Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich – Wykład. red. Andrzeja Niczyperowicza

Wykład red. Andrzeja Niczyperowicza
na kanale YouTube
10 lutego 2021 r. o godzinie 12.00
Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich

Wykład będzie dotyczył sposobów kreowania oraz rozpoznawania różnych gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych, jak i publicystycznych. Omówione zostaną m.in. źródła informacji i związane z nimi wymogi oraz nagłówki prasowe i  lidy. Wykładowca bardziej szczegółowo scharakteryzuje  następujące gatunki dziennikarskie: wywiad, artykuł, komentarz, felieton, recenzję oraz reportaż.

Andrzej Niczyperowicz

prawie od półwiecza związany jest
z dziennikarstwem. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej – od stażysty – do redaktora naczelnego w ,,ITD’’, „Życiu Warszawy”, „Siedmiu dniach”, „Gazecie Poznańskiej” oraz „Głosie Wielkopolskim”. Od roku 1981 jest wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany był także z innymi poznańskimi uczelniami. W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych kierował Zakładem Dziennikarstwa. Ponadto był wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się teorią i praktyką gatunków dziennikarskich. Opublikował wiele prac poświęconych temu przedmiotowi w miesięcznikach, kwartalnikach i rocznikach naukowych. Jest autorem i redaktorem popularnych podręczników dziennikarstwa: ABC dziennikarstwa. Warszawa 1987; Abecadło dziennikarza. Kontekst, Poznań 1996; Dziennikarstwo od kuchni, Poznań 2001; Reportaż po polsku, Poznań 2003; Polubić dziennikarstwo, Poznań 2009.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=he_PV-l_y3I

Serdecznie zapraszamy!