Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Była to osoba o wysokim stopniu moralności, prawy człowiek, sumienna, uprzejm...”

Zofia Cicha

ur. 16 kwietnia 1923
zm.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie

Moje harcerstwo
XII Zjazd Harcerski
XI Zjazd Harcerski
Zjazd jutrosińskich harcerzy
Zofia Cicha radną Rady Narodowej MiG w Jutrosinie
Zdjęć: 32
Dokumentów: 5

Pochodzenie

Zofia Cicha (z domu Lebiotkowska) urodziła się 16 kwietnia 1923 r. w Smolicach jako córka Aleksandra i Stanisławy Lebiotkowskich.
Ojciec Aleksander (muzyk: skrzypce, organy) był naczelnikiem poczty i organistą w Smolicach. Zmarł w 1933 r.

Rodzeństwo: o rok starsza siostra Maria, młodsi bracia bliźniacy: Stanisław i Aleksander, kilkoro przyrodniego rodzeństwa (dużo starsi) z pierwszego małżeństwa ojca.

Dzieciństwo

Zofia do 10 roku życia mieszkała w Smolicach. Następnie z matką i rodzeństwem przeprowadzili się do Jutrosina. Był to ciężki okres dla Niej: trudne warunki, nowa szkoła, nowe środowisko.

Należała do chóru „Lutnia” i kółka teatralnego. Lubiła tańczyć i jeździć na łyżwach.

Praca

W czasie okupacji:

– była służącą w niemieckim domu w Rawiczu,

– była „przykrywką”- żołnierze podziemnej AK przyjeżdżali niby do Niej w „konkury”, a de facto odbywali konspiracyjne spotkania z jej kuzynem.

Pod koniec II wojny światowej z grupą dziewcząt została zapędzona przez Niemców pod Inowrocław do kopania rowów (przed nadciągającymi czołgami Armii Czerwonej).

W latach:
1945-1948 – pracowała jako urzędnik kancelarii w Sądzie Grodzkim w Jutrosinie, a przez następny rok na tym samym stanowisku w Sądzie Grodzkim w Rawiczu i Kole
1950 -1975 – była zastępcą Głównego Księgowego w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jutrosinie
1975 – 31.03.1987- pełniła funkcję specjalisty d/s Samorządu i Organizacji w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jutrosinie
1.04.1987 – na emeryturze i dalsza praca na tym samym stanowisku na 3/4 etatu.

Rodzina

W 1950 r. wyszła za mąż za Jana Cichego z Rawicza, który od najmłodszych lat był związany z działalnością harcerską. Mając 11 lat wstąpił do drużyny im. Stefana Czarnieckiego w Rawiczu. W 1946 r. przybył do Jutrosina i kontynuował działalność harcerską, pełniąc funkcję drużynowego 7 Drużyny Harcerskiej im. Gen. K. Świerczewskiego. Z zawodu był specjalistą w dziedzinie mleczarstwa. Zmarł 6 kwietnia 1992 r.
Pani Zofia urodziła dwójkę dzieci: Danutę i Zbigniewa.
Córka uzyskała zawód nauczycielki, a syn inżyniera elektryka. Doczekała się również 3 wnuków.

Działalność społeczna

Praca w harcerstwie

W roku 1945 druhny: Zofia Lebiotkowska (później Cicha) i Irena Szólcówna założyły 5 Drużynę Harcerek im. Marii Konopnickiej, działającą na terenie Szkoły Podstawowej w Jutrosinie. Od tego momentu jako drużynowa społecznie prowadziła działalność harcerską.

Organizowała dochodowe zabawy taneczne, rewię rozrywkową, wystawy własnoręcznie sporządzonych robótek i zabawek oraz wieńców na Wszystkich Świętych. Zebrane pieniądze przeznaczyła na organizację obozów:
– 1947 r. – nad Świętym Jeziorem koło Olejnicy
– 1948 r. – w Gdańsku oraz Zimowisko w Szklarskiej Porębie
– 1949 r. – w Zakopanem
Poza tym całe życie kulturalne w Jutrosinie uświetniała występami harcerzy. Do najładniejszych należał pochód 1-majowy. Urządziła zawody balonowe i wycieczkę rowerową do Kobylina. We współpracy z żołnierzami Wojska Polskiego przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na rzecz akcji „Święconego”.

Pamiętała przede wszystkim o dzieciach. Dla nich przygotowała m.in.: Mikołaja, Wieczór śpiewno-muzyczny, Dzień dziecka, Pierwszy Dzień Wiosny, a także zbiórkę książek do biblioteki. Podczas okresu żniwnego wraz z swoją drużyną zapewniała im opiekę, tzw. „ochronkę”.

Potem nastąpiła kilkuletnia przerwa w historii jutrosińskiego harcerstwa.

W 1957 r. na prośbę kierownictwa Szkoły Podstawowej w Jutrosinie Zofia Cicha zorganizowała drużynę działającą przy szkole. W tym czasie miała już u boku swojego męża Jana Cichego.Wspólnie zorganizowali 33 obozy harcerskie na terenie miejscowości: Wąchabno, Olejnica, Cichowio, Jezieżyce, Kuźnica Zbąska. Pełniła funkcję komendanta ZHP.

