Gala Finałowa I edycji Projektu „CSW2020”

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon 11., Iglica) w dniu 08.10.2019 r. o godz. 10:00 odbyła się Gala Finałowa I edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, na którą zostały zaproszone najlepsze zespoły uczniowskie ze 170 szkół zakwalifikowanych do I edycji Projektu, uczestniczących w podprojektach edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

Organizatorem Gali były Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – realizatorzy Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Gospodarzem Gali Finałowej była Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zaproszeni zostali: Pani Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty, Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z całej Wielkopolski, dyrektorzy i nauczyciele oraz uczniowie ze szkół uczestniczących w I edycji Projektu. 

 

Podczas Gali wystąpili Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Piotr Waśko – Dyrektor Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, Pan prof. Waldemar Łazuga – Główny Ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych w Projekcie oraz Pan prof. dr hab. Witold Abramowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który wygłosił wykład pt. „Nasza przyszłość ze sztuczną inteligencją”. Następnie wręczone zostały nagrody za najlepsze projekty uczniowskie w podprojektach edukacyjnych,  za zajęcie pierwszych miejsc w czterech Ligach Przedmiotowych (język angielski, historia, fizyka i matematyka) oraz za zdobycie tytułu „Super Szkoły” – łącznie 21 zestawów czytników e-book – dla nauczyciela-opiekuna zespołu uczniowskiego oraz każdego ucznia w zespole uczniowskim. Szkoła, która w ramach rozgrywek ligowych zdobyła największą liczbę punktów we wszystkich czterech ligach otrzymała puchar „Super Szkoły” oraz projektor wielkoformatowy.

Nagrody zostały wręczone przez Panią Marzenę Wodzińską, Panią Elżbietę Leszczyńską, Panią Ewę Superczyńską, Pana Piotra Waśko oraz  opiekunów dydaktycznych sześciu podprojektów edukacyjnych – naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr Annę Piesiak (Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski), prof. Violettę Julkowską  (Akademia Kształcenia Wyprzedzającego), prof. Waldemara Ratajczaka (Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty), prof. UAM Sebastiana Paczosa (Ligi Przedmiotowe) oraz dra Mariusza Menza (Klasy Akademickie). 

W ramach podprojektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski nagrody otrzymali:

 • Aldona Niestrawska wraz z Zespołem Uczniowskim ze Szkoły Podstawowej w Sowach;
 • Sławomira Szpurek wraz z Zespołem Uczniowskim ze Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie;
 • Irena Śmigielska wraz z Zespołem Uczniowskim ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.

W ramach podprojektu Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty nagrody otrzymali:

 • Krystyna Duda i Olga Lisicka wraz z Zespołami Uczniowskimi ze Szkoły Podstawowej w Wojnowicach
 • Agnieszka Płończak i Pan Ryszard Józefiak wraz z Zespołami Uczniowskimi ze Szkoły Podstawowej w Jaraczewie
 • Ewa Woźniak wraz z Zespołem Uczniowskim ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

W ramach podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne nagrody otrzymali: 

 • Agnieszka Przybylska wraz z Zespołem Uczniowskim z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie
 • Izabela Urbaniak wraz z Zespołem Uczniowskim ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
 • Katarzyna Gotowicz wraz z Zespołem Uczniowskim z Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima nr 105 w Poznaniu
 • Wanda Langiewicz wraz z Zespołem Uczniowskim z Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Krobskiej w Krobi

W ramach podprojektu Akademia Kształcenia Wyprzedzającego nagrody otrzymali: 

 • Teresa Kaszyńska wraz z Zespołem Uczniowskim z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole;
 • Lechosław Rybka wraz z Zespołem Uczniowskim z XX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 w Poznaniu

W ramach podprojektu Klasy Akademickie nagrody otrzymali: 

 • Agnieszka Balcerowiak wraz z Zespołem Uczniowskim z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
 • Jarosław Jankowiak wraz z Zespołem Uczniowskim z Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu

Pierwsze miejsca w Ligach Przedmiotowych zajęły następujące zespoły:

 • Liga Angielska: Zespół Uczniowski „The Chroniclers” wraz z opiekunem Panem Radomirem Pertkiem z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie
 • Liga Fizyczna: ex aequo Zespół Uczniowski wraz z opiekunem Panem Włodzimierzem Jachnikiem z Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Kole oraz Zespół Uczniowski „Koty Schrödingera” wraz z opiekunem Panią Danutą Wojewoda-Walicką z Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie
 • Liga Historyczna: Zespół Uczniowski wraz z opiekunem Panem Robertem Kuligiem z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie
 • Liga Matematyczna: Zespół Uczniowski „Staszek” wraz z opiekunem Panem Damianem Sołtysiakiem z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Tytuł „Super Szkoły”, która we wszystkich rozgrywkach ligowych uzyskała największą liczbę punktów przypadł Liceum Ogólnokształcącemu im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. Puchar „Super Szkoły” odebrał Dyrektor – Sławomir Żarczyński.

Gala Finałowa była zwieńczeniem roku pracy 287 zespołów uczniowskich, 3400 uczniów i 444 nauczycieli ze szkół na każdym poziomie nauczania z całej Wielkopolski. Docelowo Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” obejmie swoim działaniem około 11 000 uczniów i 4000 nauczycieli z placówek oświatowych z całego województwa. Jest to największy tego rodzaju projekt w Wielkopolsce ukierunkowany na rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów.