Liga historyczna 2019/2020

Runda I: Starożytność – polityka i wojny

24 października 2019, czwartek

Grupa I godz. 8.15 Grupa II godz. 10.15 Grupa III godz. 12.15 Grupa IV godz. 14.15
LO Czarnków LO Pleszew LO Oborniki (Spartanie) LO Kalisz (Patrycjusze)
LO Tarnowo Podgórne Lo Wieleń II LO Swarzędz LO Złotów
ZSE Słupca ZS Zbąszyń ZSEO Gniezno ZSP nr 3 Krotoszyn
ZST Pleszew LO Ostrzeszów ZSGH Kalisz ZS nr 1 Wągrowiec
LO Koło ZS Gołańcz LO Przygodzice LO Nowy Tomyśl
II Lo Września ZS Krzyż ZS Witkowo ZSTE Kalisz

Runda II: Historia Polski do XV wieku – Średniowiecze

14 listopada 2019, czwartek

Grupa I godz. 8.15 Grupa II godz. 10.15 Grupa III godz. 12.15 Grupa IV godz. 14.15
LO Nowy Tomyśl LO Pleszew LO Oborniki (Spartanie) LO Kalisz (Patrycjusze)
Lo Wieleń LO Tarnowo Podgórne ZSE Słupca ZST Pleszew
II LO Swarzędz ZSEO Gniezno ZS Zbąszyń ZSGH Kalisz
LO Złotów LO Ostrzeszów ZSP nr 3 Krotoszyn ZS nr 1 Wągrowiec
ZS Krzyż LO Przygodzice ZS Gołańcz LO Czarnków
ZSTE Kalisz LO Koło ZS Witkowo II Lo Września

Runda III: Historia powszechna czasów nowożytnych (od XVI–XVIII wieku)

9 stycznia 2029, czwartek

Grupa I godz. 8.15 Grupa II godz. 10.15 Grupa III godz. 12.15 Grupa IV godz. 14.15
LO Nowy Tomyśl II Lo Września LO Koło LO Kalisz
LO Tarnowo Podgórne LO Wieleń ZSE Słupca ZST Pleszew
II LO Swarzędz ZSEO Gniezno ZS Zbąszyń ZSGH Kalisz
LO Ostrzeszów LO Złotów ZSP nr 3 Krotoszyn ZS nr 1 Wągrowiec
ZS Krzyż ZS Gołańcz LO Przygodzice ZSTE Kalisz
LO Czarnków LO Oborniki ZS Witkowo LO Pleszew

Runda IV – (13 luty – czwartek) Historia Polski w XIX wieku (1795-1914)
Runda V – (5 marca – czwartek) Druga wojna światowa 1939-1945
Runda VI – (2 kwietnia – czwartek) Historia Polski po 1945 roku

Zespoły uczniowskie

Skład zespołów uczniowskich

Regulamin Przedmiotowej Ligi Historycznej 2019/2020

Skład zespołów uczniowskich

I. Zasady Ogólne

 1. 1. Organizatorem Ligi Historycznej (LH) jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 2. 2. W LH w roku szkolnym 2019/2020 udział bierze 24 szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego, które zgłosiły chęć uczestnictwa i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
 3. 3. LH jest turniejem i ma charakter pojedynku pomiędzy reprezentacjami szkół, które składają się z ośmiu osób, wytypowanych przez każdą szkołę. W poszczególnych rundach LH uczestniczą trzyosobowe drużyny uczniowskie, wybrane do konkretnej rundy z w.w. reprezentacji szkolnych. O składzie drużyny w danym pojedynku decyduje opiekun drużyny.
 4. 4. Pojedynek jest przeprowadzany w formie teletransmisji poprzez sieć internetową i polega na zadawaniu drużynom uczniowskim (3 osobowym) poszczególnych szkół pytań przez trzyosobową komisję konkursową zlokalizowaną w ODN w Poznaniu.

II. Zasady przeprowadzania pojedynków

 1. 5. Liga składa się z 6 rund rozgrywanych co miesiąc od października 2019 do kwietnia 2020. Pytania w każdej z rund będą związane z konkretnym tematem, wskazanym wcześniej przez komisje konkursową.

