wpb_set_post_views(get_the_ID());

Oferta doradców metodycznych dla nauczycieli

Zastosowanie rozwiązań chmurowych na lekcji języka obcego
Zastosowanie rozwiązań chmurowych na lekcji języka obcego
Wykorzystanie Edublog jako narzędzia zdalnej edukacji
Wykorzystanie Edublog jako narzędzia zdalnej edukacji
Wykorzystanie Learning Apps w tworzeniu narzędzi i gier edukacyjnych
Wykorzystanie Learning Apps w tworzeniu narzędzi i gier edukacyjnych
Jak wykorzystać platformę Moodle w realizacji zajęć edukacyjnych
Jak wykorzystać platformę Moodle w realizacji zajęć edukacyjnych
Poznaj narzędzia do zbierania informacji
Poznaj narzędzia do zbierania informacji
Rekomendowane narzędzia TIK w realizacji podprojektow
Rekomendowane narzędzia TIK w realizacji podprojektow
Narzędzia TIK do pracy zdalnej
Narzędzia TIK do pracy zdalnej
Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów
Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów

Przedstawia rozważania dlaczego motywacja w szkole jest ważna, czym w utrzymaniu gotowości do aktywności jest poczucie znaczenia wykonywanej przez siebie prac. Zwraca uwagę, że efekty pracy powinny być potrzebne  i atrakcyjne dla ucznia.  Uczeń  powinien mieć poczucie sensu podejmowanych działań, aktywnościom powinna towarzyszyć świadomość celowości podejmowanych działań,  powinien on mieć świadomość możliwości wykorzystywania w pełni nabytych kompetencji. Zamierzone przez nauczyciela efekty powinny być możliwe do osiągnięcia przez ucznia.

Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego
Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju indywidualnego

Znajdujemy tu omówienie rodzajów motywacji, sposobów motywowania różnych typów uczniów, przykłady gier rozwijających  poczucie własnej wartości.

Jak motywować ucznia do aktywności
Jak motywować ucznia do aktywności

Motywacja to problem pojawiający się na każdym etapie pracy nauczyciela z uczniem. Rozbudzić motywację to jedno, ale jak podtrzymać gotowość ucznia do działania, rozbudzić jego zainteresowanie to wyzwanie nauczyciela które musi podjąć.

Poniżej znajdują się linki do filmów, które nauczyciel może wykorzystać zarówno w samokształceniu, jaki i w pracy z uczniami.

  1. Motywacja:     https://tiny.pl/76x7z
  2. „Jak motywować uczniów do nauki”: https://tiny.pl/76xwc
Motywacja jako trampolina do działania
Motywacja jako trampolina do działania

Wprowadzenie do zagadnienia motywacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę i sposoby pracy z uczniem. Nie wystarczą same zdolności ucznia dopiero połączenie z gotowością do aktywności daje pożądane wyniki pracy. Opisane zostały typy inteligencji, ponieważ jest wiedza nauczyciela, że zespół uczniowski to zbiór różnych możliwości intelektualnych i odpowiednio do nich należy dobierać warunki pracy. Tu nauczyciel znajdzie podpowiedzi, jak wykorzystać elementy procesu motywacji
w realizacji projektu. Przedstawione zostały także trudności pracy zdalnej w realizacji projektu,
z którymi boryka się nauczyciel i jaki to ma wpływ na motywację uczniów do podtrzymania aktywności. Wiedza nauczyciela z zakresu uwarunkowań gotowości ucznia do pracy i współpracy jest ważnym składnikiem procesu edukacyjnego. Materiał pomoże zrozumieć nauczycielowi różne sytuacje, które niesie za sobą praca z uczniem i podjąć odpowiednie działania w podtrzymywaniu aktywności w realizowanych wspólnie projektach.

Jak podziałać, aby uczniowi chciało się chcieć?
Jak podziałać, aby uczniowi chciało się chcieć?

Ciekawy sposób bliskich i dalekich rozważań wokół procesu zaangażowania, budzenia potencjału i podtrzymywania gotowości uczniów do pracy. W opracowaniu znajdują się podpowiedzi, jak zaciekawić, zachęcić i zmotywować uczniów do samodzielnej i zespołowej aktywności.  Nauczyciel znajdzie tu ćwiczenia do rozbudzania zainteresowania uczniów pracą nad projektem. Są także rozważania dotyczące zaangażowania uczniów, skuteczności działań edukacyjnych i znaczenia zaciekawienia ucznia pracą. W sposób przystępny i interesujący przedstawiony jest proces udzielania wzmocnień i konstruktywnej informacji zwrotnej.

Przewodnik po metodzie projektu część 1
Przewodnik po metodzie projektu część 1

Zawiera wskazówki, jak tworzyć zespoły projektowe (s.36), jak planować działania i określać cele projektów (s. 41),  jak przebiega realizacja projektu; opisuje pracę i pomoc nauczyciela, dokumentowanie pracy ucznia, prezentowanie efektów pracy (s. 49), przykładowe rozwiązania organizacyjne (s. 55).

Przewodnik po metodzie projektu część 2
Przewodnik po metodzie projektu część 2

Opisuje metodę projektu krok po kroku, omówione zostały etapy działań, wiele uwag  i rozwiązań praktycznych jak motywować uczniów w działaniach projektowych (s. 26-30), uczeń i nauczyciel w projekcie; zasady postępowania i współpracy, jak budować i motywować zespół projektowy (s. 87-91).

Zadania artystyczne z wykorzystaniem projektowania cyfrowego
Zadania artystyczne z wykorzystaniem projektowania cyfrowego

Propozycje prac plastycznych na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, integracyjne lub świetlicowe z wykorzystaniem projektowania cyfrowego

Kształcenie kompetencji matematycznych na różnych przedmiotach
Kształcenie kompetencji matematycznych na różnych przedmiotach
Jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć?
Jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć?

Zawiera wskazówki jak stworzyć kreatywny klimat podczas zajęć, jakie pytania w praktyce nauczycielskiej są dobre, a które złe, jak uniknąć pytań ograniczających myślenie ucznia, przykłady narzędzi TIK  pomocnych w osiąganiu sukcesu przez grupę, scenariusze zajęć.

Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką
Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką

Omówione jest zjawisko wykluczenia i tolerancji w zespołach uczniowskich, znaczenie efektywnej komunikacji na linii nauczyciel – uczeń, sposoby kierowania grupą i budowania zespołów uczniowskich, przykłady metod i technik aktywizacji uczniów (s. 69-94).