Powstanie Wielkopolskie w uczniowskim obiektywie

Założenia projektu

——————————————-

Projekt edukacyjny pod tytułem: Powstanie Wielkopolskie w uczniowskim obiektywie

Realizacja

—————————————-

Tematem działu „Mój nauczyciel smartfon” było przygotowanie uczniów do wykorzystania zasobów internetu i narzędzi cyfrowych w codziennej nauce. Uczniowie zostali zapoznani z licznymi aplikacjami i zbiorami treści edukacyjnych dostępnych w sieci. Uczniowie samodzielnie wyszukiwali w sieci aplikacje i edukacyjne portale internetowe. Stworzyli internetową bazę zasobów edukacyjnych, które mogą wykorzystać przygotowaniu do zajęć. Po podzieleniu uczniów na grupy o podobnych zainteresowaniach przedmiotowych z wykorzystaniem portalu Learning Apps tworzyli oni własne aplikacje przedmiotowe. Uczniowie mieli tydzień, aby zastanowić się nad tym, jakie aplikacje chcą zrobić samodzielnie na następnych zajęciach. Niektórzy z uczniów robili tematycznych Milionerów, a inni Wisielca, a jeszcze inni łączenie par. Przygotowali własne aplikacje służące do nauki różnych przedmiotów. Poprosili kolegów o wzajemne przetestowanie swoich aplikacji. Sprawdzali czy wszystkie zadania są dobrze zrobione. Na zakończenie pierwszego cyklu zajęć zatytułowanego „Mój nauczyciel smartfon” uczniowie przygotowaliśmy samodzielnie aplikacje, w których mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Powstania Wielkopolskiego. Wszystkie stworzone przez uczniów aplikację zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 

Spot z realizacji działu „Mój nauczyciel smartfon”

W dziale „Jesteśmy cyfrowobezpieczni” uczniowie zapoznali się z zagadnieniem bezpieczeństwa cyfrowego w szkole i poza nią. Poznali także zachowania bezpieczne, ryzykowne i karalne w świetle przepisów prawa. Zajęcia rozpoczęły się od przeprowadzenia „burzy mózgów” na temat zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego wynikających z korzystania z internetu i narzędzi cyfrowych oraz aktywności innych internautów. Na kolejnym spotkaniu uczniowie podzieleni na grupy stworzyli cyfrową mapę zagrożeń występujących w sieci. Kolejnym zadaniem było przygotowanie plakatu dotyczącego zagrożeń w sieci. Po zapoznaniu się z platformą Glogster każdy zespół uczniowski przeszukiwał internet pod kątem informacji na zadany temat. Uczniowie stworzyli  zarys plakatu oraz zgodnie z pomysłami szukali w internecie grafiki, które wykorzystają w plakacie. Kolejnym etapem tego działu było wykonanie plakatu dotyczącego zagrożeń w sieci oraz publikacja plakatu na gazetce ściennej w holu szkoły. Trzecie zajęcia poświęcono na przygotowanie interaktywnego quizu dotyczącego zagrożeń w sieci. Uczniowie przygotowali quiz z wykorzystaniem portalu Quizizz.  Następnie nawzajem rozwiązywali przygotowany przez siebie quizy. Najlepszy quiz został wykorzystany na akademii szkolnej podczas organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu. Program „Cyfrowa szkoła” pomógł uczniom zrozumieć jakie zagrożenia czyhają na nich w internecie, ale też przez wykonywanie plakatów i przygotowanie quizów przekazali swoją wiedzę kolegom i koleżankom ze szkoły.

 

Spot z realizacji działu „Jesteśmy cyfrowobezpeczni”

W dziale „Aktywni w sieci: pomagamy i decydujemy” uczniowie zapoznali się z internetem jaką przestrzenią do działalności społecznej i obywatelskiej. W tej części projektu uświadomiono uczniom, że internet jest nie tylko miejscem zabawy i gier czy docierania do informacji, ale także przestrzenią społecznej komunikacji z ludźmi w lokalnych środowiskach miasta czy wsi, kreowania i wspierania ważnych inicjatyw społecznych oraz aktywności obywatelskiej. Uczniowie korzystając z tabletów otrzymanych w ramach projektu tworzyli „mapy myśli” dotyczące społecznej i aktywizującej roli internetu. Uczniowie podzieleni na grupy wyszukali w internecie portale, serwisy i inne usługi cyfrowe związane z formą aktywności społecznej. Zespoły przeszukując sieć, tworzyły w edytorze tekstu listę linków, którą następnie zapisali w formie zbiorczej „mapy myśli” np. budżet partycypacyjny – obywatelski, petycja, list otwarty, interwencja. Wydruki „mapy myśli” uczniowie pokazali swoim rówieśnikom i omówili na lekcji wychowawczej.

