Pihl SenioRobot

Założenia projektu

——————————————-

Naszym celem było zbudowanie robota, który będzie o określonej godzinie przypominał seniorom (i nie tylko), o zażyciu leków. Ponadto będzie zabierał określony kartonik (zaznaczony kolorem) i przewoził we wskazane miejsce. Cele pośrednie to: przygotowanie przez uczniów kolażu (oprogramowanie graficzne), filmu (oprogramowanie video), oraz skonstruowanie odpowiedniego algorytmu, który pozwoli Nam na zbudowanie Naszego robota, o imieniu Phil.

Realizacja

—————————————-

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż wszelkie materiały foto i video zawarte są w załączonej do artykułu prezentacji multimedialnej – kliknij w napis link – link. Filmy załączone w prezentacji należy kliknąć w celu ich odtworzenia.

Realizację projektu rozpoczęłam od zebrania chętnych i utworzenia tak zwanej grupy projektowej. Młodzież, która się zgłosiła to przede wszystkim uczniowie klasy II a, II d oraz pierwszej I h. Na wstępie rozpoczęliśmy poszukiwania pomysłu na nasz projekt, to była prawdziwa burza mózgów. Po wyborze najlepszego pomysłu, a było nim zbudowanie robota pomagającego seniorom w codziennym obowiązku, jakim jest zażywanie leków. Zresztą nie tylko seniorom, ponieważ zapominanie o lekach często zdarza się też młodszym ludziom. Po pomyśle przyszedł czas na sprecyzowanie tematu projektu – PhillSenioRobot.  Projektowany robot otrzymał imię Phil. Po tych działaniach przedstawiłam uczniom plan zajęć projektowych wraz z tematyką oraz cele. Oprócz tego głównego założenia, czyli budowy i zaprogramowania robota, omówiłam cele pośrednie, czyli między innymi zapoznanie uczniów z elementami grafiki, dokładniej  historią kolaży i fotokolaży, ich charakterystyką oraz zasadami prawidłowego tworzenia. Następnie zapoznałam uczniów z historią filmu, tworzeniem dobrych scenariuszy oraz pracą reżysera. Kolejny cel pośredni, bez którego nie moglibyśmy zrealizować celu głównego, to zapoznanie uczniów ze światem algorytmów, to znaczy: zasadami tworzenia algorytmów oraz programowaniem.

Mając już za sobą działania organizacyjne rozpoczęliśmy realizację celów, co w warunkach pandemicznych wydawało się bardzo trudne do osiągnięcia. Jednak dzięki staraniom i realnej pomocy biura projektowego zadanie okazało się nie tak trudne do zrobienia. Mam tutaj na myśli przede wszystkim zorganizowane szkolenia, które były prawdziwą skarbnicą wiedzy, którą często podczas swoich zajęć z młodzieżą wykorzystywałam. Nieoceniona okazała się pomoc opiekunów, przede wszystkim pana Romana Dwulita i pana Zbigniewa Nowaka. Nieodzowna również okazała się pomoc trenerów, szczególnie pana Jakuba Piaseckiego, którego sugestie w trudnych sytuacjach były na wagę złota. Dzięki zaangażowaniu już wymienionych osób, jak i moim własnym jako opiekuna projektu w naszej szkole i przede wszystkim młodzieży, realizacja celów stała się realna i jak się później okazało, została w całości zrealizowana. Uczniowie byli zadowoleni z zajęć projektowych, wielu z nich na pewno z poznanej wiedzy skorzysta, np. na innych zajęciach w szkole, w domu lub w przyszłości w pracy. Tym samym moja satysfakcja z udziału w projekcie jest przeogromna. 

W tym miejscu chciałabym omówić realizację poszczególnych celów. Cała przygoda z projektowaniem robota rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku, gdy zapoznałam uczniów z charakterystyką kolaży i  fotokolaży, przedstawiłam ich historię. Następnie zrobiłam przegląd aplikacji do tworzenia fotokolaży. Na podsumowanie poznanych zagadnień uczniowie mieli za zadanie przygotować fotokolaż według własnego pomysłu. Wybrane prace znajdują się w dołączonym pliku multimedialnym. 

Grudzień 2020 roku był czasem na poznanie historii kinematografii. Na początek przedstawiłam uczniom karty historii kina, kinematografii, następnie porozmawialiśmy o cechach dobrego scenariusza i pracy reżysera. Następnie, tradycyjnie już zrobiliśmy przegląd aplikacji do tworzenia filmu. Na podsumowanie uczniowie mieli za zadanie przygotować film według własnego scenariusza na dowolny temat. Najlepsza praca uczennicy znajduje się w pliku multimedialnym.

