#Jastrowie?- warto je poznać! – podsumowanie podprojektu ULI 1-3

Założenia projektu

——————————————-

Przy pomocy cyfrowych narzędzi uczniowie poznali i i utrwalili wiedzę o naszym mieście i najbliższej okolicy. Wykorzystano i rozpropagowano również osiągnięcia szkoły w innych projektach (m.in. CDEW, Sosnowe Wzgórze).

Realizacja

—————————————-

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu przystąpiła do II edycji projektu edukacyjnego Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@. Z ośmiu zaproponowanych podprojektów wybraliśmy Uczniowskie Laboratoria Informatyczne dla klas 1-3. Głównym celem ULI było podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi. Mimo, że konkretne zajęcia z uczniami rozpoczęły się w listopadzie, praca przy projekcie rozpoczęła się znacznie wcześniej. Dyrektor, specjalista IT oraz nauczyciel prowadzący uczestniczyli w szkoleniach dedykowanych poszczególnym funkcjom.

Pierwszym etapem prac w projekcie było stworzenie grupy oraz wybranie wiodącej tematyki. W skład grupy w naszej szkole weszło szesnastu uczniów z klasy III a. Po licznych dyskusjach postanowiliśmy, że tematem wiodącym będzie promocja naszego miasteczka, Jastrowia. Stąd szkolna nazwa projektu: #Jastrowie?- warto je poznać! Prócz tego, że głównym celem była nauka korzystania z cyfrowych narzędzi, naszym „wewnętrznym” celem stało się , aby dzieci poznając historię i teraźniejszość naszego miasta, świadomie skorzystały z wcześniejszych osiągnięć starszych kolegów (projekty Sosnowa Góra, CDEW I i II edycji). Założyliśmy, że „produktem” finalnym  naszego projektu będzie folder turystyczny  w formie cyfrowej książeczki edukacyjnej ”Jastrowie w oczach dzieci”. Dwugodzinne zajęcia odbywały się najczęściej co tydzień. Pierwsza część zajęć zawsze dotyczyła Jastrowia. Dzieci otrzymywały „garść” informacji o naszym mieście, m.in.: tekst źródłowy o powstaniu Jastrowia, historia o procesach czarownic, Jastrowie – miejsce akcji „Pierwszego dnia wolności” Leona Kruczkowskiego, geneza jastrowskiej flagi, dlaczego w Jastrowiu narodził się festiwal „Bukowińskie spotkania”. Sporo uwagi zwracałam na integrację zespołu.

Przygodę z programowaniem rozpoczęliśmy wraz z kosmitą, bohaterem gry dydaktycznej Scottie Go! Uczniowie z  entuzjazmem wytyczali trasę dla Scottiego układając puzzle z komendami, stosowali pętlę, warunki. Nauczyli się również wykorzystywać aparat  w tablecie, aby sprawdzić poprawność kodowania. Swoimi zajęciami pochwaliliśmy się na profilu Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 na portalu Facebook.

Wyszukaliśmy również w Internecie wiele gier i stron internetowych (m.in. Bit By Bit, Lighbot Hour, Studio Code), dzięki którym dzieci mogły wykorzystać swoje umiejętności programistyczne Przy tej okazji uczniowie nauczyli się korzystać z usług sklepu Play i instalować aplikacje, zakładać konta na tabletach oraz dowiedzieli się, jak bezpiecznie ściągać aplikacje z Internetu.

Dużym przeżyciem dla dzieci było zetknięcie się z rozszerzoną rzeczywistością. Dzięki aplikacji Quiver „ożywialiśmy” nasze kolorowanki. Rozmawialiśmy także o tym, w jaki sposób można wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość w realnym świecie. Wyszukiwaliśmy w Internecie przykłady zastosowania AR w medycynie, budownictwie, przemyśle, edukacji, itp. Podobne zajęcia powtórzyliśmy po kilku tygodniach, kiedy do szkoły dotarła magiczna kostka Merge Cube. Wraz z aplikacją Eksplorer poznawaliśmy kosmos, a aplikacja MuseumViewer przeniosła nas do świata muzeów.