 

Tematyką działu „Internet nasz świat realny” było poznanie dobrych i złych stron internetu oraz sposobów i zwyczajów kulturalnego korzystania z sieci. Na początku spotkania wprowadzono uczniów w pojęcie „mapy myśli”.  Uczniowie uczyli  się tworzenia map myśli, korzystając z tabletów pozyskanych w ramach projektu. W czasie dyskusji z uczniami zadawano pytania o: miejsce internetu w ich życiu, czas, jaki spędzają online w ciągu doby oraz formy ich aktywności w sieci. Wszystkie odpowiedzi uczniowie zapisywali na tablicy multimedialnej w formie „mapy myśli”. W dyskusji poruszano tematy związane z wpływem internetu na codzienne życie uczniów. Na końcu spotkania uczniowie stworzyli kodeks poprawnego zachowania w internecie, tzw. netykietę, która powinna być bezwzględnie przestrzegana przez świadomych i odpowiedzialnych użytkowników sieci, co świadczy o ich kulturze jako internautów. Przygotowaną przez uczniów netykietę wywieszono na gazetce ściennej w holu szkoły.

Realizując dział „Niebieski wieloryb – prawda czy fałsz” Poruszono tematykę pojawiających się w internecie informacji prawdziwych i fałszywych. Wyjaśniono pojęcie fake newsa i krytycznej analizy źródeł. Podczas zajęć uświadomiono uczniom, że w sieci oprócz rzeczowych i prawdziwych informacji pojawiają się również informacje kłamliwe. Uczulono uczniów na krytyczne korzystanie z zasobów sieci. Zaprezentowano szereg przykładów fałszywych informacji, jakie są dostępne w internecie i rozpowszechniane wśród młodych ludzi. Informacje te przekazano na przykładzie fałszywych uogólnień, fake newsów, informacji podawanych przez dziennikarzy, którzy nie zweryfikowali zagranicznego źródła, nieprawdziwych cytatów, fotomontaży oraz treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd w reklamach. Uczniowie w czasie „burzy mózgów” przygotowali plakat – infografikę z podstawowymi zasadami zachowania się w przypadku korzystania z informacji z sieci.

 

Na zajęciach realizowanych w ramach działu „Ja mogę zostać Spielbergiem” uczniowie wcielili się w rolę reżysera filmowego. Mieli za zadanie stworzyć swój własny film o dowolnej tematyce związanej na przykład ze szkołą, do której chodzą lub miejscowością, w której żyją. Podczas pierwszego spotkania opracowano scenariusz filmu. Wymyślono tematykę i przebieg filmu scena po scenie. Opisy poszczególnych scen zapisywano w edytorze tekstu. Napisany scenariusz został skonsultowany z nauczycielem i dokonano w nim niezbędnych poprawek. Kolejnym krokiem kręcenia filmu było zaplanowanie zdjęć. Niezwykle ważny okazał się tutaj wybór planu filmowego i dobór właściwych ujęć. Kiedy scenariusz był już gotowy można było przystąpić do rejestracji filmu. Były one rejestrowane za pomocą otrzymanych w ramach projektu tabletów oraz aparatu cyfrowego. W trakcie drugiego spotkania uczniowie poznali podstawy obsługi programu do edycji wideo i montażu filmów. Kolejnym krokiem było zapoznanie się z nakręconym materiałem i uzupełnienie ewentualnych braków. Następnym zadaniem był montaż filmu dokonywany pod kierunkiem nauczyciela. Ostatnim etapem produkcji filmowej było przygotowanie elementów graficznych (napisów początkowych i listy występujących w filmie aktorów), znalezienie odpowiednich podkładów muzycznych oraz zrenderowanie filmu do pliku wideo. Gdy skończono obróbkę i montaż filmu, prace zostały przedstawione reszcie uczniów. Sala komputerowa została zamieniona na salę kinową i uczniowie mogli podziwiać efekty pracy swoich koleżanek i kolegów.

Spot z realizacji działu „I ja mogę zostać Spielbergiem”