1. Starożytność  – polityka i wojny
2. Historia Polski do XV wieku – Średniowiecze
3. Historia powszechna czasów nowożytnych (od XVI–XVIII wieku)
4. Historia Polski w XIX wieku (1795-1914)
5. Druga wojna światowa 1939-1945
6. Historia Polski po 1945 roku

 1. 5. Liga składa się z 6 rund rozgrywanych co miesiąc od października 2019 do kwietnia 2020. Pytania w każdej z rund będą związane z konkretnym tematem, wskazanym wcześniej przez komisje konkursową.
 2. 6. W poszczególnych rundach szkoły rywalizują między sobą w grupach. Każda grupa liczy 6 szkół.
 3. 7. Na każdą rundę zostanie przygotowane 170 pytań. W na początku rundy każda z 6 drużyn ma przyznane po trzy szanse. Komisja kolejno kieruje pytania do poszczególnych szkół. Błędna odpowiedz lub jej brak w wyznaczonym czasie powoduje utratę szansy.
 4. 8. Szkoła, która jako pierwsza utraci wszystkie szanse zajmuje 6 miejsce w grupie. Kolejne szkoły, które utracą wszystkie szanse będą kolejno zajmować następne miejsca 5, 4, 3, 2, 1.
  Punktacja rund wygląda następująco:
  I miejsce – 12 punktów
  II miejsce – 8 punktów
  III miejsce – 6 punktów
  IV miejsce – 4 punktów
  V miejsce – 2 punkty
  VI miejsce – 1 punkty
 5. 9. W przypadku utraty ostatniej szansy przez więcej niż jedną szkołę podczas danej tury pytań, drużyny szkolne zajmują miejsca ex aequo.
 6. 10. W przypadku wyczerpania się puli pytań i w sytuacji gdy więcej niż jedna drużyna zachowałaby jakiekolwiek szanse, o zwycięstwie zadecyduje ilość zachowanych szans; gdyby to jednak nie przyniosło rozstrzygnięcia, to szkoły zajmują pierwsze miejsce ex aequo.
 7. 11. Mikrofony podczas konkursu powinny być włączane tylko na czas udzielania odpowiedzi.
 8. 12. Terminy rozgrywek poszczególnych rund zostaną podane na stronie internetowej i przesłane do opiekunów zespołów. W przypadku, gdy szkoła w podanym terminie nie będzie obecna, bez wcześniejszego powiadomienia organizatorów (np. o kłopotach technicznych). W takiej sytuacji drużyna otrzymuję w danej rundzie 0 punktów.
 9. 13. Zabronione jest korzystanie podczas konkursu z jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Pomoc ze strony osób nie będących członkami drużyny, jest zabroniona, pod groźba dyskwalifikacji drużyny.
 10. 14. W sali, w której gra drużyna, obecni mogą być tylko uczniowie drużyny oraz trener.
 11. 15. Obraz przekazywany przez kamerę do wideokonferencji, oprócz członków drużyny, powinien obejmować ławkę, przy której drużyna pracuje.
 12. 16. Zwycięzcą ligi zostaje szkoła, która w 8 rundach uzyska najwięcej punktów.

III. Zasady zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi.

 1. 17. Komitet Organizacyjny LH układa pytania w oparciu o podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
 2. 18. Pytania są tak sformułowane, że pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi.
 3. 19. Pytania zadawane przez komisję są wyświetlane na monitorze ekranu i transmitowane do poszczególnych szkół. Drużyny uczniowskie od momentu zakończenia czytania pytania przez członka komisji mają 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Udzielanie odpowiedzi należy rozpocząć zanim zabrzmi gong.
 4. 20. Drużyny mogą przed udzieleniem odpowiedzi naradzać się, ale nie mogą pod sankcją dyskwalifikacji korzystać z jakichkolwiek pomocy naukowo-dydaktycznych czy jakichkolwiek podpowiedzi.
 5. 21. Odpowiedzi muszą być udzielane pełnymi zdaniami (także w przypadku pytań zamkniętych).
 6. 22. Po udzieleniu odpowiedzi lub jej braku, na ekranie zostanie wyświetlona poprawna odpowiedź. Ostatecznie komisja prowadzona daną rundę decyduje, czy udzielona przez drużynę odpowiedź jest poprawna, czy błędna.

IV. Postanowienia końcowe

 1. 23. Decyzja w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz rozstrzyganie wszelkich regulaminowych sporów oraz wątpliwości należy do przewodniczącego komisji konkursowej.