Wszystkie obozy były organizowane pod namiotami, w naturalnych warunkach: w lesie, nad jeziorem. W ich ramach dzieci uczyły się pływać, śpiewać, zdobywały kolejne stopnie i sprawności. Nawiązywały łączność z innymi drużynami dzięki radiostacji oraz utrzymywały kontakty i wymianę z harcerzami z Czechosłowacji. Starsze harcerki i harcerze pomagali w pracach polowych oraz w szkółce leśnej. Na każdym obozie były organizowane olimpiady oraz festiwale piosenki.

Oceny wizytatorów obozów były bardzo dobre. Latem w 1962 r. samodzielny obóz w Olejnicy zajął I miejsce w województwie za dobrze zorganizowany obóz pod względem sanitarnym i gospodarczym.

Sprawy związane z przygotowaniami obozów harcerskich wymagały od pani Zofii i Jej rodziny dużych wyrzeczeń – poświęcała temu cały urlop. Syn i córka przez długie lata wspierali działalność harcerską – byli instruktorami na obozach.

Obie drużyny miały Sztandary. Uroczystość wręczenia Sztandarów 5 Drużynie Harcerek i 7 Drużynie Harcerzy miała miejsce dnia 14 czerwca 1959 r. W 2011 r. harcerze przekazali swój sztandar do Muzeum Ziemi Jutrosińskiej.
Za swą działalność Zofia Cicha została zamieszczona w opracowaniu „Zasłużeni dla województwa leszczyńskiego”.

Posiadane odznaczenia

22 lipca 1955 t. – Medal 10 – lecie Polski Ludowej – PRL

9 maja 1966 r. – Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

28 maja 1975 r. – Za zasługi dla Ziemi Rawickiej

19 grudnia 1975 r. – Krzyż za zasługi dla ZHP

13 października 1976 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej

1979 r. – Złoty Krzyż Zasługi

20 października 1980 r. – Srebrne Odznaczenie im. Janka Krasickiego

6 października 1980 r. – Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

12 września 1983 r. – Brązowa Honorowa Odznaka „Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP”

13 maja 1984 r. –Instruktor Senior ZHP

4 lipca 1984 r. – Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego

11 lipca 1984 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

22 lipca 1984 r. – Medal 40-lecia Polski Ludowej

9 września 1987 r. – Srebrna Honorowa Odznaka ” Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP”

16 listopada 1988 r. – „Przyjaciel Dziecka”

2010 r. -„Zasłużona dla miasta Jutrosin”

2011 r. – Medal okolicznościowy wydany przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Inna działalność

W latach 1984 – 1988 była radną Rady narodowej MiG w Jutrosinie.

Znaczenie dla przyszłych pokoleń

Pani Zofia długo żyła harcerstwem. Była organizatorką corocznych Zjazdów Harcerskich w Jutrosinie. Każdego roku spotykali się druhny i druhowie z dawnej drużyny harcerskiej. Wspominali dawne czasy, niezapomniane przygody. Pamiętali również o zmarłych kolegach i koleżankach z drużyny – odwiedzali ich groby na cmentarzu. Potem spotykali się na Szymonkach. Była zbiórka harcerska i śpiewy przy ognisku.To, że z różnych stron Polski przyjeżdżali dawni harcerze świadczy o tym, jak harcerstwo wpłynęło na ich życie.

Osoba komendantki Zofii jest wzorem nie tylko dla starszego pokolenia ale również dla nowych. Poświęcała swój wolny czas na organizowanie obozów harcerskich oraz „ochronki” dla dzieci podczas żniw. Poszukiwała sposobów na zdobycie funduszy na ich organizację. Wzbogacała życie kulturalne na terenie Jutrosina poprzez prowadzenie różnych akcji. Udzielała pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebowali. Wszystkie działania wykonywała nieodpłatnie.

Zmarła 26 marca 2015 r.

Żródło

– Książka pt. „Miasto i Gmina Jutrosin”, autor: Stanisław Jędraś
– Gazeta lokalna gminy Jutrosin „Wiadomości Jutrosińskie”
– Wywiad z p. Zofią Cichą i Jej córką Danutą Drzewicką
– Kroniki p. Zofii Cichej, Jej dyplomy, odznaki
– Wywiad z p. Anną Kaczor – harcerką V Drużyny Harcerek im. Marii Konopnickiej w Jutrosinie
– Internet
– Listy p. Lucyny Gawrońskiej i p. Ireny Gaj Nowaczkiewicz

Kalendarium:

  • 1923 ― Narodziny bohatera
  • 1950 ― Ślub z Janem Cichym
  • 2015 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Była to osoba o wysoki...”

Źródła:

  • „Ochronka”...
  • Armia Czerwona
  • Armia Krajowa
  • Konkury
  • Okupacja niemiecka zie...

Zobacz też: