Mój region – moja Mała Ojczyzna | Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych

Założenia projektu

——————————————-

W projekcie wzięli udział uczniowie klas IV-VII uczęszczający do SP Kuchary Kościelne. W ramach projektu zbierali informacje dotyczące historii regionu, znanych postaci związanych z regionem, walorów przyrodniczych, historycznych miejscach pamięci. Projekt realizowany był w korelacji z innymi przedmiotami.

Realizacja

—————————————-

Gmina miejsko – wiejska zlokalizowana w południowej części powiatu na Równinie Rychwalskiej. Skupia 23 sołectwa. Powierzchnia gminy wynosi 11,7 km2 i zamieszkuje ją 8,4 tys. osób, z czego 2,3 tys. osób mieszka w Rychwale. Do projektu zgłosiło się siedemnastu uczniów z klasa 4-8 z takich miejscowości jak: Kuchary Kościelne, Kuchary Borowe, Czyżew, Święcia, Franki, Broniki, Rozalin, Modlibogowice.

W projekcie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych, którzy poprosili panią dyrektor o kilka słów na temat pracy szkoły.

Na pierwszych zajęciach uczniowie zostali zapoznani z CSW, z ULI 4-8, z projektem. Omówione zostały zasady pracy nad projektem. Na zajęciach był też poruszony temat bhp oraz odpowiedzialności za wykonywanie zadań Uczniowie biorący udział w projekcie fotografowali siebie, a następnie zdjęcia poddali obróbce w programie MS Word. Każdy miał za zadanie swoje zdjęcie przedstawić w różnych ramkach, kształtach, a następnie umieścić je na drzewie.

Linki do plków:

Plik 1 – proszę kliknąć aby pobrać

Plik 2 – proszę kliknąć aby pobrać

Plik 3 – proszę kliknąć aby pobrać

Plik 4 – proszę kliknąć aby pobrać 

Następnym zadaniem uczniów było wykonanie kilku ciekawych zdjęć przyrody, miejscowości w których mieszkają, aby pokazać jak dana wioska wygląda w barwach jesiennych. Każdy uczeń był zobowiązany do wybrania najlepszych zdjęć i przekopiowania ich do swojego komputera. Następnie uczniowie zapoznali się z pracą, obróbką zdjęć w edytorze graficznym photopea. Poddali obróbce zdjęcia przez siebie zrobione, przesyłali sobie poszczególne zdjęcia w celu dodania korekt i innego spojrzenia na dane zdjęcie.

Linki do plków:

Plik 1 – proszę kliknąć aby pobrać

Plik 2 – proszę kliknąć aby pobrać
Plik 3 – proszę kliknąć aby pobrać

W ramach zajęć  uczniowie szukali informacji historycznych i geograficznych dotyczących powstania miasta i gminy Rychwał. Mogli się pochwalić ciekawymi wiadomościami, które wyszukali w Internecie na przykład, że pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca Rychwała pochodzi z 1394 roku, w okresie 1394-1416 miasto uzyskało prawa miejskie,  lokowane było na prawie niemieckim i stanowiło szlachecką własność prywatną. O jego rozwoju decydowały przede wszystkim czynniki własnościowe, gospodarcze i społeczne.

Miasto Rychwał było początkowo własnością prywatną, należało do kolejnych właścicieli dóbr rychwalskich. W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej Rychwał stracił prawa miejskie i ze statusem osady wszedł w skład gminy Dąbroszyn. Najprawdopodobniej pod koniec I wojny światowej Rychwał ponownie uzyskał prawa miejskie. W przedmiotowym okresie Rychwał należał do jednostki administracyjnej szczebla powiatowego w Koninie (powiatu i obwodu konińskiego). W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Rychwała. Wraz z powiatem konińskim leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego – województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej  znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwowości polskiej (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych, np. Urząd Municypalny Miasta Rychwał, Magistrat Miasta Rychwał, Zarząd Miejski w Rychwale,

Korzystne położenie spowodowało, że Rychwał od dawna pełnił funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego. Na przełomie XIV i XV stulecia na terenie Rychwała został zbudowany zamek obronny (tzw. kamienica na kopcu) z gankami i otoczony głęboką fosą, z basztami i fosami. 

Do innych ciekawszych zabytków należy zaliczyć kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy wybudowany w 1476 r. i rozbudowany w latach 1790-00, w którym znajdują się między innymi krucyfiks z XV wieku, kropielnica z XVII wieku oraz renesansowy nagrobek kolatora (patrona) parafii Gabriela Złotkowskiego. Ozdobą wsi Kuchary Kościelne jest drewniana świątynia przy której zachowały się płyty nagrobne rodziny Gałczyńskich spokrewnionej z Kossakami, znaną familią malarzy artystów i pisarzy.

Na terenie gminy występują znaczne obszary lasów mieszanych oraz czyste zbiorniki wodne, zapewniające możliwość wypoczynku i rekreacji. W okolicach miasta jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej „Bagno”, a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat (pomnik przyrody).

Po upadku powstania w 1864 roku na mocy ukazu carskiego rozpoczęto likwidację miasta. W 1870 roku Rychwał stracił prawa miejskie. W Polsce kolejno wybuchały powstania. Działania powstańcze nie dotarły bezpośrednio do Rychwała. Skierowały się natomiast na północ, do Dąbroszyna, gdzie miała miejsce potyczka z Rosjanami. Powstańcy na krótko schronili się w lasach grabowskich, gdzie na szczycie góry pochowali poległych. Kolejna potyczka z Rosjanami miała miejsce we wsi Grochowy. Była to walka zwycięska, choć nie bez ofiar. Na cmentarzu w Grochowach znajduje się mogiła poległych.

Uczniowie szukali zdjęć, które przedstawiały miasto, a także jego zabytki. Porównywali wygląd miasta i gminy dawniej i dziś. Sprawdzali, które zbytki zachowały się na terenie gminy czy samego miasta. Wyszukiwali informacje dotyczących miejsca zamieszkania. Szukali informacji na temat miejscowości, w których mieszkają na terenie gminy Rychwał, zdjęć, które przedstawiają daną miejscowość w czasach teraźniejszych, dawnych i porównywali do zdjęć zrobionych przez siebie. Uczniowie na zajęciach doskonalili swoje umiejętności retuszu, wyostrzania, koloryzowania przez siebie zrobionych zdjęć. Wkomponowywali zdjęcia do wybranych tekstów na temat gminy Rychwał oraz miejsc zamieszkania. Uczniowie dokumentowali poprzez nagrywane filmy oaz fotografie w jaki sposób dekorowali choinki świąteczne. Następnie filmy i zdjęcia poddali obróbce w wybranych programach. Doskonalili swoje umiejętności pracy z edytorem graficznym, programem obróbki filmów.

Nastała aura zimowa i można było pokazać jak wygląda moje najbliższe otoczenie zimą. Na zdjęciach ukazane zostało piękno miejscowości, w której mieszkamy, uczymy się. Zdjęcia były wykonywane przez uczniów w różnych porach dnia i przy zmiennej pogodzie. Uczniowie poddali obróbce swoje zimowe zdjęcia. Wykorzystali do tego celu filtry w edytorze graficznym photopea. Sprawdzali jak zdjęcia wyglądają po nałożeniu różnych filtrów. Następnie wstawiali napisy na zdjęcia wykorzystując różne czcionki, kolor i wielkość czcionki.

Plik 1 – proszę kliknąć aby pobrać  

Plik 1proszę kliknąć aby pobrać

Plik 2 – proszę kliknąć aby pobrać

Plik 3 proszę kliknąć aby pobrać

Plik 4proszę kliknąć aby pobrać 

W czasie zimy, przy dużej ilości śniegu można również wykonać zdjęcia krajobrazowe otoczenia swoich miejscowości. Przy tej okazji można zapoznać się z pojęciami takimi co to jest pierwszy plan, tło, co to jest kadrowanie, operowanie zoomem, jak najlepiej wykorzystać światło, słońce, lampę błyskową do sfotografowania obiektów, krajobrazu, postaci. Następnie nakładają filtry, wyostrzają, kadrują, przycinają zdjęcia w programie Ms Word, dodają ramki, odpowiednie kształty. Bawią się wklejając w krajobraz zdjęcie swojego ulubionego zwierzątka lub swoje zdjęcie.

