Wiem, gdzie mieszkam! – poznaję swój region

Założenia projektu

——————————————-

Cele projektu było rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją. – Kształtowanie poczucia własnej tożsamości. – Kształtowanie postaw obywatelskich. – Umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł. – Umiejętność odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii.

Realizacja

—————————————-

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – zajęcia ukierunkowane na rozwój myślenia krytycznego
i kompetencji cyfrowych, skierowane do uczniów w każdym wieku. Podczas warsztatów uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu programowania i robotyki. 

Udział w projekcie umożliwił udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych, pozwolił rozwinąć ich kompetencje cyfrowe, zapewnił wysoki standard wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.

Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych
z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu

Podprojekt ukierunkowany był na edukację informatyczną, głównie w zakresie nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Celem projektu było również upowszechnianie, promocja i popularyzacjia przykładów dobrej praktyki i wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami życia.

Głównym celem ULI było podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

Tematyka projektu obejmowała m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie,  opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie
i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata.

W ramach projektu odbywały się zajęcia, podczas  których uczniowie m.in.:

Efektem końcowym projektu jest makieta Łobżenicy i Górki klasztornej, po których poruszają się roboty przewodnicy.

Prezentacja wyników naszej pracy miała odbyć się podczas GMINNEGO TURNIEJU WIEDZY O SWOIM REGIONIE – „WIEM, GDZIE MIESZKAM!!!”, którego mieliśmy być organizatorem. Niestety zaistniała sytuacja zmusiła nas do odwołania tej formy prezentacji.

 

Multimedia

Film prezentujący przebieg i efekty prac w projekcie 

Prezentacja WIEM, GDZIE MIESZKAM!!!

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łobżenicy
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Mirosław Zdręka
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Aleksandra Czyż
 2. Barbara Czyż
 3. Weronika Florkowska
 4. Roksana Głyżewska
 5. Iga Kęsy
 6. Kazimierz Kutarba
 7. Katarzyna Olszewska
 8. Jakub Paprocki
 9. Bartosz Piotrowski
 10. Aleksandra Przybyła
 11. Dominika Rulska
 12. Zuzanna Skalla
 13. Natalia Skowrońska
 14. Oliwia Stachaczyk
 15. Natalia Szweda
 16. Jakub Thomas
 17. Julia Werner
 18. Mikołaj Wnuk
 19. Kinga Wnuk