Młodzi i przedsiębiorczy…

Założenia projektu

——————————————-

Celem projektu Młodzi i przedsiębiorczy było pobudzanie uczniów do aktywności, a także samodzielnego i kreatywnego myślenia. 

Realizacja

—————————————-.

W dzisiejszych czasach liczą się przede wszystkim kompetencje kluczowe czyli te, które niezbędne są do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycie aktywnym obywatelem to podstawa. Kompetencje „inicjatywność”i „przedsiębiorczość” oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenie ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Celem projektu Młodzi i przedsiębiorczy jest pobudzanie uczniów do aktywności, a także samodzielnego i kreatywnego myślenia. Nadrzędną rolę przypisuje się celom kształcenia, które w całym procesie edukacyjnym są wyznacznikiem treści nauczania, służących osiąganiu tychże celów. Wynika stąd ważna cecha projektu – nauczanie przez działanie. Projekt nasz będzie projektem zadaniowym, a więc będziemy przeprowadzać praktyczne działania, których celem będzie osiągnięcie zamierzonego rezultatu.

Założeniem projektu jest nabycie nowych umiejętności, a więc: – umiejętność podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, – umiejętność efektywnego współdziałania w zespole, – umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, – umiejętność dobrego planowania… Oprócz ww. umiejętności udział w projekcie pozwoli rozwijać następujące postawy: – uczciwość, – wiarygodność, – odpowiedzialność, – wytrwałość w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów, – poczucie własnej wartości, – szacunek dla innych ludzi i kultura osobista.

Cele szczegłowe:

Etapy  działalności:

a) planowanie działaności szkolnej firmy

b) działalność gospodarcza

c) etyka prowadzonej działalności

d) podsumowanie pracy w szkolnej firmie

e) moja przyszłość zawodowa.

 

Multimedia

Zamieszczono prezentację potwierdzającą realizację poszczególnych etapów

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Technikum im. H. Sienkiewicza
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Alicja Kukiel
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Wiktoria Bednarz
 2. Izabela Bieniek
 3. Wiktoria Jahnz
 4. Michalina Jankowska
 5. Jowita Kaźmierek
 6. Marta Kenig
 7. Martyna Kuklewska
 8. Aleksandra Maciszewska
 9. Patrycja Nowak
 10. Wiktoria Płocieniczak
 11. Maja Samek
 12. Aleksandra Skrzypek
 13. Klaudia Stańczyk
 14. Natalia Wiśniewska
 15. Weronika Wyrembek
 16. Malwina Żeszot