Strefa Pixeli

Założenia projektu

——————————————-

Głównym celem projektu było nabycie umiejętności graficznych, tworzenie i wykorzystanie grafiki rastrowej w cyberprzestrzeni. Poznanie zasad wykonywania zdjęć w trybie manualnym aparatem cyfrowym. Przeprowadzenie fotorelacji z zajęć projektowych i prezentowanie ich społeczności szkolnej i lokalnej.

Realizacja

—————————————-.

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 21.11.2020 r. 17 licealistów wraz z opiekunem omówiło cele projektu i współpracy oraz wybrało nazwę grupy „Strefa Pixeli”.
Nazwa nawiązuje do zagadnień, które realizowane były w trakcie projektu, a przede wszystkim do pracy z grafiką rastrową, będącą w obszarze zainteresowań uczniów. Na pierwszych zajęciach zostały wykonane projekty logo grupy.

W trakcie zajęć, na których uczniowie korzystali z programów do obróbki cyfrowej, zostali także zapoznani z budową aparatu cyfrowego i podstawą działania aparatu. Wykonując zdjęcia poznali podstawowe zasady wykonywania zdjęć w ruchu. Zapoznali się z trybem manualnym aparatu cyfrowego, ustawiając wartości przysłony, czasu, balansu bieli oraz czułości ISO. Wykonując zdjęcia uczniowie wykorzystali podstawowe zasady robienia zdjęć w ruchu i następnie poddali je obróbce cyfrowej. 
Wykorzystując nabyte umiejętności podczas zajęć wykonywali fotografie zaprogramowanych robotów LEGO Mindstorms.

Uczniowie mieli także za zadanie zbudowanie robotów według własnego pomysłu, zaprogramowanie i zaprezentowanie ich działania. Zajęcia z robotyki poprzez zabawę doskonale przyczyniły się do zainteresowania wiedzą techniczną oraz pasją tworzenia. Uczniowie doskonalili pracę w zespole i kreatywne rozwiązywanie problemów. Podczas konstruowania robotów zostały one wyposażone w silniki i sensory ruchu: np. odległości, światła, dźwięku, koloru. Do programowania robotów zostały wykorzystane komputery i tablety.

Produktem końcowym grupy było stworzenie projektów koszulek tematycznych w programie GIMP, które nawiązywały do tematyki zajęć, nazwy grupy i projektu. Zostały one wykonane według wcześniej ustalonych wytycznych, czyli rozmiaru 25x20cm, rozdzielczości 300 dpi i uwzględnieniu tzw. krzywych. Pliki zostały też zapisane w postaci pliku PNG, czyli wykorzystując bezstratną kompresję, 48- bitową głębię kolorów oraz kanał alfa. Zapisany plik w tym formacie obsługuje przezroczystość, więc można go wydrukować na tle w dowolnym kolorze.

Projekt z pewnością przyczynił się do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów, a otrzymane w ramach projektu pomoce dydaktyczne jak np. gry logiczne, tablety i zestawy klocków LEGO Mindstorms z pewnością będą wykorzystane do pracy z uczniami podczas zajęć dydaktycznych jak i wychowawczych. 

Współczesna szkoła stawia coraz to nowe wyzwania przed dorastającym pokoleniem i wymusza na nauczycielach dostosowanie się do ciągłych zmian w celach, środkach i metodach kształcenia oraz kreatywne podejście do sposobów nauczania. Dlatego musimy być otwarci na zmiany i gotowi na realizację wyzwań, które niesie przyszłość, a podwyższenie kompetencji cyfrowych to z pewnością kolejny krok w przyszłość.

Multimedia

Strefa Pikseli

Pracownia komputerowa

  

Praca w projekcie

 

Strefa Pikseli

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Piotr Cyganik
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Paweł Grzebyta

 2. Sara Kwiecień

 3. Oliwia Klocek

 4. Weronika Bałamut

 5. Natalia Szramska

 6. Zuzanna Bućkowska

 7. Luiza Czeszyńska

 8. Julia Małecka

 9. Klaudia Kunicka

 10. Dominik Czarnkowski

 11. Bartosz Balcerek

 12. Mikołaj Zatorski

 13. Łukasz Juchniewicz

 14. Jakub Niedźwiecki

 15. Jakub Zagraniczny

 16. Mateusz Staniewicz

 17. Damian Baranowski