Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Z podziwem spoglądam w historię sztuki i jednocześnie przyglądam się działani...”

Maria Kaleta

ur. 31 stycznia 1963
zm.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie

Zdjęć: 7

POCZĄTKI

Maria Kaleta z domu Cebula urodziła się 31 stycznia 1963 roku jako najmłodsza z czworga rodzeństwa.

W 1978 roku ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 w Kępnie. Potem uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych ze specjalizacją wystawiennictwo w Poznaniu, gdzie następnie ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych – obecnie Uniwersytet Artystyczny i uzyskała tytuł artysty malarza plastyka.

W okresie studenckim związana była z teatrem alternatywnym działając w grupie tzw. dzieci Teatru Ósmego Dnia. W 1983 roku brała udział w spektaklu ‘’Raport z Oblężonego Miasta ’’. W latach 1983 – 88 związana była także z nieformalną grupą działaczy kultury uczestniczących w wyprawach na południowych i wschodnich pograniczach Polski (późniejsi założyciele i współtwórcy Fundacji Pogranicze, teatru Wegajty, Fundacji Muzyka Kresów).

W 1988 roku wzięła ślub z Wiesławem Kaletą. Mają trójkę dzieci, Ryszarda (ur. 1989) , Elę (ur. 1990) i Stanisława (ur. 2002). Od 2004 roku wszyscy mieszkają w Londynie.

Odkąd pamięta malowanie było dla niej najważniejsze. Najdalsze wspomnienia z dzieciństwa to rysowanie patykiem na piasku i niezliczone szkice w zeszytach oraz kolorowe łąki, wtedy jeszcze niezabudowanych okolic ulicy Chopina w Kępnie. Od najmłodszych lat nie miała cienia wątpliwości, że rysowanie i malowanie to jej życiowa ścieżka, zaś wyniesiona później z doświadczeń teatralnych forma improwizacji, jest (stała się) drogowskazem ciągle obecnym w jej malowaniu.

EDUKACJA

1970 – 1978 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie

1978 – 1983 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. FR. Bartoszka w Poznaniu (obecnie P. Potworowskiego)

1983 – 1988 Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom z malarstwa w pracowni Norberta Skupniewicza

1989 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki

2005 – 2007 City and Islington College, Londyn,

2006 – 2007 WMC College, Londyn – Graphic Design

Różne kursy – Computer Graphics & Design and Multimedia

DZIEDZINY TWÓRCZOŚCI

Maria Kaleta uczestniczyła w wielu wystawach malarskich. Dziedziny twórczości, w których się wypowiada to malarstwo, rysunek, pastel, grafika tradycyjna i komputerowa oraz instalacja. Zajmuje się także grafiką wydawniczą i reklamową. Artystka malarka i grafik, z wyraźną wizją kolorystycznego i abstrakcyjnego uprawnia tej dziedziny sztuki, nawiązującą korzeniami do malarstwa wywodzącego się od Jacka Malczewskiego i potem Tadeusza Brzozowskiego z polskiej tradycji oraz Francis Bacon’a i Marka Rotho z nowszej tradycji malarstwa światowego.

ZNACZENIE POSTACI

W latach 2009-2013 była bardzo aktywnym członkiem Zarządu APA- Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii, przyczyniając się do powstania wielu projektów i wystaw. Współtwórca strony internetowej APA. Kurator kilku ważnych wystaw jak np. ‘’Londoners’’. Rysuje i pisuje do Nowego Czasu, londyńskiego czasopisma kulturalnego, które skupia wokół siebie szeroki przekrój intelektualistów i artystów. Aktywnie uczestniczy w pracach wspierających wydarzenia kulturalno – artystyczne ‘’Arteria’’, powoływane przez to czasopismo. W latach 2011- 2014 była członkiem Zarządu Polskiej Szkoły im. Mikołaja Reja w Londynie. Już drugą kadencję jest Członkiem Rady Polskiego Ośrodka Społecznego Kulturalnego (POSK) w Londynie.

Brała udział w ponad 160 wystawach: w Anglii, Włoszech, Francji, Syrii, Rosji, Rumunii, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, U.S.A. na Litwie, Kubie i w Polsce. Między innymi bierze udział w corocznych wystawach zbiorowych znanych londynskich galerii takich jak Mall Gallery czy Orangery Gallery w Holland Park oraz jako gość szacownych towarzystw malarskich takich jak Pastel Society czy Chelsea Art Society. Na co dzień wystawia w POSK Gallery i Wilsden Gallery. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych we Włoszech, (Niemczech, Szwajcarii) USA, Polsce i Anglii.

Dziedziny twórczości to: malarstwo, rysunek, pastel, grafika tradycyjna i komputerowa, instalacja. Zajmuje się także grafiką wydawniczą i reklamową.

PRZYKŁADY RÓŻNYCH PRAC W LATACH 2009 – 2015

Koloseum

Multiplication of one elements – Siła powtórzeń

Londoners.

