Poczt@ – sztuka nowoczesnej epistolografii

Założenia projektu

——————————————-

Celem projektu było podniesienie kompetencji uczniowskich w zakresie swobodnego i krytycznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poznanie zasad funkcjonowania tradycyjnej poczty oraz reguł dotyczących korzystania z poczty elektronicznej – netykiety, redagowania i wysyłania e-maili z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Realizacja

—————————————-

Jesteśmy uczniami klas szóstych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach. W bieżącym roku szkolnym braliśmy udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Piszemy do Państwa list z dwóch powodów. Po pierwsze, chcielibyśmy opowiedzieć o tym, czego nauczyliśmy sie przez ostatnie miesiące. Po drugie, list jest jako forma komunikacji jest wpisany w temat naszego projektu: Poczt@ – sztuka nowoczesnej epistolografii.

Na samym początku opiekunka naszego projektu przedstawiła nam jego cele. Wspólnie wybraliśmy temat projektu. Pracowaliśmy w grupach nad kojarzeniem i definicją pojęć: poczta, epistolografia. Później zaplanowaliśmy etapy realizacji projektu oraz określiliśmy cele i zadania do wykonania. Musieliśmy też zapoznać się z dokumentacją realizacji projektu i z zasadami jej prowadzenia.

Początkowe zajęcia miały charakter integrujący nasz zespół, rozwijaliśmy też umiejętność współpracy
w grupie. Dzięki ćwiczeniom wyłoniliśmy liderów zespołów. Wykorzystaliśmy do tego celu pomoce dydaktyczne pozyskane dzięki projektowi Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Stworzyliśmy zespoły oraz ustaliliśmy zasady pracy: liczy się praca wszystkich, pytaj i proś, ceń własne pomysły i doceniaj pomysły innych, dbaj o atmosferę pracy w grupie, bądź życzliwy, kontroluj czas. Zaprojektowaliśmy logo naszego zespołu, a następnie demokratycznie wybraliśmy najlepszy projekt. Dobrze bawiliśmy się podczas zabawy integrującej zespół „Roboty”. Jeden z nas udawał robota i  poruszał się, reagując na polecenia koleżanki lub kolegi tak, aby najkrótszą drogą dojść do wyznaczonego celu. Okazją do integracji i przy-działu ról było też wspólne budowanie robota edukacyjnego Jimu.

Jednym z celów naszego projektu było poznanie zasad funkcjonowania tradycyjnej poczty, postanowiliśmy się wybrać na wycieczkę do pobliskiego urzędu pocztowego. Planując wycieczkę na pocztę, zainspirowaliśmy się grą ScottieGo!, która polega na wyznaczeniu za pomocą programu optymalnej trasy dotarcia do celu. Postanowiliśmy dotrzeć na pocztę najkrótszą drogą. Za pomocą serwisu internetowego Google Maps wyszukaliśmy i wyznaczyliśmy drogę na pocztę w naszej miejscowości. Projekt drogi wykonaliśmy również w formie karty do kodowania. Dzięki nim nasi młodsi koledzy i koleżanki z klas I-III będą mogli poznać drogę na pocztę przed swoją pierwszą wizytą w urzę-dzie i na pewno nie zabłądzą.

Przyznajemy, że wielu z nas ostatni raz na poczcie było właśnie w klasach I-III, a niektórzy nie byli tam nigdy, chociaż są wśród nas tacy, którzy codziennie mijają pocztę w drodze do szkoły. Wszystko było dla nas nowe, nawet to, jak kupić znaczek, co pewnie dorosłym wydaje sie oczywiste. Oprócz poznania funkcjonowania urzędu pocztowego naszym celem było wysłanie tradycyjnego listu – aby pobrać kliknij A, że właśnie zbliżało się Święto Patrona Szkoły, okazja sama się nadarzyła. Wysłaliśmy list do pani dyrektor. Został on napisany zgodnie z zasadami redagowania wypowiedzi pisemnych. Czuwali nad tym nasi koledzy odpowiedzialni w zespole za list tradycyjny – aby pobrać kliknij Również zaadresowanie koperty wymagało od nas odpowiedniego przygotowania. Wcześniej robiliśmy to na lekcji języka polskiego, ale nigdy nie wykorzystywaliśmy w praktyce.

Podczas wizyty na poczcie poznaliśmy również drogę, jaką pokonuje list od nadawcy do odbiorcy. Nasz list na szczęście pokonał ją szybko i bezproblemowo. Na czas został dostarczony do pani dyrektor, która była zachwycona naszym pomysłem, a na dodatek odczytała go podczas Święta Patrona Szkoły. Dzięki temu o naszym projekcie dowiedziała się cała społeczność szkoły i zaproszeni goście. Byliśmy z siebie dumni.

Z naszą wizytą na poczcie wiąże sie jeszcze jedno działanie. Podczas drogi do urzędu pocztowego musieliśmy pokonać bardzo ruchliwe skrzyżowanie. W przejściu na drugą stronę pomógł nam „Pan Stopek”. Po powrocie do szkoły pomyśleliśmy o zaprojektowaniu modelu drogowej sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych za pomocą zestawu BeCreo.

Od tradycyjnego wysyłania listów przeszliśmy do bliższego nam – elektronicznego. Mimo że taka forma komunikacji jest nam bardziej znana, okazało się, że nie zawsze potrafiliśmy prawidłowo napisać wiadomość i ją wysłać. Opracowaliśmy więc zasady dotyczące korzystania z poczty elektronicznej, redagowania i wysyłania wiadomości e-mail – aby pobrać kliknij.

Często zdarza się, że nie wiemy, jak rozpocząć i zakończyć wiadomość. Wtedy z pomocą przyjdzie nam słowniczek zwrotów grzecznościowych stosowanych podczas pisania maili. Nasza opiekunka dbała o to, abyśmy pracowali samodzielnie, motywowała nas do pracy, obserwowała i oceniała. Mówiła, że poprawne korzystanie z poczty elektronicznej to bardzo ważna umiejętność. Nie sądziliśmy jednak wtedy, że przyda się nam tak szybko. W obecnej sytuacji, podczas kształcenia na odległość, dzięki udziałowi w projekcie nie mamy żadnego problemu z komunikowaniem się drogę elektroniczną.

Efektem finalnym poznawania reguł dotyczących korzystania z poczty elektronicznej było wysłanie e-maila do Dyrekcji Szkoły  zawierającego materiały promujące projekt, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Szkoły – kliknij oraz na stronie Gminy.

Udział w projekcie był dla nas ciekawym doświadczeniem. Uczyliśmy sie przez działanie i na dodatek czerpaliśmy z tego radość i satysfakcję. Było to możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, które pozyskaliśmy z projektu. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam sie wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu.

Życzymy Państwu, aby wszystkie zrealizowane projekty były źródłem zadowolenia. Mamy nadzieję, że czytanie naszego listu, było dla Państwa taką przygodą, jak dla nas udział w projekcie. Aby poczuli Państwo jej klimat, do wirtualnej koperty dołączamy zdjęcia dokumentujące naszą pracę.

Multimedia

 Filmy obrazujące efekty prac uczniów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Anna Marciniak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Zuzanna Antosik
Radosław Boroński
Oliwia Borowczak
Monika Celka
Paweł Gubański
Maja Hałas
Mikołaj Jankowski
Tomasz Leja
Jakub Majchrzak
Hanna Matuszak
Tobiasz Michnowski
Julia Pelczyk
Oskar Pietraszewski
Wojciech Przeniczka
Paulina Puślecka
Jakub Szymański
Karolina Walendowska
Paulina  Waleńska
Patrycja Waleńska