Wykonanie makiety kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie

Założenia projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie przez uczniów makiety kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie.

Realizacja

Zgodnie z założeniami projektu CYFROWA SZKOŁA Wielkopolsk@2020 – Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, który trwał od listopada 2021 roku do maja 2022 roku.  uczniowie klasy III technikum kształcący się na kierunku technik informatyk w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie wraz z opiekunem – panem Dariuszem Nowakiem przygotowywali się do finału, aby przedstawić efekty swojej kilkumiesięcznej pracy w ramach realizacji projektu edukacyjnego. Głównym celem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie przez uczniów makiety kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Uczniowie po zapoznaniu się z technikami związanymi z modelowaniem 3D (praca w programie Autodesk Fusion 360, Agisoft Metashape) oraz technikami przygotowania modelu do wydruku na drukarce 3D po wielu godzinach nauki oraz niezliczonych próbnych wydrukach dotarli do etapu końcowego i wykonali makietę 3D kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Uczniowie wraz z opiekunem projektu postanowili przekazać powstałą pierwszą finalną wersję makiety na ręce proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie ks. Krzysztofa Makosza.  Wręczenie nastąpiło 27 maja 2022 r. Proboszcz nie ukrywał zachwytu nad szczegółowością powstałej makiety kościoła oraz gorliwie dopytywał się o szczegóły techniczne związane z powstawaniem tak doskonałej konstrukcji.

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Dariusz Nowak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:
Hubert Andrzejewski, Jakub Bilski, Igor Ciastoń, Paweł Ewald, Maciej Frankus, Łukasz Kalkowski, Mateusz Kita, Jakub Niżyński, Bartosz Norkowski, Mateusz Pawlik, Kacper Rotko, Maciej Ryżek, Bartosz Sikora, Kacper Smażych, Hubert Sobotka, Patryk Strzępka, Marcin Szmyt, Przemysław Tyszkiewicz, Damian Łusiewicz.