Helena Modrzejewska w Poznaniu, czyli o kulcie gwiazdy w XIX-wiecznym teatrze – Wykład. prof. Krzysztofa Kurka

Wykład prof. Krzysztofa Kurka
na kanale YouTube
17 lutego 2021 r. o godzinie 12.00

Helena Modrzejewska w Poznaniu, czyli o kulcie gwiazdy
w XIX-wiecznym teatrze

Związki z Poznaniem i Wielkopolską to ważny element biografii wybitnej aktorki Heleny Modrzejewskiej (1840–1909). Relacje te należy rozpatrywać na trzech zasadniczych płaszczyznach – zawodowej, prywatnej i społeczno-politycznej. Celem rozważań będzie ukazanie tej specyficznej sieci powiązań przede wszystkim w kontekście świadectw, jakie opublikowane zostały na łamach ukazującej się w dziewiętnastowiecznym Poznaniu prasy polskiej. Zestawienie oraz analiza materiałów prasowych pozwalają oddać nie tylko szczególną atmosferę i emocje towarzyszące występom gościnnym Modrzejewskiej w Poznaniu, lecz także pomagają zrozumieć przyczyny, które spowodowały, iż w różnych momentach swojego życia artystka snuła plany osiedlenia się na stałe w Wielkopolsce. Po wyjeździe i osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych (w 1876 roku) Modrzejewska wielokrotnie pokonywała statkiem i koleją ogromne odległości, nie tylko aby odwiedzić majątki Chłapowskich i spotkać się z rodziną męża, lecz także po to, aby – już jako gwiazda światowego formatu – zagrać gościnnie w Poznaniu. Przybywając do stolicy Wielkopolski (w 1880, 1890, 1895 i 1903 roku) miała świadomość, iż jej sceniczne kreacje zostaną odebrane jako manifestacja polskości w mieście traktowanym przez zaborców jako stolica najdalej wysuniętej na wschód pruskiej prowincji. Kolejne występy Modrzejewskiej w Poznaniu wywoływały skrajnie żywiołowe reakcje, które doskonale odzwierciedlały dziewiętnastowieczne zjawiska gwiazdorstwa i aktoromanii.

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek

pełni funkcję Kierownika Katedry Teatru i Sztuki Mediów na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się historią polskiego teatru i dramatu, a także dziejami Poznania i Wielkopolski. Przez kilka lat był związany z Teatrem Polskim w Poznaniu, najpierw jako sekretarz literacki (1993-1996), a następnie jako kierownik literacki (2000-2002). W latach 2015-2017 był Głównym Redaktorem Wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Współtworzy Komisję historyczną Teatru Polskiego w Poznaniu, a także jest członkiem Rady artystycznej tej sceny. Jest m.in. autorem następujących monografii: Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej (1999); Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849 (2008); Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty (2013); Widowiska poznańskie. Studia z historii teatru, dramatu i miasta (2018); Teatr poznański w podróży (1870-1900). Repertuary występów i źródła do dziejów sceny polskiej w zaborach pruskim i rosyjskim (2019); Okolice widowisk. Studia i szkice (2021).

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=0fWI5N2GACA

Serdecznie zapraszamy!