Tematem działu „Kto drogi prostuje ten w domu nocuje” było wprowadzenie uczniów algorytmikę oraz zapoznanie z podstawami programowania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych na podstawie wyboru najkrótszej drogi. Zajęcia te wykorzystywały umiejętność myślenia komputacyjnego, czyli rozwiązywania złożonych problemów, często z wykorzystaniem logiki i algorytmów. Uczniów wprowadzono w tajniki gry ScottieGo!, prezentując film. Grę pobrano i zainstalowano na tabletach otrzymanych w ramach realizowanego projektu. Następnie przed uczniami postawiono  zadanie znalezienia najkrótszej drogi i zaprojektowania trasy tak, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Wykorzystano do tego celu: algorytm mrówkowy i problem komiwojażera. Uczniowie znajdowali w internecie inne sposoby na optymalizację trasy, a następnie wykorzystywali do tego celu grę ScottieGo! Poprawność rozwiązań (znalezienia najkrótszej drogi) uczniowie sprawdzali za pomocą aplikacji ScottieGo!, zainstalowanej na tabletach. Na zakończenie pierwszej części zajęć dokonano wspólnie z uczniami ich analizy. Podczas drugiego spotkania uczniowie nadal pracowali w zespołach. Tym razem postawiono im problem przemierzania określonej trasy z wykonaniem dodatkowych czynności, przytaczając przykład kuriera rozwożącego paczki. Zadania dla uczniów polegały tym razem na wyznaczaniu optymalnej trasy oraz wykonaniu wszystkich czynności i pokonaniu przeszkód. Uczniowie dla tego celu wykorzystywali grę ScottieGo! Robią oni zdjęcia najlepszych rozwiązań zadań i prezentowali je sobie wzajemnie.

 

Głównym zagadnieniem działu „Nasza szkolna cybergazeta” były zajęcia interdyscyplinarne łączące tematykę humanistyczną, społeczną i cyfrową. Uczniowie podczas tych zajęć uczyli się pracy w grupie, przestrzegania terminów, pisania zwięzłych tekstów, projektowania prostych form graficznych oraz rozróżniać formy dziennikarskie. Głównym zadaniem tego działu było stworzenie szkolnej gazetki w formie elektronicznej. Podczas pierwszego spotkania uczniów podzielono na pięć zespołów redakcyjnych. Uczniowie zapoznają się z filmem instruktażowym o tworzeniu gazetki szkolnej. Każdy z zespołów miał za zadanie stworzenie kilku stronicowej gazetki. Uczniowie szukali inspiracji odnośnie do takich gazetek w internecie. Samodzielnie wybierali tytuł i główną tematykę gazetki. Uczniowie poznali zasady tworzenia informacji prasowych, Wybierali artykuł w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym i analizowali jego strukturę. Zapoznali się z zasadami atrakcyjnego pisania informacji. Uczniowie w każdej z grup dyskutowali o tym, jakie artykuły i rubryki powinny znaleźć się w gazetce. Na koniec zajęć uczniowie spisali swoje ustalenia w pliku, który udostępnili nauczycielowi. W czasie między spotkaniami uczniowie przeprowadzali wywiady, robili zdjęcia i analizowali w internecie, z czego składa się typowa gazeta codzienna. Podczas drugiego spotkania w szkole podzielili się funkcjami. Wytypowali redaktora naczelnego, dziennikarza i autora opracowania graficznego. Uczniowie spisali swoje redakcyjne artykuły oraz wykonali zdjęcia. Wszystkie pliki tekstowe i graficzne uczniowie umieścili w udostępnionym folderze na Dysku Google. Tam również (w edytorze tekstu)  przygotowali pod kierunkiem nauczyciela szablon swojej gazetki. Kolejną godzinę spotkania uczniowie poświęcili pod okiem nauczyciela na naukę obsługi szablonu. Trzecie spotkanie w ramach zajęć poświęcone zostało  ostatecznej korekcie i redakcji tekstów oraz weryfikacji poprawności ilustracji graficznych. Uczniowie skracali lub wydłużali swoje teksty, tak aby dobrze mieściły się na stronach, formatowali i podpisywali zdjęcia. Zdobywali bardziej zaawansowane umiejętności obsługi programów graficznych Gimp i PhotoFiltre7.  Na koniec zajęć uczniowie wydrukowali i zaprezentowali pozostałym swoje gazetki.

Zajęcia z działu „Cybercity – moje miasto XXI wieku” rozpoczęto  od wprowadzenia uczniów w ideę „smart city” – tzw. inteligentnego miasta oraz „Internetu rzeczy”. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Zadaniem każdego z zespołów było zbudowanie działającego modelu instalacji w miniaturze, symulującej działanie miejskiego systemu o wylosowanej tematyce, np. modelu skrzyżowania z działającą sygnalizacją świetlną. Uczniowie osiągali swoje cele z wykorzystaniem zestawu BeCreo, składającego się z aplikacji informatycznej oraz rozbudowanego zestawu czynników. Zademonstrowano i omówiono szczegółowo działanie poszczególnych modułów aplikacji oraz pokazano, jak się je łączy. Uruchomiono aplikację, pokazując, jak należy się nią posługiwać oraz gdzie znaleźć bazę wiedzy dotyczącą tematyki zajęć. Zespoły samodzielnie zapoznały się z wylosowaną tematyką, korzystając z aplikacji BeCreo oraz zasobów informacyjnych Internetu (wyszukując m.in. informacje na temat nieznanych im pojęć związanych z elektroniką) i rozpoczęto montaż modelu z obszaru „smart city”. Następnie każdy zespół szczegółowo prezentował swój model wszystkim uczniom, tak aby zrozumieli oni zasadę działania i proces, jaki obsługuje dane rozwiązanie. Wszystkie prezentacje kończyło podsumowanie nauczyciela, w ramach którego wskazywano na praktyczne zastosowania zrealizowanych rozwiązań w przestrzeni współczesnego miasta i na korzyści, jakie mają dzięki temu mieszkańcy.

