Ogel zwiedza Kościan | Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Kościanie w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie

Założenia projektu

——————————————-

Uczniowie mieli przygotować na podstawie mapy miasta Kościana planszę z najważniejszymi zabytkami naszego miasta. Miejsca zabytków zostały zapisane w formie kodów QR, a trasa zwiedzania jest  zaprogramowana dla robota mBot.

Realizacja

—————————————-.

Szybki rozwój techniki na świecie, a w szczególności techniki komputerowej bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Obecnie komputer stał się niemalże nieodłącznym elementem życia, wykorzystuje się go do pracy, nauki, rozrywki i rekreacji. Posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną rozwija u uczniów wrażliwość poznawczą, umożliwia poznawanie otoczenia kulturowego, technicznego i przyrodniczego. To wszystko przemawia za tym, aby już od najmłodszych lat, przygotowywać dzieci, a w szczególności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  do świadomego odbioru i właściwego korzystania z komputerów i technologii informacyjnej.

Techniki multimedialne stają się dziś codziennością w szkołach specjalnych, choć wciąż ich wprowadzanie zależne jest od warunków finansowych placówek oraz od możliwości intelektualnych uczniów.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna w Kościanie w roku szkolnym 2020/2021, brała udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, realizując podprojekt Uczniowskie Laboratorium Informatyczne, którego głównym celem było podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi TIK. Zajęcia realizowane były od listopada 2020 roku do końca maja 2021 roku, w 6 osobowej grupie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną  ze szkoły branżowej.

Tematyka i forma  zajęć była dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów i dotyczyła: bezpieczeństwa w sieci, narzędzi komunikacji, programowania, aplikacji umożliwiających zdobywanie wiedzy oraz zrozumienia współczesnego świata. 

Zajęcia realizowane były metodą projektu  z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. Niestety projekt był realizowany w czasie pandemii, dlatego zajęcia były realizowane w formie zdalnej za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Było to  utrudnienie zarówno dla młodzieży, jak i dla mnie osoby prowadzącej zajęcia. Pomimo niesprzyjających warunków starałam się, aby zajęcia były ukierunkowane  na zainteresowania uczniów, dostosowane do ich możliwości, ale przede wszystkim ciekawe dla nich.

Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem. Projekt uczniowski rozpoczęłam od wyjaśnienia uczniom na czym polega projekt edukacyjne, jakie są jego cele. Następnie zapoznałam ich z tematem i celami naszego projektu. Przydzieliłam uczniom zadania do samodzielnego wykonania.

Pierwszym etapem projektu było zebranie przez uczniów informacji o najważniejszych zabytkach  Kościana. Młodzież korzystała z zasobów Internetu, biblioteki. W ramach projektu uczniowie wykonali prezentację multimedialną o zabytkach Kościana. Samodzielnie wykonali również  zdjęcia zabytków Kościana- dokonali  ich obróbki cyfrowej w programie GIMP.

Głównym elementem projektu było stworzenie mapy Kościana z zaznaczonymi i zakodowanymi za pomocą kodów QR zabytkami naszego miasta.

Uczniowie dowiedzieli się: co to są kody QR, do czego służą, w jaki sposób się je generuje. Młodzież samodzielnie tworzyła kody QR. Ważne jest również to, że uczniowie zrozumieli, że telefon komórkowy nie służy tylko do rozmów, czy też do śledzenia portali społecznościowych, ale za jego pomocą można odczytać m.in. kody QR.

Kolejnym etapem projektu było programowanie robota mBot, tak aby zatrzymywał się przy każdym zabytku. Uczniowie podczas postoju Ogla odkodowywali informacje i zdjęcia zapisane w kodzie QR.

Ostatnim etapem naszego projektu było testowanie planszy i zaprogramowanego mBot’a oraz prezentacja najważniejszych zabytków Kościana z pomocą mBota. Wspólnie z grupą pani Magdy Wolsztyńskiej (opiekunem Uczniowskiego Laboratorium Informatycznego dla klas I- III) filmu- teledysku podsumowującego całoroczną pracę.

Mam nadzieje, że prowadzone zajęcia sprawiały radość i zadowolenie uczniom, jak również będą miały wpływ na poszerzanie i zdobywanie nowych wiadomości o życiu i świecie, także tym wirtualnym. Sądzę, że uczniowie dostrzegli praktyczne zastosowanie nowoczesnych  technologii w życiu codziennym. Efekty projektu uczniowskiego „Ogel zwiedza Kościan” zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Udział szkoły w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, był dla uczniów jak również dla mnie ciekawym doświadczeniem. Młodzież dzięki projektowi ma możliwość rozwijania zainteresowań z wirtualnej cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu kompetencji w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Ważnym aspektem projektu było kształtowanie zasad współpracy w grupie ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi TIK.

Multimedia

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Kościanie w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Monika Kunc
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Wojciech Basiński
Patryk Kąkolewski
Krzysztof Lebiedziew
Kacper Malak
Bartłomiej Papka
Patryk Podgórski