Podsumowanie projektu „Symbole OSW” | Szkoła Podstawowa nr 113 dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Założenia projektu

Głównym założeniem projektu w ramach Uczniowskich Laboratoriów Informatycznych była nauka bezpiecznego korzystania z internetu, rozwijanie umiejętności programowania oraz drukowania za pomocą drukarki 3D.

Realizacja

Na początku listopada, zaraz po wybraniu uczniów realizujących projekt, odbyło się pierwsze spotkanie. Zajęcia odbył się w specjalnie przygotowanej sali w której wychowankowie realizowali cały projekt.

Dzieci był zainteresowane nadchodzącą przygodą i z radością realizowały kolejne wyznaczone zadania. Początkowo utrwaliliśmy zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Następie przeszliśmy do rozwijania kompetencji programowania. Uczniowie za pomocą tabletów oraz gry ScottieGo! nabywali powyższe kompetencje rywalizując ze sobą, ale także wspierając się przy kolejnych, nieco trudniejszych zadaniach.

Trzecim  i ostatnim ,ale prawie najważniejszym etapem, podczas tego projektu było zapoznanie się z programem do tworzenia projektów 3D jak i samym procesem drukowania za pomocą drukarki 3D. Dzieci zdecydowały jakie symbole OSW chcą stworzyć. Stworzyliśmy plan projektu, wykonaliśmy zdjęcia, uczyliśmy się programu do projektowania, a na samym końcu wydrukowaliśmy elementy i stworzyliśmy makietę naszego Ośrodka.

Praca nad tym projektem wymagała od dzieci dużego nakładu pracy oraz wyobraźni, jednak dzięki temu ich kompetencje informatyczne rozszerzył się. Efektem końcowym pracy uczniów było stworzenie makiety naszego Ośrodka, którą możemy podziwiać poniżej.

Multimedia
https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-2b133b28-db03-4a53-b304-aafdc26154d0

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci Niesłyszących w Poznaniu
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Daria Piaseczna
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Nikodem Grys
Nicola Rejment
Wiktoria Łuczak
Franciszek Kraśkiewicz