Nauka z Tikiem jest „COOL”

Założenia projektu

——————————————-

Projekt adresowany był do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Założeniem projektu było wspiercie rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole podstawowej. Realizowany był  w formie zajęć pozalekcyjnych. Projekt miał również na celu podniesienie poziomu kompetencji w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej. 

Realizacja

—————————————-.

Opis realizacji projektu i uzyskane efektu najlepiej odda przedstawia poniższa kolekcja zdjęć oraz załączony film.

 

Multimedia

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej:  prowadzący Natalia Chołody
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Nina  Chołody

 2. Filip Kamiński

 3. Bartosz  Wieczorek

 4. Maja  Nowicka

 5. Łukasz  Strauchmann

 6. Filip  Wojciechowski

 7. Izabela Wilk

 8. Julianna Szmania

 9. Emilia Tadej

 10. Alicja Wronkowska

 11. Wiktoria Wajgelt

 12. Ksawery Kropkowski

 13. Rodryg Wajgelt

 14. Dawid  Kobielak

 15. Klaudia Sujka

 16. Sebastian Hałupka

 17. Damian Majewski