Moje miasto – ciekawe i bezpieczne.

Założenia projektu

——————————————-

W ramach projektu uczniowie promowali swoje miasto tworząc: prezentacje, gazetki, mapy myśli, filmik, quizy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w szkole oraz rozwijanie zdolności kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Ważnym aspektem projektu było kształtowanie zasad współpracy w grupie ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi TIK.

Realizacja

—————————————-

Współczesna edukacja stawia na szkołę, która powinna być otwarta na innowacje i to nie tylko w świecie technologii, ale także w odniesieniu do procesów uczenia się i nauczania. Techniki multimedialne stają się dziś codziennością w szkołach, choć wciąż ich wprowadzanie zależne jest od warunków finansowych placówek oraz stopnia merytorycznej wiedzy i świadomości nauczycieli.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu w roku szkolnym 2019/2020, wzięła udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, realizując podprojekt ULI 4-8, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji  uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK.

Nasza szkoła w ramach projektu otrzymała dostęp do sieci internetowej oraz specjalistyczny sprzęt, w tym: laptop, tablety, aparat fotograficzny, i pomoce dydaktyczne: gry ScootieGo!, Lego WeDo 2.0, BeCreo oraz aplikacje cyfrowe służące do wspomagania nowoczesnego kształcenia, co bardzo wzbogaciło naszą bazę dydaktyczną.

Zajęcia realizowane były od listopada 2019 roku do końca maja 2020 roku, w 16 osobowej grupie uczniów klas VI-VIII w oparciu o specjalnie przygotowane narzędzia edukacyjne i informatyczne dostosowane do wieku uczniów oraz ich możliwości. Opiekunem grupy projektowej była pani Urszula Gawryszewska. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach systematycznie i pracowali bardzo aktywnie.

Tematyka zajęć dotyczyła między innymi: bezpieczeństwa w sieci, narzędzi komunikacji i pracy zespołowej, programowania, aplikacji wspierających w zdobywaniu umiejętności oraz zrozumienia współczesnego świata. 

Zajęcia realizowane były metodą projektu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ukierunkowane były na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych, skierowane do uczniów w każdym wieku. 

Efektem końcowym całego przedsięwzięcia jest projekt uczniowski „Moje miasto-ciekawe i bezpieczne”. W ramach projektu uczniowie promowali swoje miasto Przedecz oraz kształtowali zasady współpracy w grupie ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi TIK. Projekt uczniowski rozpoczęliśmy od podziału grupy projektowej na trzy zespoły zadaniowe. Następnie zapoznaliśmy się z tematem i celami projektu. Grupa projektowa pracowała nad stworzeniem harmonogramu działań w ramach projektu „Moje miasto- ciekawe i bezpieczne”. Zespoły miały przydzielone zadania do wykonania i pracowały wg harmonogramu działań. Projekt uczniowski realizowany był od listopada 2019 roku do maja 2020 roku. Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem, do pracy motywował ich fakt, że mogą promować swoje miasto w regionie. W ramach projektu uczniowie wykonali: gazetkę okolicznościową, ulotkę o Przedczu, przewodnik multimedialny o swoim mieście i krótki filmik promujący miasto oraz quiz o Przedczu.

  Pierwszym efektem projektu było stworzenie czterostronicowej gazetki okolicznościowej o wydarzeniach z miasta i regionu.  Do wykonania gazetki uczniowie wykorzystali programy polecane przez twórców przewodnika dydaktycznego „Cyberprzestrzeń: wyprawa do wnętrza netu”: SCRIBUS, GIMP i WORD. Zespoły pracowały nad poszczególnymi artykułami, pozyskując informacje z różnych źródeł oraz własnej inwencji twórczej, a tu prezentujemy efekt pracy:

