„Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w powiecie szamotulskim” – Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach

Głównym celem projektu było zinwentaryzowanie miejsc pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim (1918-1919). Zadaniem grupy projektowej było znalezienie, opisanie, sfotografowanie i nagranie miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w powiecie szamotulskim. Poszukiwania obejmowały pomniki, tablice, kamienie pamięci, murale, groby Powstańców Wielkopolskich i ekspozycje stałe związane z upamiętnieniem największego zrywu powstańczego w historii Wielkopolski.

Uczniowie z dostępnej literatury i zasobów Internetu próbowali zdobyć informacje na temat miejsc upamiętniających Powstanie Wielkopolskie w Szamotułach. Prowadzone były również poszukiwania takowych miejsc w mniejszych miejscowościach gminy Szamotuły.

Kolejne nasze zajęcia upłynęły pod znakiem wyszukiwania miejsc pamięci związanych z powstaniem i zdobywania informacji na ich temat. Tym razem wyszukiwaliśmy takich miejsc na terenie gminy Duszniki i Kaźmierz, czyli w południowej i wschodniej części naszego powiatu.