Roboty są wśród nas

Założenia projektu
————————————————

Założeniem projektu było zapoznanie uczniów z robotami, programowaniem. 

Głównym celem zajęć było podniesienie poziomu kompetencji uczniów zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji była dobrana w zależności od możliwości uczniów. Tematyka obejmowała m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie, opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projekt.

Realizacja
————————————————

Projekt w głównej mierze nastawiony był na kształcenie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji informatycznych, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości wykorzystywania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), dostarczanie inspiracji i nabywanie umiejętności kreatywnego podejścia do rozwiązywania sytuacji problemowych z wykorzystaniem TIK. Ważnym celem projektu było również kreowanie postaw samodzielności i krytycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, upowszechnienie i popularyzacja przykładów dobrej praktyki wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, nabycie umiejętności pracy w grupie, nabycie umiejętności prezentacji i publikacji wyników pracy.

W naszej rzeczywistości z robotami spotykamy się na każdym kroku. Czy to będą maszymy, które znajdują się w zakładach pracu i wspomagają człowieka przy wykonywaniu jego czynności. Czy to będą roboty, z którymi uczniowie mają do czynienia na lekcjach informatyki. Czy to będą roboty, które widać na filmach. Roboty otaczają nas z każdej strony, ale tak naprawdę z nikąd się nie wziełu i same nie caczęły działać. To człowiek je wymyślił i odpowiednio zaprogramował do roli, jaką teraz pełnią.

Uczniowie podczas projektu budowali roboty, czy to z kolcków lego, czy to Skriboty i programowali je według własnych potrzeb. Praca w grupie jak i samodzielna pokazałam, że otaczająca nas rzeczywistośc jest ważnym elementem naszego życie. Brak dostępu do technologii powoduje haos i zamieszanie, a z drugiej strony brak rozwijania swoich kompetencji i umiejętności. Technologia stanowi kluczowy element naszego rozwoju a co za tym idzie rozwoju naszego otaczającego nas świata.

W czasie projektu uczniowie rozwiązywali typowe problemy, jak i te bardziej skomplikowane. Projektowali i budowali roboty, a następnie programowali je określając jakie zadania maję one wykonać. 

Multimedia
————————————————

Film pokazujący pracę uczniów na każdym etapie projektu

Linki do stron na Facebooku, gdzie można podejrzeć zajęcia (kilka przykładów)

Kanał opiekuna projektu

Kanał szkoły

Fanpage szkoły

Zespół projektowy
————————————————

Nazwa szkoły: Technikum w Pogorzeli

Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Karolina Antkowiak

Uczniowie – członkowie zespołu projektowego: uczniowie 1 i 2 klasy technikum informatycznego