Pojęcie określające ludzi różnych kultur zamieszkujących Londyn, przebywających w Londynie.

Coexistance

Koegzystencja – Współistnienie, Tożsamość, Konfrontacja, Wirtualne i społeczne środowiska

Traces of Life – Ślady Życia

Londyn w rysunkach. Rysowanie Londynu w wędrówkach po Londynie.

Pejzaże – dość abstrakcyjnie postrzegane. Źródło barw i form.

Pasiaki – kształtujący się cykl nawiązujący z jednej strony do pejzaży i ludowej kultury polskiej a z drugiej strony do ludowej strony innych kultur (do ludowości innych kultur).

„Beyond Here” – Podróżowanie to pojęcie szeroko rozumiane. Można przemieszczać się w czasie i przestrzeni ale także w obrębie słów i obrazów. Dokąd zajdziemy zależy od potencjału, który zabieramy w drogę, również od tego co wchłoniemy po drodze i wreszcie motywacji dla której pokonujemy dystans – w poszukiwaniu ukrytego, jedynie przeczuwanego sacrum. Pójść za głosem marzenia, wyobraźni i tęsknoty staje się dzisiaj w świecie komercji prawie aktem odwagi.

“Przestrzeń wyobrażona” to notatki z podróży do Rzymu. Obrazy są próbą zapisu emocji, refleksji i przeżyć jakie nagromadziły się w konfrontacji ze światem i zdarzeniami bardzo odległymi. Szczególnie poruszyła mnie tam ciągle jeszcze obecna konfrontacja świata antycznego i wartości chrześcijańskich. Koloseum rzymskie ma dzisiaj ponad 2 tysiące lat i wciąż słychać tam echa światów, które przeminęły, które uczą pokory i przewartościowują moje widzenie współczesności.”

W pracach z serii “Coexistance”, “Wirtual & Social Networks”, „Identify”, Konfrontation” czy “Londoners” skupiam się nie tylko nad rozwiązywaniem problemów formalnych, ale poruszam temat wielokulturowości i konfrontacji na styku kultur. Stawiam pytania o kondycję człowieka współczesnego (człowiek cyfrowy), o jego interakcje socjalne oraz o jego poszukiwanie tożsamości w coraz bardziej wirtualnym świecie

“Wielokulturowość jest nieodstępnym elementem codziennego życia w dużej metropolii.

Odnalezienie siebie w takich okolicznościach wymaga wychodzenia naprzeciw pozorom, tolerancji oraz zrozumienia własnej tożsamości.

Czy w dobie technologicznej wirtualizacji naszych środowisk próby znalezienia odpowiedzi na pytania “Kim jestem?” i “Co znaczę?” mogą nas doprowadzić do błędnej diagnozy?

Poznawanie i następująca akceptacja samego siebie sprzyja odrzucaniu własnych niepewności, otwarciu się na otaczający nas świat i symbiotyczną koegzystencję.”

Moje prace artystyczne realizowane są w szerokim spektrum mediów, począwszy od wirtualnego “pixela” drukowanego na bawełnianych papierach czerpanych czy plexi po tradycyjny laserunek malarski na lnianym płótnie

Ważne jest dla mnie zarówno poszukiwanie nowej formy jak i odniesienie się do tradycji kulturowej.

Szkicownik i aparat to dwie rzeczy, które lubię mieć przy sobie a efekty pracy drukuję w londyńskim czasopiśmie kulturalnym „Nowy Czas”.

Zachwyt barwą i formą, poszukiwanie zrozumienia poprzez sztukę stoją u podstaw moich prac (główne motywy). Realizowane w różnych technikach stają się spójne na poziomie myśli, wrażliwości i emocji. Wychodząc od subiektywnych “historii” i realistycznych tematów szukam wypowiedzi w uniwersalnym języku abstrakcji. Dążę do ekspresji, w której pojawiają się elementy improwizacji oraz celowego angażowania percepcji widza. Staram się pracować posługując się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa olejnego i technik cyfrowych.

Cenię niepowtarzalną indywidualność każdego z nas, w czym dostrzegam piękno. Przekraczanie własnych schematów myślowych i sztukę “odrzucania” uważam za jedną z ważniejszych w czasach natłoku informacji i mediów.

Bibliografia

W biogramie wykorzystano informacje i materiały dostarczone bezpośrednio od Marii Kalety z jej prywatnych zasobów za pośrednictwem technik informacyjnych.
http://www.muzykakresow.pl/
http://www.teatrwegajty.art.pl/
http://pogranicze.sejny.pl
http://osmego.art.pl/

Cytaty:

  • „Z podziwem spoglądam w...”

Źródła:

  • Artyści pogranicza
  • Muzyka kresów
  • Pogranicze. Sejny
  • Teatr Wegajty
  • Teatr Ósmego Dnia

Zobacz też: