Programistyczne podchody

Założenia projektu

——————————————-

Celem projektu było nauka programowania i zasady wykorzystania narzędzi programistycznych.

Realizacja

—————————————-

Zajęcia w ramach Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@” rozpoczęliśmy w dniu 5 listopada 2019 r.

W pierwszej kolejności zapoznaliśmy się z założeniami oraz celami Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@”. Dokonaliśmy przeglądu stron internetowych partnerów Projektu oraz strony samego Projektu, a także przeglądu materiałów internetowych powstałych w I edycji Projektu.

W dalszej kolejności uczniowie wypełnili materiały zgłoszeniowe, a także ustaliliśmy harmonogram spotkań. Przeprowadziliśmy dyskusję i wybraliśmy temat naszego podprojektu edukacyjnego: „Programistyczne podchody”. Następnie zapoznaliśmy z nowym sprzętem informatycznym. Uruchomiliśmy tablety, skonfigurowaliśmy je, uczniowie utworzyli na nich swoje konta. Na stronie internetowej koduj.gov.pl zapoznaliśmy się z grami i programami pomocnymi w nauce programowania.

Przeprowadziliśmy dyskusję z burzą mózgów i wybraliśmy temat naszego projektu realizowanego z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms oraz Lego WeDo: „Survival robotów”.

Zapoznaliśmy się z zestawami klocków Lego Mindstorms. Wyszukaliśmy kilkanaście instrukcji budowy robotów, a następnie rozpoczęliśmy ich budowę w grupach. Uczniowie podzielili się rolami w swoich zespołach.

Po zbudowaniu robotów, na tabletach i smartfonach zainstalowaliśmy aplikację, umożliwiającą ich programowanie i sterowanie.
Efekty naszych prac:

W dalszej części projektu zapoznaliśmy się z zestawami klocków Lego WeDo. Uczniowie podzielili się rolami w swoich zespołach. Rozpoczęliśmy realizację projektu „survival robotów”. 
Uczniowie wyszukali instrukcje budowy robotów, a następnie rozpoczęli ich budowę.

W tym samym czasie każdy zespół zaprojektował i zbudował z materiałów „eko” makietę dla robotów.

Po zainstalowaniu oprogramowania, za pomocą tabletów i smartfonów uczniowie programowali roboty tak, aby wykonywały one określone zadania na zbudowanej przez nich makiecie. Każda grupa miała własną makietę i roboty.

W końcowej części projektu połączono cztery makiety w jedną dużą planszę, na której uczniowie czterech grup wspólnie inicjowali różne sytuacje z robotami, np. życie w mieście, pokonywanie przeszkód, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Uczniowie programowali roboty, aby radziły one sobie w różnych sytuacjach. Rozwiązywali na bieżąco problemy.

Efekty naszych prac:

Była fajna zabawa, przy której uczniowie poznali różne narzędzia i techniki programistyczne oraz doświadczenie w rozwiązywaniu problemów.

Multimedia

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa z oddz. Integ. Im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrej
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Dariusz Piestrzyński
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Wiktor Bielicki
 2. Oliwia Chorąziak
 3. Iga Cieślak
 4. Michał Czelusta
 5. Marcin Gawron
 6. Kinga Gibasiewicz
 7. Daria Górna
 8. Mateusz Grzelewski
 9. Jakub Jesionek
 10. Julia Kaczewiak
 11. Magdalena Kos
 12. Gabriela Maciejewska
 13. Martyna Milczarek
 14. Julia Szablewska
 15. Martyna Wesołowska
 16. Krzysztof Zajbert