Cyfrowa przyszłość już dziś

Założenia projektu
————————–

Celem projektu było rozwinięcie umiejętności informatycznych wśród uczniów technikum. Nauka logicznego myślenia, projektowania oraz programowania przy użyciu nowoczesnych  urządzeń informatycznych.  

Realizacja 
————————–

Od listopada 2021 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie realizowano projekt ,,Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.

W grupie projektowej znalazło się 18 uczniów z klas 1-3 technikum z różnych zawodów: technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu.  

Celami szczegółowymi projektu, które udało się zrealizować były:  
– rozwój umiejętności informatycznych wśród uczniów technikum,
– poznanie dobrych praktyk używania narzędzi technologii informacyjno komunikacyjnej,
– nauka programowania z wykorzystaniem robotów Lego,
– nauka obsługiwania aplikacji i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
– nauka obsługi drukarki 3D,
– poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej.  

Podczas początkowych zajęć odbyła się inauguracja cyfrowa z wykorzystaniem sprzętu dostarczonego w projekcie. Dzięki temu grupa dobrze się poznała i wzorowo współpracowała w dalszych etapach realizacji. Na wstępie poznaliśmy zasady bezpiecznego korzystania z internetu i ruszyliśmy w świat cyfryzacji. 

Początek naszej przygody z drukarką 3D rozpoczęliśmy od wykonywania projektów w programie Tinkercad. Każdy z członków zespołu przygotował projekt, który następnie  został wydrukowany w drukarce dostarczonej w ramach projektu. Podczas zajęć było widać ogromne zaangażowanie oraz kreatywności uczniów. Każdy projekt był indywidualnym pomysłem. 

Kolejnym bardzo istotnym punktem w naszym projekcie była nauka programowania  z wykorzystaniem robotów Lego. Podczas tych spotkań można było odkryć niesamowite pokłady energii wśród młodzieży. Podczas zajęć powstawały miedzy innymi inteligentne samochody, które reagowały na kolory świateł, pojazdy, które wykrywały przeszkody czy urządzenie, które można było wykorzystać do sterowania elektrownią fotowoltaiczną, aby panele były przez cały dzień ustawione na słońce pod optymalnym kątem i kierunkiem.

Podczas trwania projektu wykorzystywaliśmy wszystkie pomoce i urządzenia, które otrzymaliśmy. Projekt zakończył się niewątpliwym sukcesem. Wszyscy uczniowie, którzy go realizowali wyszli bogatsi o nowe umiejętności i kompetencje.

Multimedia 

————————–

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie 
Nauczyciel-opiekun grupy projektowej: Radosław Biernacki 
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego: 
Kamil Biniek 
Jakub Fajka 
Łukasz Jarek 
Mikołaj Jeżyk 
Kamil Kałużny 
Damian Kałużny 
Paweł Kin 
Hubert Kurczoba 
Mateusz Makowski 
Kacper Nuszkiewicz 
Mateusz Pachura 
Mikołaj Psyk 
Marek Robaszyński 
Marcin Skrzypczak 
Stanisław Sufleta 
Jonasz Szpitalak 
Tomasz Typański 
Kamil Zajc