą Ryszard Janosz- Kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, głównym księgowym – Mikołaj Żolędziowski, Główny Księgowy Nadleśnictwa Bolewice. Członkami Szkolnego Komitetu zostali: Jan Szkuta, Ryszard Młodorzyński, Leon Lasota, Stanisław Słaboszewski, Stanisław Gajewczyk, Antoni Michnowicz, Stanisław Biniek, Józef Banach, Stanisław Łodyga, Bolesław Krytka, Józef Piechota, Stanisław Marciniak, Zbigniew Piosik, Józef Kaczmarek, Piotr Lisek, Władysław Basiński, Hieronim Bąbelek, Alfons Paszke, Władysław Gronostaj, Eugeniusz Łodyga. Praca Szkolnego Komitetu Budowy Szkoły wymagała ogromnego wysiłku w pozyskiwaniu fundusz, planowaniu, organizowaniu i wielu innych zadań. 2 kwietnia 1986 roku Zakład Budowlano – Montażowy z Nowego Tomyśla wszedł na teren budowy. Zaczęto prace ziemne. Przy budowie szkoły pomagali mieszkańcy Bolewic, Krzywego Lasu, Bolewicka i Grudnej oraz jednostki wojskowe. Wreszcie 1986 roku pierwszą cegiełkę na fundamentach budowanej szkoły położył Inspektor Oświaty i Wychowania Gminy Miedzichowo – Zenon Furmaniak. 13 stycznia 1990 roku zakończył się pierwszy etap budowy szkoły. W 1991roku zakończono budowę szkoły, 2 września podczas inauguracji roku szkolnego uroczyście przekazano szkołę uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Przebieg pracy zawodowej

15.08.1955-31.08.1964 pracował w Szkole Podstawowej w Lubięcinie.

01.09.1964-17.12.1972 był na stanowisku kierownika Szkoły Podstawowej w Bolewicach.

18.12.1972-31.08.1977 Gminny Dyrektor Szkół w Gminie Miedziochowo.

01.09.1977-1983(grudzień) Dyrektor Zbiórczej Szkoły Gminnej w Miedzichowie.

30.08.1984- Inspektor Oświaty i Wychowania w Miedziochowie.

Kierwonik stołówki szkolnej

Odznaczenia

1972- Złota Odznaka za zasługi w rozwoju woj.poznańskiego

1972- Zasłużony Działacz Kultury

1976- Nagroda II stopnia MEN

1976- Srebrny Krzyż Zasług-Uchwałą Rady Państwa

1977- Medal Pamiątkowy z okazji ogólnopolskiego kongresu pedagogicznego nauczycieli- Minister Oświaty i Wychowania

1978- Zasłużony Działacz FJN

1979- Złota odznaka Zasłużony dla woj.gorzowskiego

Złoty Krzyż Zasługi

1980- Złota Odznaka ZNP

1981- Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania

1985- Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski- za trzydziestoletnią szczególnie wyróżniającą pracę pedagogiczną

1988- Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi oświaty i wychowania-MEN

Hobby

Brydż

Wędkowanie

Praca społeczna

Całym sercem oddany wsi, zaangażowany w wiele spraw. Jednakże najważniejszą zasługą i osiągnięciem Zenona Furmaniaka jest wpływ jego osobowości na integrację mieszkańców, na ich zmotywowanie do wspólnego działania na rzecz wsi i dla jej mieszkańców. Pan Zenon był osobą mającą poważanie i szacunek u mieszkańców, który w rozważny i umiejętny sposób wykorzystał chęć społecznego działania i pobudził aktywność mieszkańców.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w BolewicachW dniach 13-15 października 1977 roku obradował w Warszawie Kongres Pedagogiczny, który zajmował się wprowadzaniem w życie reformy systemu edukacji narodowej oraz wprowadzaniem 10-letniej powszechnej szkoły średniej. W pracach Kongresu jako przedstawiciel woj. gorzowskiego brał udział Gminny Dyrektor Szkół mgr Zenon Furmaniak.

4 kadencje był przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Gminnej Rady Narodowej oraz 4 kadencje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni.

Jak wspominają pana Furmaniaka byli uczniowie, współpracownicy, znajomi?

Pani Małgorzata Napierała z perspektywy ucznia.

Pani Małgorzata chodziła do szkoły podstawowej w latach 70, wówczas pan Furmaniak był dyrektorem szkoły oraz nauczycielem geografii. Pani Małgorzata tak wspomina naszego bohatera:„Jako nauczyciel był pogodną osobą, żartobliwą. Lekcje rozpoczynał od odpowiedzi uczniów przy mapie, którzy mieli pokazać gdzie jest Krym, a gdzie Rzym… . Prowadził bardzo ciekawe lekcje, dużo opowiadał”.Po latach (w 1982 r.) pan Furmaniak z panem Binkiem – Zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół zaprosili do współpracy w szkole panią Małgorzatę jako nauczyciela. Do zawodu nauczycielskiego panią Małgorzatę wprowadził pan Furmaniak jako swoją stażystkę, pani Małgorzata chodziła na wszystkie lekcje pana Zenona i obserwowała jego pracę. Jako dyrektor szkoły dbał o to, by nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, dokształcali się, zdobywali nowe doświadczenia.

Jan Szkuta – były kierownik administracyjno gospodarczy, odpowiedzialny był za zaopatrzenie w materiały budowlane podczas budowy szkoły, remonty placówek, szkół i mieszkań nauczycielskich. Pan Szkuta wspomina te czasy jako okres wytężonych prac remontowo – budowlanych m.in. szkoła w Miedzichowie, budynki mieszkalne w Jabłonce, w Bolewicach oddano do użytku 8 mieszkań nauczycielskich. (Za swoją pracę odznaczony Brązową odznaką- Zasłużony w rozwoju województwa gorzowskiego).

Pan Stanisław Biniek bardzo dobrze zna pana Zenona, zatrudniono go w szkole 1970 roku jako nauczyciela matematyki, w-f, zajęć technicznych, następnie jak postały Zbiorze Szkoły Gminne pracował na stanowisku zastępcy dyrektora, czyli pana Furmaniaka. Od tego czasu do 1999 roku pracował u boku pana Zenona. Pan Pan Stanisław wspomina pana Furmaniaka jako wspaniałego szefa, który miał taką zasadę: zlecał pewne zadanie i czas na jego wykonanie – dwa tygodnie. Po pierwszym tygodniu pytał, czy może w czymś pomóc, jak wygląda realizacja zleconego zadania. Zawsze przychylnie nastawiony do ludzi.

Taką sztandarową pracą, Zenona Furmaniaka, Stanisława Binka, Jana Szkuty wspólnie wykonaną przy udziale innych osób – była budowa mieszkań na terenie gminy oraz liczne prace remontowo – budowlane ( w sumie 21 pomieszczeń).

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >