My i nowoczesne technologie

Założenia projektu

Podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne ma na celu kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych, w tym kompetencji informatycznych. Chciałam, aby uczniowie realizujący projekt nabyli umiejętności kreatywnego podejścia do rozwiązywania sytuacji problemowych, umiejętności programowania oraz posługiwania się nowymi aplikacjami, a także potrafili współpracować w grupie.

Realizacja

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła – Technikum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim – wzięła udział w IV edycji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach podprojektu: „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI SPP)”. W wyżej wymienionym projekcie uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa naszych uczniów. Spotykaliśmy się w okresie od listopada 2021 r. do maja 2022 r. w formie zajęć pozalekcyjnych,  realizowanych w większości na terenie naszej szkoły. Pierwsze spotkanie zespołu uczniowskiego miało na celu wzajemne poznanie się oraz integrację. Korzystaliśmy z otrzymanych gier, takich jak: Story Cubes  oraz Dixit. 

Story Cubes

Story Cubes

Gra Dixit

Gra Dixit

Uczestnicy projektu mieli możliwość przedstawienia swoich oczekiwań, odpowiadając na pytanie poprzedzające realizację zadań projektowych.

AnswerGarden

AnswerGarden

Następnie zastanawialiśmy się nad nazwą projektu, wytyczyliśmy cele, które będziemy realizować oraz ustaliliśmy zasady naszej współpracy. Zaplanowaliśmy poszczególne etapy realizacji projektu oraz podzieliliśmy się na grupy zadaniowe. 
Ostatecznie nasz projekt otrzymał nazwę: „My i nowoczesne technologie”.
Podczas pracy projektowej, na zajęciach wykorzystywaliśmy w pełni sprzęt, który otrzymaliśmy.
Najbardziej cieszyliśmy się z tabletów Blow Platinum TAB10.

Tablety

Tablety

Podczas kolejnych zajęć zapoznaliśmy się z systemem obsługującym Merge Cubes.
Korzystaliśmy z aplikacji dostępnych w systemie, takich jak: system słoneczny, anatomia ciała i zmiany zachodzące w skorupie ziemskiej. 

Merge Cube 1

Merge Cube 1

Merge Cube 2

Merge Cube 2

   

Ponadto, w ramach korelacji międzyprzedmiotowej, skorzystaliśmy z materiałów przygotowanych przez Goethe-Institut Warschau, poznając dzięki materiałom GI, różne zawody i związane z nimi słownictwo w języku niemieckim. Samodzielnie tworzyliśmy Merge Cubes, wykorzystując szablon znajdujący się na stronie

Merge Cubes szablon

Merge Cubes szablon

 Przykładowe zawody, które omawialiśmy to:
 • Elektriker/in (elektryk) Share code: EMX-DDR
 • Mechatroniker/in (mechatronik) Share code: HGR-VJR
Merge Cubes 3

Merge Cubes 3

   
Merge Cu4bes

Merge Cu4bes

Merge Cubes 5

Merge Cubes 5

Sporo wysiłku i pracy zajął nam samodzielny udany montaż drukarki 3D, i tym nasza radość była większa.

Drukarka 3D_1

Drukarka 3D_1

Drukarka 3D_2

Drukarka 3D_2

    

Wreszcie mogliśmy zająć się klockami Lego, na co najbardziej czekaliśmy. Zapoznaliśmy się z zestawem Lego Education Spike Prime, wykonując ćwiczenia wstępne z matrycą świetlną, silnikiem, czujnikiem kolorów, odległości, siły oraz czujnikiem żyroskopowym. Następnie uczniowie zabrali się za konstruowanie prostych modeli robotów. Z powodzeniem udało się zbudować wiele robotów, wykonujących różne zadania. Za każdym razem cieszyliśmy się z efektów naszej pracy. 
Do najciekawszych projektów, które wykonaliśmy samodzielnie, możemy wymienić:
– Robota, przebywającego zadaną odległość lub zatrzymującego się po natrafieniu na przeszkodę. 

Robot 1

Robot 1

Robot 2

Robot 2

Robota synoptyka, pokazującego pogodę w danym mieście – projekt „Słońce czy deszcz”.

Robot Synoptyk 1

Robot Synoptyk 1

Robot Synoptyk 2

Robot Synoptyk 2

Robota „Tancerza breakdance”, którego ruchy nóg i ramion były zsynchronizowane z migającą na hubie lampką. 