Plik do pobrania:

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-6217c45a-ee5d-4c8a-be3c-eae11ab3f947

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-2aaa924f-9735-47e9-8456-b585c0bf447f

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-f5d03865-b009-4dcf-8c5e-478dc6b5601f

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-1cf40f47-6415-4486-a678-94e38a46579b

Dzieci lubią pobawić się na śniegu. Przy okazji zabaw zostały zrobione zdjęcia, nakręcone filmy. Można fotografować lepienie bałwana, zjeżdżanie na sankach. Były to zdjęcia zastane oraz zrobione w ruchu. Uczniowie uczyli się wykonywania zdjęć z różną przysłoną fotograficzną, czasem naświetlania, głębią ostrości. Następnie w edytorze graficznym kadrują, przycinają, nakładają odpowiednie filtry, dodają ramki, kształty, rozjaśniają, przyciemniają zdjęcia, dodają napisy. Przez cały czas doskonalą swoje umiejętności w obrabianiu zdjęć w edytorze graficznym photopea, a także w projektowaniu w Ms Word.

Nadeszła wiosna, dni są coraz dłuższe, cieplejsze, na drzewach pojawiają się pąki, kwiaty kwitną w ogrodach przydomowych. Uczniowie biorący udział w projekcie wyszli ze swoimi tabletami aby pokazać na fotografiach jak wyglądają ich miejscowości w wiosennym słońcu. Jak różnią się zdjęcia wiosek zrobione zimą i teraz wiosną. Jak można operować światłem wykorzystując promienie słońca. Uczniowie chcą pokazać jak przyroda budzi się do życia. Rozkwitanie pąków na drzewach, przylot i wędrówki bocianów, jak wygląda wiosenny las.

Pliki do pobrania

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-0c60fd06-e8a3-4610-9136-d93db59759d3

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-318786d3-3bb8-4b97-883a-a3b692ecfd23

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-32bedd80-eed7-4771-9920-5647030f84dc

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-3c3b3639-9e51-4631-9e74-2c0b954bbd15

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-40437771-2444-44bd-b7ff-08c4e310a323

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-4bba65ee-72c6-48a3-b2f3-6629885f7a2c

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-53cfb349-9705-4cec-9c08-f4b0932f9d60

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-5f071920-1953-432d-a01b-2fccba54a07c

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-6354ea48-40de-44f0-bff3-8b4b37e00dcd

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-714835a5-830f-46e1-a9e9-2f1bf68f57f1

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-bd859895-0be7-4da5-bac9-9b0bed3ddb07

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-befc1410-2de3-432e-9c96-f1e99fd7b6aa

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-bf224780-de1d-40fd-81b7-7949667199b9

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-c3e6305c-4a4e-4fc8-aee4-e16d8caa46ef

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-cd5fe9dd-cf3b-4f24-b113-e8c1681d85e6

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-e1b45105-2e9c-4287-af1d-843539336e17

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-f4ec370f-27d8-4069-8568-a1cb9c2a8a5a

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-cee7fc09-281e-45c0-b3d4-6e1691dde220

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-f6635c0b-8b49-4c9a-bb66-0f4009a096c1

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-cbc1570f-d68f-447d-97a5-926aeed0ffbd

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-1caa58c8-1749-4c0e-8b66-4331212b1cb5

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-1d52de55-9085-4036-a0e7-2bd799988f90

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-59d0404d-ae62-49c4-8410-75bf7527b612

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-6991a73a-07ff-484e-bb0a-16278bb1e35e

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-8d3c4921-1500-48ff-807d-c438ca6802ad

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-95aadeb6-e936-42ed-97aa-350c32ceb2e3

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-c36bef2d-ad2b-4b9c-bc90-59eb973d8a11

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-c65e2a31-0a19-4564-bf65-9c3449799355

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-2b0d507a-a951-45cb-a99b-2018c88fe180

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-1a18b742-6002-4cda-bc2a-a2a1742de180

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-d192c493-d1f0-4b42-8b17-a7fa0cd6dae8