Głównym elementem projektu było stworzenie przewodnika multimedialnego o Przedczu w postaci prezentacji multimedialnej o ciekawych miejscach miasta. Przewodnik zawiera ciekawe informacje o historii, zabytkach, kulturze i ludziach pochodzących z tego miasta. Jest materiałem promującym miasto w środowisku. Uczniowie zdobywali informacje o mieście z różnych źródeł, posiłkowali się informacjami z bazy internetowej, publikacji książkowych oraz wizyt w różnych instytucjach miasta. Spacerując po mieście wykonywali zdjęcia i robili krótkie filmiki projektowym aparatem fotograficznym. Z pozyskanych i wyselekcjonowanych materiałów prowadzono prace nad prezentacją multimedialną, wykonaną w programie PowerPoint, wytypowane zespoły pracowały nad tekstem, grafiką i dźwiękiem. Zespół projektowy pracował nad prezentacją na Dysku Google,

W ramach projektu powstał również krótki filmik promujący miasto: Przedecz- miasto Wielkopolski. Uczniowie dzięki wcześniej zdobytym materiałom bawili się w producentów filmowych, poznając programy do tworzenia filmów: Movie Maker, Corel VideoStudio12, a oto efekt ich pracy w przedstawionym poniżej filmie.

Kolejnym etapem projektu było wykonanie w zespołach zadaniowych ulotek informacyjnych o Przedczu, zachęcających do poznania i odwiedzenia naszego miasta. Uczniowie wymieniali się zdobytymi wcześniej materiałami o mieście i wyszukiwali ciekawych informacji przydatnych do promocji miejsca, w którym żyją i uczą się, tworzyli swoje prace w programach Word i Publisher, po wydrukowaniu prezentowali je w szkole, zachęcając do poznawania swojej małej ojczyzny, a to efekty ich pracy:

 
 

Ostatnim elementem pracy nad projektem było stworzenie quizu o Przedczu na platformie Kahoot! Moje miasto- Przedecz. Quiz posłuży innym uczniom i nauczycielom, jako pomoc w szkole do przeprowadzania konkursu wiedzy o swoim mieście oraz będzie ciekawą formą poznawania swojego regionu.

Na naszych zajęciach nie brakowało wspaniałej zabawy i uśmiechu na twarzach dzieci, wspaniałym przerywnikiem w projekcie uczniowskim była zabawa w programowanie z zestawami ScottieGo! i LegoWo 2.0, gdzie uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji informatycznych oraz zainteresowań związanych z programowaniem i robotyką.

 

 

  Mam nadzieje, że prowadzone zajęcia sprawiały radość i zadowolenie dzieciom, jak również miały wpływ na poszerzanie i zdobywanie nowych wiadomości o życiu i świecie także tym wirtualnym. Efekty projektu uczniowskiego „Moje miasto- ciekawe i bezpieczne” będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i przedstawione uczniom i rodzicom na gazetce wirtualnej szkoły. 

Udział szkoły w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, był dla uczniów i opiekuna ciekawym doświadczeniem. Dzieci dzięki projektowi miały możliwość rozwijania zainteresowań z wirtualnej cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu kompetencji w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole oraz zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Ważnym aspektem projektu było kształtowanie zasad współpracy w grupie ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi TIK. Dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej szkoły zajęcia informatyczne i pozalekcyjne będą mogły być prowadzone w atrakcyjnej formie w kolejnych latach. 

Multimedia

Film podsumowujący efekty naszej parcy

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Przedczu – Szkoła Podstawowa im. Wł. Umińskiego w Przedczu
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Urszula Gawryszewska
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Maja Ginter
 2. Kacper Żurawicz
 3. Bartosz Pelikański
 4. Hanna Paluszkiewicz
 5. Luiza Marczak
 6. Aleksandra Ostrowska
 7. Nikola Więtczak
 8. Rafał Nowakowski
 9. Joanna Nowakowska
 10. Jagoda Dopierała
 11. Kacper Ostruszka
 12. Weronika Dobrowolska
 13. Rafał Borzenda
 14. Aleksander Cichowicz
 15. Anita Witczak
 16. Klaudia Frontczak