Miesiąc styczeń 2021 roku rozpoczęliśmy od wędrówki po świecie algorytmów. Przenieśliśmy się do starożytności, kiedy powstawały pierwsze logarytmy, na przykład algorytm Euklidesa. Zapoznałam uczniów z zasadami tworzenia algorytmów i wiedzą niezbędną do programowania. Od tego momentu rozpoczęła się przygoda z algorytmami i programowaniem. 

W miesiącu lutym opracowaliśmy algorytm naszego robota Phila. Z kolei 5 marca 2021 roku spotkaliśmy się w szkole na zajęciach,  aby w praktyce realizować na projekt. Zajęcia były niezwykłe, uczniów pochłonęła budowa robota. Efekt widać na załączonym materiale multimedialnym. Jeden z uczniów zabrał Phila do domu, następnie przez cały marzec zdalnie pomagaliśmy w programowaniu robota, aby spełniał założone cele.

Na początku kwietnia podjęliśmy decyzję z młodzieżą, że z pozostałych klocków i modułu zbudujemy pieska. Uważamy, że każdy senior powinien mieć dobrego przyjaciela, a jak wiadomo najlepszym jest piesek. 30 kwietnia odbyło się  drugie spotkanie, w czasie którego mieliśmy do zrealizowania dwa cele. Pierwszy to przetestowanie naszej pracy, czyli działania Phila, drugi to zbudowanie pieska, który dostał imię Astro .Po sprecyzowaniu i zanotowaniu poprawek, wróciliśmy do zajęć zdalnych. (Relacja z kwietniowych zajęć stacjonarnych są dostępne w załączonym materiale multimedialnym). W kwietniu uczniowie dostali bardzo ważne zadanie do wykonania, a właściwie to był konkurs na najciekawszy pomysł na podsumowanie zajęć z programowania, łącznie z wykonaniem – mam na myśli przygotowanie tła i zaprogramowanie wirtualnego robocika, według własnego pomysłu. Najlepsze filmy, czyli trzy pierwsze miejsca są przedstawione w załączonej prezentacji.

Miesiąc maj to już zakończenie naszych zmagań. Robot działa idealnie, zgodnie z naszymi założeniami. Gościnnie w naszym filmie przedstawiającym działanie naszego robota wystąpił dziadek naszego ucznia – Huberta z klasy IIa. Do załączonych materiałów został dołączony film z naszym pieskiem Astro i jego akrobacjami. W najbliższym czasie pojawi się w prasie lokalnej artykuł na temat udziału w projekcie i realizacji naszego celu. W miesiącu czerwcu przedstawimy materiały multimedialne z realizacji projektu na Radzie Pedagogicznej w naszej szkole. Planujemy również wystąpić z naszym robotem na sesji Rady Powiatu, jako jednostce prowadzącej szkołę.

Podsumowując mój artykuł pragnę jeszcze raz wyrazić moją wdzięczność za to, że mogłam brać udział w tym projekcie, współpracować z prawdziwymi fachowcami. Mam tutaj na myśli opiekunów – Pana Romana Dwulita i Pana Zbigniewa Nowaka, trenerów i biuro projektu. Dziękuję również za to,  że mogłam obserwować uczniów, ich zaangażowanie w zajęcia.     To było niezwykłe doświadczenie w mojej już dwudziestoletniej pracy. Uważam, że takie projekty mają ogromne znaczenie przede wszystkim dla młodzieży, dla ich rozwoju. Życzę sobie i młodzieży więcej takich projektów oraz współpracy z  takimi ludźmi, jakich ja spotkałam w trakcie realizacji naszych zadań. 

 

Multimedia

Film prezentujący przebieg i efekty prac w projekcie 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Ewelina Furmanowicz
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Alicja Bosa
Gabriela Majsner
Zuzanna Szumska
Bartosz Cieśla
Julianna Tomys
Maja Mirecka
Cecylia Schonfeld
Marika Skrzypczak
Karol Roguszka
Alicja Siputa
Robert Leszko
Kacper Chłopek
Jędrzej Patalas
Nikola Bogucka
Martyna Wojciska
Maciej Hałuszczak
Hubert Schlaffke
Beata Ziomek
Dawid Pietrzyk
Aleksander Śmiałek
Kinga Sworowska