Robotyka oczami matematyka | Szkoła Podstawowa z oddz. Przedszkolnymi im. J. Korczaka w Bielawach

Założenia Projektu:

Uświadomienie uczniom, że z informatyką i matematyką spotykają się w życiu codziennym bardzo często. Stworzenie matematycznego miasteczka z robotami w roli głównej.

Realizacja:

Uczniowie klas 4 -8 uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z robotyki w soboty od listopada 2021 do maja 2022 r. realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne dla klas 4-8.

Na pierwszych zajęciach wraz z uczniami wybraliśmy tematykę projektu: matematyczne miasteczko, z racji tego, że uczę również matematyki, naszym celem było połączenie przedmiotów i pokazanie związków między nimi. Następnie wybrano tytuł projektu: Robotyka matematyka.

Przez pierwsze dwa miesiące zaprzyjaźnialiśmy się z otrzymanym sprzętem, sprawdzaliśmy jego możliwości, a uczniowie swoje umiejętności. Uczniowie podzieleni byli na grupy, na każdych zajęciach poszczególne grupa zapoznawała się z innym sprzętem, utworzyliśmy stanowisko ze sprzętem BeCreo, Lego Spike, Scottie Go. Po tym czasie zrodziły się pierwsze pomysły co może znajdować się w naszym miasteczku. Finalnie stworzyliśmy siłownię, kino, dyskotekę, park i ZOO oraz tor wyścigowy. Każda grupa była odpowiedzialna za jedno miejsce w miasteczku, tworzyli scenografie – makietę, budowali roboty, programowali je, dodawali również m.in. światła z zestawu BeCreo.

Każde miejsce związane jest z matematyka, gdyż roboty by funkcjonować w miasteczku muszą obliczać zadania matematyczne.

SIŁOWNIA

Siłacz, który musi podnieść tyle razy sztangę jaki jest wynik podanego obok działania.  Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (siłacz) scenografia: makieta wykonana przez uczniów.

Siłacz, który musi podnieść tyle razy sztangę jaki jest wynik podanego obok działania. Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (siłacz) scenografia: makieta wykonana przez uczniów.

KINO

Kasa biletowa która pobiera pieniądze za bilet, który kosztuje tyle jaki jest wynik przedstawionego obok działania. Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (kasa biletowa) scenografia: makieta stworzona przez uczniów, światła przy napisie „kino” zestaw BeCreo.

Kasa biletowa która pobiera pieniądze za bilet, który kosztuje tyle jaki jest wynik przedstawionego obok działania. Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (kasa biletowa) scenografia: makieta stworzona przez uczniów, światła przy napisie „kino” zestaw BeCreo.

DYSKOTEKA

Tancerz wykonuje tyle obrotów rękoma, jaki jest wynik działania przedstawionego obok.  Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (tancerz) scenografia: makieta wykonana przez uczniów, światła na parkiecie zestawy BeCreo.

Tancerz wykonuje tyle obrotów rękoma, jaki jest wynik działania przedstawionego obok. Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (tancerz) scenografia: makieta wykonana przez uczniów, światła na parkiecie zestawy BeCreo.

PARK – ZOO

Nosorożec, by dotrzeć do ZOO musi wybrać drogę z poprawnym wynikiem działania które jest ukazane na początku.  Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (nosorożec) scenografia: makieta wykonana przez uczniów.

Nosorożec, by dotrzeć do ZOO musi wybrać drogę z poprawnym wynikiem działania które jest ukazane na początku. Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (nosorożec) scenografia: makieta wykonana przez uczniów.

TOR WYŚCIGOWY

Rowerzysta i skoczek biorą udział w wyścigach na torze, oboje muszą pokonać taki dystans jaki jest wynik działania przedstawionego obok.  Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (rowerzysta i skoczek) scenografia: makieta wykonana przez uczniów, światła i odliczanie do startu zestaw BeCreo.

Rowerzysta i skoczek biorą udział w wyścigach na torze, oboje muszą pokonać taki dystans jaki jest wynik działania przedstawionego obok. Wykorzystano tutaj zestaw Lego Spike (rowerzysta i skoczek) scenografia: makieta wykonana przez uczniów, światła i odliczanie do startu zestaw BeCreo.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Nazwa szkoly: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Bielawach:
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej : Marta Leśniczak – Fechner
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Julia Białkowska
Maja Czub
Anna Dudkowska
Klara Dziewanowska
Artur Haczek
Aleksander Król
Julia Kubiak
Jakub Lemański
Milena Piechaczyk
Maksymilian Pijanowski
Dawid Rogal
Fabian Rogal
Natasza Rogal
Vladyslav Shestakov
Sebastian Sołtysiak
Bartosz Walenciak
Julia Wieczorek