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-d65e6388-1f98-4e30-aa8b-95339122e487

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-fe5d1df6-ae2d-405d-83b9-ce899f867a28

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-8abd1266-be4a-455a-895d-527e8b3b3941

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-9c128aa6-b418-495b-97ab-87b191f20d46

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-649fac9e-257f-419b-a927-ae302787873f

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-66f5d37b-75ec-420a-b106-40d284daf435

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-57c9d861-fa93-4d5c-95ec-794955c233b8

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-2b0d507a-a951-45cb-a99b-2018c88fe180

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-32524db6-0e62-4fe6-b889-f41d4fb325e5

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-9845b788-04d3-4be0-b484-ba2b9cf2204a

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-a55151fa-b3e9-4d68-95ee-5b3fa2ccf997

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-d414a31b-e318-4281-bd43-f081927d1312

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-e1cbd473-fcdb-4536-b75b-ff698750e060

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-ee1e879b-8ac0-4e12-89a9-eb331f1987ae

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-23e1e02d-04fe-40e8-a86d-93cb30984251

Dzięki tabletom i wmontowanym aparatom mogliśmy się pokusić o robienie zdjęć z bardzo bliskich odległości. Oczywiście tutaj najbardziej wdzięczna do fotografowania jest przyroda. Uczniowie uczyli się w jaki sposób ustawiać aparat, jak najlepiej wykorzystać warunki oświetleniowe, stabilizację obrazu, zoom, autofokus.

Pliki do pobrania

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-68e32280-0907-4fa0-aa91-25ec70c09f8d

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-4fdc042f-e354-4bf0-9c83-caad95505c28

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-3af5f597-ff70-499a-b8ec-934e4ebc9586

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-40e87b47-47ce-4445-a9cf-c90cc7dbb9f2

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-3738dfa0-b2d5-4202-bfb9-2c23b55bdb61

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-29e8a317-38b4-4742-a713-0fbbd50775de

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-2ae692d5-0629-4e4d-9a7e-2d6f0c987444

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-58f16491-4f9b-4b5a-91d8-c679247722e8

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-b0189d72-8291-4fad-b189-4c4ef498bd2c

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-c78b0e31-aea5-4d59-8a2c-97443a4b2bc8

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-f7130ade-462c-4440-b4ea-c51fdba5cf84

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-19b0fe17-d82f-40a5-8e85-16e9d5026609

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-600d006c-b99d-4cad-8ca7-1c328744a023

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-9a36ad16-e03b-49b1-b166-c9860240d31e

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-a0f336ec-90c3-4282-a69b-3c59e6e32efb

Po pierwszych zajęciach z makrofotografiii fotografowaniu rzeczy, które znajdowały się w pokoju czas było wyjść i poszukać w przyrodzie wszystkiego co nadaje się do zrobienia zdjęć z bliskiej odległości z wykorzystaniem odpowiedniego światła, kadrowania Uczniowie uczulani byli, aby nie zasłaniać słońca i uważać na cień. Następnie swoje prace przeglądali w edytorze graficznym photopea i nanosili wszelkiego rodzaju poprawki, a także bawili się ze swoimi pracami stosując efekty specjalne.

Pliki do pobrania

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-07c8b17b-8606-443d-b42b-4f3f3593b784

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-1e7bb3fc-f827-4c33-9aaf-9b1cb48affc8

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-479a4fb1-2b3b-4e12-9304-75969ceb8b27

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-57da28c2-0873-41d8-a95a-921731f9382e

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-65850d9d-4f4c-4b4d-8238-e624695c2326

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-a05115b5-72f2-44f2-854e-5faa69fa4931

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-b152f5aa-799b-436b-ab1d-2d8bfc08fb12

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-c9bec804-f80b-40c9-b535-ce45545ad5ef

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-ece37526-65d9-47d7-8e11-0793bb705493

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-1ca4336b-36b9-4ce1-88eb-e2093dc3c341

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-37397e47-f922-4f02-a583-c74adb85966a

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-74e0cade-b8b1-48e6-a181-7c8996051f28

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-74fba31c-d1c9-4f92-a174-7710fcbe3932

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-862b19c4-4c74-4818-abfa-a53a6dd3b5e9