Kolejnym narzędziem, które uczniowie poznali były ozoboty. Dzieci nauczyły się kalibracji ozobotów i rysowania ścieżki za pomocą kolorowych markerów, programowania trasy ozobota. Podczas zajęć uczniowie wytyczali trasy: droga ze szkoły do domu, między ważnymi w Jastrowiu obiektami. Wraz z ozobotami planowaliśmy naszą wycieczkę po okolicy. Wykorzystaliśmy przy tym Google Maps, wyszukując miejsca, które mieliśmy odwiedzić: rezerwaty przyrody Diabli Skok i Kozie Brody, „zwalony” most nad rzeką Gwdą, obóz jeniecki, Sosnową Górę. Poznaliśmy również platformę Ozoblockly.pl, na której mogliśmy programować ozoboty online.

obraz5.png

 

Photon to kolejny robot, który poznaliśmy dzięki udziałowi w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@. Zajęcia z Photonem prowadziłam korzystając ze scenariuszy dołączonych do robota.Jednym z ulubionych zajęć była praca z klockami Lego. Początkowo dzieci układały klocki zgodnie z instrukcjami, kiedy poznały zasady działania klocków Lego. Wedo, zaczęły tworzyć i programować własne projekty, łącząc nawet zestawy klocków. Zajęcia z klockami stanowiły dla uczniów wielką atrakcję, ale jednocześnie uczyły dyscypliny i uwagi, ponieważ dzieci zdawały sobie sprawę z tego, że po zajęciach wszystkie elementy muszą wrócić na swoje miejsce.

Mimo licznych atrakcji związanych z dostępu do nowych cyfrowych narzędzi, nie zapominaliśmy o głównym temacie zajęć, a mianowicie o tym, co warto wiedzieć o Jastrowiu. Dzieci poznały najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Jastrowiu. Poznały sylwetki osób związanych z naszym miastem, uwiecznione przez starszych kolegów w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan, dowiedziały się również o tym, że to dzięki inicjatywie naszej szkoły zostało umieszczone na mapach Polski najwyższe wzniesienie w okolicy, Sosnowa Góra. 75 rocznicę powrotu Jastrowia do Polski uczciliśmy przygotowując i publikując na stronach facebookowych Szkoły, Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@ i OKJ quiz dla całej lokalnej społeczności „Jastrowie – co wiesz o swoim mieście?”.

W marcu dzieci poznały alternatywne sposoby komunikacji (m.in. Skype, gg, Messenger, sms, WhatsApp), dowiedziały się, jakie są zasady netykiety, jakie niebezpieczeństwa czyhają w Internecie, nauczyły się przesyłać pliki za pomocą własnych komunikatorów dostępnych w telefonach. Umiejętności te wkrótce bardzo się przydały, ponieważ pierwsze zajęcia online odbyły się właśnie za pomocą WhatsApp. Kolejne zajęcia w dobie pandemii SARS – CoV – 2 prowadziliśmy już na platformie Teams. Podczas zdalnych zajęć dzieci poznały pakiet Office: Word i Excel. Poznały podstawowe skróty klawiaturowe, nauczyły się wstawiać kształty, obrazy w dokumencie, robić zrzuty ekranu. Arkusz kalkulacyjny Excel posłużył nam do kodowania, dzieci nauczyły się również podstawowych działań w arkuszu: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

Podczas zajęć online korzystaliśmy z aplikacji i stron internetowych, które poznaliśmy wcześniej, m.in. Scratch, Studio Code, Wirtualne puzzle, Wirtualna mata.

Ze względu na pandemię nie udało się zrealizować niektórych założeń. Atrakcjami, na które dzieci bardzo czekały, miała być wycieczka po okolicy „Cudze chwalicie, swego nie znacie” oraz spotkanie z potomkiem jastrowskich burmistrzów, panem Ormem Kadowem. Relacje tych wydarzeń miały być treścią cyfrowej książeczki edukacyjnej. Zamierzamy jednak taką wycieczkę zorganizować już poza projektem.

Dobiegł końca projekt, który realizowaliśmy od listopada. Osobiście jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie. Skorzystała Szkoła (nowy sprzęt, OSE), skorzystały dzieci (posługiwanie się cyfrowymi narzędziami, wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie, umiejętność pracy w grupie, świadomość zagrożeń w Internecie), skorzystałam ja. Było to dla mnie dość duże wyzwanie, zyskałam również  nowe doświadczenie, ponieważ mimo bardzo długiego stażu pedagogicznego, nigdy dotąd nie pracowałam  z dziećmi z klas  I -III. 

Zadowolona również jestem ze współpracy z Biurem Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Zawsze mogłam liczyć na fachową pomoc i wsparcie ze strony opiekunów, doradców i pań z administracji.

Multimedia

Film obrazujące efekty pracy uczniów w projekcie.

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Jastrowiu
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Anna Miałszygrosz
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Amanda Dulkiewicz
Michał Krause
Nina Kuźmińska
Jakub Maciuszko
Izabela Nowak
Teresa Pawłowska
Szymon Redzimski
Aleksandra Stadnik
Nicola Sulej
Iga Szortyka
Alicja Ślusarska
Tymon Wachowicz
Bartosz Wiśniewski
Mikołaj Wiśnik
Wiktor Załęczny
Wiktoria Żyjewska