Robotyka – to lubię

Założenia projektu

——————————————-

Projekt składał się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej uczniowie opracowali prezentację multimedialną o tematyce związanej z zagadnieniami dotyczącymi robotów. Zanim uczniowie przystąpili do wykonania prezentacji podnieśli swoje kompetencję w zakresie obsługi programu Power Point. W drugiej części projektu uczniowie wykonli z klocków LEGO model robota, który mógłby mieć zastosowanie w przemyśle.

Realizacja

—————————————-

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu do podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne zgłosiło się ośmiu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną początkowe zajęcia odbywały się w formie on-line poprzez aplikacje MS Teams. Aby ułatwić komunikację z uczniami opiekun zespołu uczniowskiego utworzył grupę w aplikacji Messenger.

Pracę rozpoczęto od przygotowania uczniów do pracy metodą projektu. Objaśniono dlaczego będziemy pracować metodą projektu oraz omówiono ogólne zasady pacy metodą projektu. Wprowadzono uczniów w tematykę projektu – Roboty w przemyśle, w celu wzbudzenia  zainteresowania uczniów tym zagadnieniem,  wskazania możliwych do rozważenia problemów,  a także zmotywowania uczniów do działania.

Wybrano temat projektu, jako problemu do rozwiązania z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji, możliwości uczniów. Przygotowano dokumentację dotyczącą projektu: opis projektu, plan działania oraz kontrakty edukacyjne.

Uczniowie wraz z opiekunem ustalili, że efektem końcowym projektu będą prezentacja multimedialna pt. „Zastosowanie robotów w przemyśle. Dlaczego jest tak powszechne?”, jak również  wykonany z klocków LEGO We Do2.0  model robota, który mógłby mieć zastosowanie w przemyśle.

Aby uczniowie mogli sprawnie wykonać prezentacje multimedialną przeprowadzono zajęcia rozwijające umiejętności obsługi programu Power Point, wykorzystując do tego celu aplikację PP na stronie https://www.office.com. Na zajęciach omówiono ogólne zasady tworzenia prezentacji, sposoby wstawiania elementów graficznych, zdjęć, filmów, a także zastosowanie schematów animacji.

Przeprowadzono zajęcia warsztatowe on-line, na których uczniowie wykonywali zadane przez nauczyciela ćwiczenia z obsługi programu Power Point znajdującego się  na wyżej wymienionej stronie internetowej. Nauczyciel na bieżąco sprawdzał poprawność wykonanych ćwiczeń.

Na zajęciach stacjonarnych uczniowie zapoznali się z zestawem klocków Lego,  a następnie w oparciu o schematy znajdujące się w aplikacji LEGO® Education WeDo 2.0.konstruowali roboty od prostych do coraz bardziej zaawansowanych.

Umiejętności programowania klocków LEGO rozwijano poprzez realizację lekcji dostępnych na stronie https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science np. Milo, Science Rover,  Milo’s Motion Sensor, Milo’s Tilt Sensor, Collaborating, czy Speed

Na bieżąco Przeprowadzano konsultacje na temat zgromadzonych przez nich informacji potrzebnych do stworzenia prezentacji multimedialnej pt. „Zastosowanie robotów w przemyśle (Dlaczego jest tak powszechne?)”.

Uczniowie wykonali prezentację multimedialną „Zastosowanie robotów w przemyśle (Dlaczego jest tak powszechne?)”. Link do tej prezentacji znajduje się poniżej –  umieszczona w Multimediach

Wykonano model robota z  klocków Lego WeDo 2.0, który mógłby mieć zastosowanie w przemyśle.

Przeprowadzono próbę prezentacji, a następnie przedstawiono efekty pracy na zajęciach pozalekcyjnych w projekcie „Robotyka – to lubię” na forum klasy uczniów biorących udział w projekcie oraz innych klas Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.

W ramach ewaluacji pracy nad projektem przeprowadzono dyskusję na temat zaangażowania  młodzieży w projekt , uczniowie wypełnili też karty samooceny.

Na pozostałych zajęciach uczniowie wykorzystywali inne pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020: robota  Photon,  grę „Scottie Go!” oraz ozoboty.

Multimedia

Projekt „Robotyka – to lubię” podsumowałam w filmie,  w którym umieściłam zdjęcia oraz filmy dokumentujące pracę nad tym  projektem.

 


—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Anna Dybkowska
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Mikołaj Bartkiewicz
Paweł Bella
Norbert Grześkowiak
Paweł Marcinkowski
Bartosz Maury
Michał Suchanecki
Adrian Szaszczak
Paweł Szymanowski