Hello World!

Założenia projektu
——————————————-

Wykonanie Maszyny Rube’a Goldberga czyli rozbudowanego urządzenie lub serii mechanizmów działających na zasadzie domina, które w złożony sposób wykonują bardzo proste czynności. Maszyna będzie zawierała w sobie elementy elektroniczne i mechaniczne.

Realizacja
—————————————-

Film prezentujący przebieg i efekty prac w projekcie 

Multimedia

Poradnik Unity

 Przykładowe tory maszyny Goldberga

Praca w szkole

Wersja ostateczna toru

Podsumowanie projektu

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poznaniu
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Małgorzata Dynowska
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Antoni Bertrandt
Bruno Błeszyński
Marcel Czechowski
Bartosz Giza
Agata Górka
Hubert Jaskólski
Igor Jurczyński
Adam Kaczorowski
Aleksander Kemnitz
Jagoda Kurowka
Radosław Lenczewski
Wiktor Lewicki
Piotr Libera
Łukasz Nowaczyk
Michalina Pilaczyńska
Mikołaj Skrzycki
Tomasz Wilk