Miłośnicy przyrody i informatyki

Założenia

Poszerzenie wiadomości na temat otaczającego środowiska przyrodniczego. Wykorzystanie technologii TIK do zdobywania i poszerzania wiedzy.

Realizacja

W ramach realizacji projektu  „Miłośnicy przyrody i informatyki” członkowie zespołu wraz z opiekunem zaplanowali i zrealizowali działania. Pierwszoklasiści zapoznali się z pracą w edytorze tekstu Word, zapisywali nazwy drzew owocowych, liściastych, iglastych. Zakładali foldery. Dzieci pracowały w edytorze grafiki Paint. Malowały jesienne drzewa na folii i w edytorze grafiki Paint, wykorzystując różne narzędzia i kształty.

Korzystając z monitora multimedialnego, wykonali rysunek: Od kwiatka do niedźwiadka,  zawierający elementy: kwiaty, pszczoły, ul, miś

W edytorze grafiki  Paint wykonali pracę:  Drzewa w zimowej szacie i rozgwieżdżone niebo.

Członkowie zespołu zapoznali  się z działaniem robota edukacyjnego Photon oraz aplikacją Photon EDU. Na spotkaniach programowali kolor i trasę robotowi w celu pozbierania jesiennych liści.

Programowali  Photonowi trasę do  odpowiedniego drzewa, zgodnie z wylosowanym liściem, utrwalając nazwy drzew oraz kształty ich liści. Programowali drogę i kolor  (wg owoców) do drzew owocowych.

Po uroczystości Pasowania na Ucznia zaprezentowali rodzicom umiejętność pracy z Photonem. Każdy wyznaczył trasę i kolor  ( wg kwiatków) Photonowi, aby pomógł mu dostarczyć wykonany przez siebie upominek dla rodziców.
Korzystając z aplikacji Photon EDU programowali trasę i kolor na odpowiednich odcinkach wg ustalonych kodów ( kolor kwiatka – ula – misia)

W celu wzbogacania wiedzy na temat ptaków spędzających u nas zimę programowali  trasę dla robota edukacyjnego wykorzystując czujnik ruchu, koloru ( przypisany ptakom) i emocji po dotarciu do ulubionego pokarmu. Zaplanowali Photonowi spacer wśród zimowych drzew, wykonanych przez dzieci z rolek po ręczniku oraz papieru w białym i zielonym kolorze.

Dzielili się wiedzą i wyszukanymi informacjami o przestrzeganiu zasad ekologii, żebyśmy mogli korzystać z walorów przyrody i piękna polskich gór. Programowali drogę Photonowi za pomocą symboli, wskazując trasę narciarzom, wykonanym przez dzieci, z klamerek i drucika kreatywnego.

Zapoznali się z działaniem Ozobotów, tablicą kodów graficznych. Zaprogramowali Ozobotom drogę, którą miał pokonać Mikołaj, przywiązując wagę do walorów przyrodniczych wokół trasy.           

Korzystając z tablicy kodów, zaplanowali trasę Ozobotom, które przemieszczały się wśród pingwinów,  wykonanych z wytłaczanek.

Planując trasę Ozobotom, poszukającym ptaków, które wróciły wiosną wzbogacili wiedzę o trybie życia ptaków.

Korzystając z tabletów wyszukiwali i zapisywali potrzebne informacje o przyrodzie, dzieląc się zdobytą wiedzą i informacjami.

W programie graficznym Packer Paint na tabletach wykonali rysunek Antarktydy.

Wykorzystując tablety, poszukali informacji o ptakach powracających wiosną i podzielili się zdobytymi informacjami.

Miłośnicy przyrody fotografowali otaczającą przyrodę, oglądali i omówili wykonane zdjęcia. Wyciągali wnioski z wykonanej pracy.

Korzystając z maty i kubków do kodowania przygotowali zadania związane z wiosennymi drzewami.

Omówili zasady pracy z LEGO, przygotowali zestawy do pracy. Po podzieleniu się zdobytą wiedzą na temat skutków ocieplenia klimatu, zbudowali dmuchawę chłodzącą, korzystając z aplikacji WeDo2.0 Pracowali z aplikacją WeDo 2.0, oglądali film, konstruowali wóz transportujący odpady zgodnie ze wskazówkami aplikacji.

Efektem działań przeprowadzonych z wykorzystaniem tabletów,  Photona, Ozobotów , LEGO oraz  różnych aplikacji jest przyswojenie przez dzieci wiedzy przyrodniczej i informatycznej w przyjemny i interesujący sposób. Dzięki pracy w ramach projektu dzieci podniosły swoje kompetencje cyfrowe i wzbogaciły wiedzę przyrodniczą. Rozwinęły zainteresowania przyrodnicze, świadomość ekologiczną.  Nabyły umiejętność prezentowania efektów swojej pracy.  

Zespół projektowy:

Szkoła:
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Broniszewicach
Powiat pleszewski  / Gmina Czermin
63-304 Czermin , Broniszewice 44 A

Nauczyciel: Ewa Józefiak

Uczniowie:
Oliwia Durska               
Liliana Fabisz                     
Nadia Fabisz                      
Wojciech Fabisz                
Dariusz Grzeszczak           
Weronika Guz                    
Julia Lewicz                        
Zuzanna Lisiak                   
Aleksander Maciejewski  
Weronika Marciniak        
Amelia Marzyńska            
Igor Michałowicz              
Michał Trybek                   
Maja walczak                    
Kornelia Zych                    
Ewa Ćwiklińska