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-a5d4af2c-61e6-45fb-af53-7f26250c943f

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-b281bbcd-77b3-4ca2-9d1c-5b687fcc7f4e

Mieliśmy prelekcję, a następnie dyskusję co nam daje fotografowanie plenerowe, obiektów historycznych, flory i fauny, rodziny. Uczniowie doszli do wniosku, że zrobione dobrze zdjęcia, które przetrwają wiele lat w albumie są wspaniałą pamiątką. Zawsze można do nich wrócić pooglądać, przypomnieć sobie dawne czasy. Podobnie jest z nakręconymi filmami. Oglądaliśmy filmy nakręcone w roku 1992. Uczniowie zobaczyli swoich rodziców, którzy chodzili do szkoły do której oni sami teraz uczęszczają. Podsumowując można powiedzieć, że uczniowie swoją pracą, zaangażowaniem w jakimś stopniu wykonują pracę etnografa. Następnie wybierają zdjęcia przez siebie wykonane w różnych porach roku (jesień, zima, wiosna), a następnie układają i tworzą swój własny album. W albumie znajdą się zdjęcia plenerowe, przyrodnicze, zdjęcia gminy Rychwał, miejscowości, w których uczniowie mieszkają, a także zdjęcia makrofotografii. Będzie to wspaniała pamiątka pracy i udziału w projekcie mój region-moja mała ojczyzna

Pliki do pobrania

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-df653c4c-dca6-447a-99f1-a8e0e95dcd40

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-ae7f15ef-a594-431f-9516-2efaaf83db07

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-2503506c-3c87-4f88-b67f-750a0f9c3c24

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-59ac5c47-f953-48eb-925f-6901096796a8

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-9ea5dd99-bb55-495a-840c-a568a2ab55de

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-e4930cd7-1b8a-42bc-9326-f9d3310931b8

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-be6dc02e-85a6-4134-a062-5555d05a311c

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-59ac96af-d512-4e8a-b9fa-13f5fc28e1d9

Na zajęciach uczniowie chętnie wymieniali się swoimi pracami. Rozmawialiśmy na temat programów do obróbki filmów, zdjęć. Wszyscy jednomyślnie doszliśmy do wniosku, że gmina na zdjęciach i w rzeczywistości wygląda wspaniale.

Pliki do pobrania

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-04863fb6-3294-4352-930f-cbfe29ed8868

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-0b4bb1ab-0fb1-4c1a-b3ef-0cc105b29e20

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-18d24e13-7040-48d9-b773-501cd9a4acef

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-21d93e5a-d4a6-41d6-ae99-ee5617768035

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-26f77ad7-14a5-4b0f-8337-b9bb3a4ca751

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-3048f6c2-863f-4dee-bd77-85edfac01750

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-371a4bf8-c45b-41a0-a2d2-a41c3f4a878f

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-443cc8aa-cd07-4237-ab51-6b64f53e52de

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-5f04555e-77d0-43dd-9d2f-8ce5dc822778

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-6260a69a-7398-420c-acd7-49243ad2b580

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-862915c1-d9c4-4165-9b51-35aacfd54f14

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-88349e82-5358-4261-962c-62636ee71272

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-94ffcc52-4e30-482c-94f8-3c95d1edfbb8

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-f46a798a-9b15-4b83-ac09-45ee3e229732

https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-f99f9aa4-f04c-4e40-b5e0-faceaee0b8c3

Prezentacja została zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym faceboku.

Multimedia

Wywiad burmistrza i nasza grupa.

 

Efekty prac z edytorem graficznym, programem obróbki filmów.

 

 

 

 

Zabawy w śniegu:

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Waldemar Gąsiorowski
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Julia Andrzejaszek
Patrycja Drapik
Dominik Gulczyński
Szymon Karmowski
Patrycja Ligocka
Cyprian Michalak
Jakub Miedziński
Maria Ozimska
Mikołaj Patrzykąt
Maria Piaseczna
Antoni Przespolewski
Szymon  Sobański
Dominik Tomczak
Dominik Wiatrowski
Mateusz Włośkiewicz
Wiktoria Wróbel
Oliwier Wysocki
Julia Zamiara