Gniezno nasze GNIAZDO

Założenia projektu

——————————————-

Celem projektu było poznawanie miejsc naszej pierwszej stolicy poprzez zdobywanie informacji za pomocą technologi informatycznych.

Realizacja

—————————————-

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie, to szkoła która rozpoczęła swoją działalność zaledwie 4 lata temu. Działamy od 2016 roku,  jesteśmy małą placówką z dużą energią. 

Nasza młodzież to uczniowie z zaburzeniami zachowania i różnymi problemami, pochodzą z całego kraju. Staramy się uczniów angażować  w rozmaite projekty i programy. Z doświadczenia wiemy, że u naszych wychowanków występuje niski poziom samooceny, dlatego też każde zaangażowanie ucznia jest nadrzędnym celem w socjoterapii. 

Podjęliśmy decyzję o wzięciu udziału w projekcie '” Cyfrowa szkoła”’,gdyż chcieliśmy rozwinąć umiejętności informatyczne. Naszym celem  było także uzyskanie wśród uczniów pozytywnego działania na rzecz szkoły, zmobilizowania ich do pracy i nauki w grupie oraz indywidualnie. Ponadto projekt pt.: „’Gniezno Nasze Gniazdo”” miał na celu wzbudzenie wśród uczniów chęci do poznania własnych korzeni. Uczniowie w wyniku zaległości w nauce bardzo często nie posiadają podstawowych wiadomości, borykają się z problemami dotyczącymi edukacji.

Poprzez dostęp do technologii cyfrowej mogliśmy realizować zajęcia w naszej szkole. Wraz z wychowankami ustaliliśmy plan pracy oraz cel, który chcemy osiągnąć. Uczniowie podczas każdych zajęć otrzymywali zadania, które realizowali samodzielnie lub w grupach, całość nadzorował lider grupy (został wybrany przez innych uczniów z grupy projektowej) oraz nauczyciela prowadzącego. Do lidera grupy należałó przygotowanie tematu, wprowadzenie i omówienie. Dla naszych uczniów samodzielna praca lub w grupie jest dużym wyzwaniem, wychowankowie szybko się zniechęcają, dlatego zajęcia musiały zawierać różne stopnie trudności, a także elementy zabawy. Użycie aplikacji COGGLE IT, ANSWER GARDEN, WORD ART czy LEARNING APPS oraz klocków LEGO czy gier SCOTTIE GO i BE CREO było dużym wsparciem przy realizacji projektu. Uczniowie chętnie poznawali  nowinki informatyczne, dzielili się swoim doświadczeniem na forum grupy, widać było ich zaangażowanie. W ramach projektu nauczyli się jak posługiwać się aparatem cyfrowym, tworzyli prezentacje do wybranych tematów. Projekt pozwolił im zwiedzić nie tylko Gniezno i inne miejscowości wirtualnie, ale także Kosmos poznając jego tajemnice.

Dzięki narzędziom informatycznym (laptop, tablet) poznali technikę  tworzenia folderu-ulotki promującego Gniezno i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Dotąd nieznane aplikacje informatyczne pozwoliły poznać  nowe możliwości nauki poprzez zabawę. 

Podejmując się uczestnictwa w projekcie założyliśmy cele, które krok po kroku udało nam się zrealizować. Nadrzędnym celem było wypracowanie wśród uczestników  wzajemnego szacunku, budowania poczucia odpowiedzialności za grupę a więc pełna integracja uczniów i odpowiedzialność za  realizację projektu. Kolejnym celem  stała się nauka bezpiecznego korzystania z różnych źródeł informatycznych oraz ich umiejętne  wykorzystanie  w uczniowskiej pracy podczas innych zajęć.

Nasza prezentacja umieszczona w mediotece niech będzie potwierdzeniem ich starań włożonych w realizację projektu.

Multimedia

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Magdalena Mierzejewska
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Maciej Cofta
Hubert Krystosik
Wojciech Kubala
Kacper Kubiak
Mikołaj Łukaszewski
Michał Piechocki
Aleksandra Świątkowska