Robot Tancerz 1

Robot Tancerz 1

Robot Tancerz 2

Robot Tancerz 2

Robota „Trenera”, zliczającego wykonane brzuszki oraz ilość spalonych kalorii.

Robort Trener 1

Robort Trener 1

Robot Trener 2

Robot Trener 2

Robota, sprawdzającego – projekt „Kontroler jakości”.

Robot kontroler jakości 1

Robot kontroler jakości 1

Robot kontroler jakości 2

Robot kontroler jakości 2

Robota, biorącego udział w wyścigu skoczków, szukając przy tym w trakcie wykonywania zadania najbardziej efektywnego sposobu poruszania się bez użycia kół. 

Robot Skoczek 1

Robot Skoczek 1

Robot Skoczek 2

Robot Skoczek 2

Prototyp maszyny CNC, zawierający usterki celem ich zdiagnozowania oraz naprawy. 

Maszyna CNC Pisak

Maszyna CNC Pisak

Maszyna CNC ołówek

Maszyna CNC ołówek

Na potrzeby podsumowania i prezentacji projektu uczniowie zbudowali robota rowerzystę – projekt „Pod górkę”, którego zaprezentowali podczas Dni Otwartych Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Ostrowie Wielkopolskim, odbywających się w dniach 1 i 8 kwietnia 2022 r. 

Robot Rowerzysta 1

Robot Rowerzysta 1

Robot Rowerzysta 2

Robot Rowerzysta 2

Dziesięcioosobowa grupa uczniów Technikum nr 4 zaprezentowała przed szerokim gronem odbiorców, do których zaliczyć należy uczniów, nauczycieli, dyrekcję naszej szkoły oraz ósmoklasistów z terenu powiatu ostrowskiego i ich rodziców, tematykę oraz utrwalone na slajdach działania, realizowane w ramach projektu „My i nowoczesne technologie”. W prezentacji szczególne miejsce zajęły efekty i osiągnięcia kilkumiesięcznej pracy uczniów, zaangażowanych w podprojekt ULI.
Fotoewaluacja naszego projektu wraz z prezentacją poruszających się robotów, zbudowanych z klocków LEGO cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród oglądających.

Dni otwarte 1

Dni otwarte 1

Dni otwarte 2

Dni otwarte 2

Dni otwarte 3

Dni otwarte 3

Dni otwarte 4

Dni otwarte 4

    

Aby nasze działania nie pozostały bez echa wśród rodziców uczniów naszej szkoły, postanowiliśmy kolejny raz przedstawić efekty naszej wielomiesięcznej pracy rodzicom podczas trwania śródokresowych spotkań wychowawców z rodzicami uczniów, które odbyły się dnia 26 kwietnia 2022 r. 

Zebranie z rodzicami 1

Zebranie z rodzicami 1

Zebranie z rodzicami 2

Zebranie z rodzicami 2

Na koniec realizacji wytyczonych na wstępie zadań i wspólnych działań dokonaliśmy ewaluacji naszego projektu, która przeprowadzona została na podstawie rozmów z uczniami, fotoewaluacji, ankiet wypełnionych przez rodziców oraz uczniów. 
Wszyscy respondenci wypowiedzieli się pozytywnie na temat udziału w IV edycji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Uczniowie wykazali się dużą samodzielnością i kreatywnością oraz nabyli wiele umiejętności, które z pewnością będą procentowały w ich dalszej edukacji.
Z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że: 

 • 100% rodziców jest zadowolona z faktu, iż ich dzieci brały udział w projekcie CSW (pytanie 1),
 • Rodzice uczniów jednoznacznie stwierdzili, że dzięki udziałowi w wyżej wymienionym projekcie, zwiększyło się zainteresowanie ich dzieci elementami informatyki i robotyki (pytanie 2),
 • 90% rodziców oczekuje kontynuacji realizacji programu w następnym roku szkolnym (pytanie 3).

zdjecie_35.jpg

Multimedia

Trener Leonardo

Rowerzysta

Synoptyk

Skoczek

Maszyna CNC (ołówek)

 

Kontroler jakości

 

Tancerz Breakdance

Maszyna CNC (pisak)

Fotoewaluacja

Zespół projektowy:

Nazwa szkoły: Technikum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Daria Wróblewska
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 • Kamil Bilski
 • Dariusz Cyba
 • Sebastian Gilicki
 • Damian Goździkowski
 • Nikodem Kociński
 • Mikołaj Kujawa
 • Mateusz Mądry
 • Michał Olszanowski
 • Mateusz Rosa
 • Mikołaj Trusiński