 

W ramach realizacji działu „Domowe wygody w zasięgu pilota” uczniowie poznali zasady programowania systemów inteligentnego domu (smart home) i systemów elektroniki użytkowej. Na początku zajęć wprowadzono pojęcie „inteligentnego domu”, dla którego „Internet rzeczy” stanowi podstawę technologiczną. Dla stworzonych zespołów uczniowskich wylosowano rozwiązania „inteligentnego domu”, których modele uczniowie mieli przygotować korzystając z zestawu BeCreo. Korzystając z opisów w aplikacji BeCreo oraz przeszukując internet, uczniowie poszukiwali wyjaśnień dla pojawiających się nieznanych terminów z obszaru elektroniki. W sieci uczniowie odnajdywali także informacje o działających już w Polsce i na świecie rozwiązaniach, które można zakupić i zamontować w domu. Podczas drugiego spotkania uczniowie zakończyli pracę nad swoimi modelami i zaprezentowali je pozostałym koleżankom i kolegom, omawiając zasady działania wykorzystane przy rozwiązaniu.

W ramach realizacji zagadnień z działu „Być jak Elon Musk! Programujemy elektronikę XXI wieku” uczniowie uczyli się programowania systemów elektroniki użytkowej instalowania czujników. Podczas tego spotkania uczniowie mieli szansę poczuć się kreatorami nowoczesnej rzeczywistości. Głównym zadaniem każdego z zespołów było znalezienie rozwiązania na wykorzystanie zaprogramowanych systemów elektronicznych w codziennym życiu. Dla podjęcia właściwych decyzji uczniowie posiłkowali się opisami funkcjonalności zestawu BeCreo oraz przeszukiwali zasoby sieci. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat zaprezentowanych modeli oraz wybór najciekawszego rozwiązania przez nauczyciela.

Podczas zajęć w ramach realizacji działu „Surfujemy legalnie! Na pohybel cyfrowym piratom” uczniowie zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami przestrzegania praw autorskich w sieci, a także ze sposobami licencjonowania publikacji w Internecie. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania się uczniów z programem Canva służącym do projektowania graficznego oraz tworzenia atrakcyjnych infografik. Zadaniem każdego z zespołów było przygotowanie infografiki na jeden z wylosowanych tematów: prawo autorskie, otwarte zasoby internetu, wolność słowa a cenzura, wolne i otwarte licencje oraz regulaminy i korzystanie z serwisów. Uczniowie ćwiczyli przygotowanie prostych infografik na dowolny temat. Pierwsze spotkanie zakończyło się poszukiwaniem w sieci informacji o interesującej ich tematyce. Zdobyte informacje odnotowano w edytorze tekstu ii uzupełniono w domu w czasie między spotkaniami. Na początku drugiego spotkania uczniowie uzgodnili w zespołach zakres informacji na wylosowany temat, który znajdzie się na infografice, oraz podstawową formę graficzną, jaką zastosują w tworzeniu infografiki. Zespoły przygotowały infografiki z wykorzystaniem programu Canva. Na końcu zajęć uczniowie zaprezentowali swoje  prace oraz dyskutowali na ich temat. W czasie trwającej dyskusji nauczyciel wskazał uczniom na problem odpowiedzialności prawnej, jaka wiąże się z wykorzystywaniem zasobów objętych ochroną praw autorskich. Nauczyciel zaprezentował liczne serwisy udostępniające otwarte, bezpłatne zasoby w sieci. Przytoczył także przykłady kar, jakie spotkały internautów za nierespektowanie ochrony prawnej zasobów w sieci, w tym wrażliwych danych osobowych.

Multimedia

Spot z realizacji działu „Mój nauczyciel smartfon”

 

Spot z realizacji działu „Jesteśmy cyfrowobezpeczni”

 

Spot z realizacji działu „I ja mogę zostać Spielbergiem”

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Krzysztof Zielonacki
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Jakub Nowak
 2. Marta Mączyńska
 3. Martyna Boniak
 4. Paulina Boniak
 5. Wiktoria Bilecka
 6. Ksawery Antkowiak
 7. Klaudiusz Chudziak
 8. Julia Molska
 9. Szymon Rychlewski
 10. Gabriela Nowicka
 11. Piotr Garcon
 12. Cezary Miłoszewski
 13. Nina Henschke
 14. Aleksandra Łój
 15. Rozalia Dukarska
 16. Maria Napierała