Poznaję świat programując i kodując | Szkoła Podstawowa im. S. Fenrycha w Pudliszkach

Założenia projektu

——————————————-

Zajęcia miały na celu poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy. Głównie oparte na metodzie: kodowania, programowania, aktywizującej i opartej na praktycznej działalności uczniów.

Realizacja

—————————————-.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy Ib Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi rozpoczęli zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@. Głównym celem Projektu było podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów. W ramach zajęć uczniowie mieli możliwość realizacji podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI).

Uczniowskie Laboratorium Informatyczne to cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu programowania i robotyki. Główny temat naszych zajęć brzmiał : ,,Poznaję świat kodując i programując”. Uczestniczyło w nim 15 uczniów klasy pierwszej, o charakterze integracyjnym. Zajęcia odbywały się stacjonarnie, a także online. Do zajęć w trybie zdalnym wykorzystywano platformę Classroom. W ramach projektu szkoła otrzymała duże wsparcie sprzętowe w postaci: tabletów, laptopa, zestawów klocków LEGO WeDo2.0 , kostki Merge Cube, ozobotów, i Photona. Uczniowie zostali zapoznani z ideą projektu, określili swoje oczekiwania oraz zostały im wyznaczone zadania. Odbyły się zajęcia poświęcone kodowaniu i programowaniu, wyszukiwaniu informacji w internecie oraz zagrożeniom wynikającym z korzystania z sieci. Uczniowie zdobyli wiedzę jak wykorzystywać aplikacje mobilne do nauki.

Wszystkie założenia, cele i tematy zostały szczegółowo zrealizowane według sporządzonego harmonogramu. Frekwencja uczniów na zajęciach wyniosła 100%. Świadczy to o tym, że zajęcia były bardzo ciekawe i atrakcyjne dla uczniów. Były one o zróżnicowanej tematyce, żadne z zadań nie powtarzało się. Uczniowie udoskonalili umiejętność kodowania i programowania, dodatkowo zdobywając przydatną im wiedzę w życiu codziennym, o otaczającym ich świecie.

Najwięcej emocji dostarczyły uczniom zajęcia o ,,Układzie słonecznym” oraz ,,Wiosenna łąka”. Głównym elementem tych zajęć było konstruowanie z klocków lego We.Do. Klocki lego niby te same, które każdy uczeń ma w swym domowym zaciszu okazały się czymś zupełnie innym i ciekawszym. Po połączeniu z odpowiednią aplikacja w tablecie klocki ,,ożywały”. Widząc radość i zaangażowanie uczniów na zajęciach jestem pełna nadziei, że będą one miały swoją kontynuacje w przyszłym roku szkolnym.

Multimedia

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. S. Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Magdalena Krenc
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Lena Błoch
Wojciech Janowicz
Marcelina Brzezińska
Nikodem Lutowicz
Stanisław Olejniczak
Mateusz Łopiński
Aleksandra Walczak
Gabriela Stachowiak
Miłosz Ratajczak
Mateusz Skopiński
Nadia Maj
Julita Kaźmierczak
Jakub Białek
Jan Moryson
Paulina Gieniusz